Annonse
Frustrerte ansatte er ofte et resultat av utydelig ledelse.
Foto: rgbstock.com

Fortvil ikke, det kan være din feil!

Spørsmålet er, har du vært tydelig nok i forhold til målene du har satt og hvordan de skal nås? Vet de ansatte egentlig hva som forventes av dem?

Det kan være enkelt å svare ja på dette, peke på de ansatte og si de ikke presterer godt nok. Skyldfordeling er en effektiv måte å vinne kontroll og vise sin makt, men i praksis er det bare en ren ansvarsfraskrivelse.

Dyktige ledere hyller sine ansatte når målet er nådd, og står i front og tar ansvar når resultatene uteblir. Egentlig handler god ledelse om tydelighet, kommunikasjon og tilstedeværelse. Dette kan beskrives i fire enkle ledelsesprinsipper:

Tydelige mål

Skal de ansatte forstå hva som forventes av dem, må målet formidles på en tydelig måte. De må overbevises om at målet er oppnåelig og få trygghet for at dette er noe vi skal gjennomføre sammen, som et team.

Involvering i planene

De ansatte bør involveres i planene for hvordan målet skal nås. På den måten får de ansatte eierskap til planen og vil ta større ansvar for at gjennomføringen blir gjort i henhold til planen.

Lede gjennomføringen

Lederens evne til tilstedeværelse og oppfølging i gjennomførelsen av planen er en kritisk suksessfaktor. Ved direkte involvering vil lederen raskt kunne avdekke avvik og sette inn tiltak som sørger for at måloppnåelse sikres.

Dele suksessen

En nøkkelfaktor for god ledelse er å dele suksessen av måloppnåelse med hele sitt team. Ansatte som blir sett av sin leder og mottar anerkjennelse for sin innsats opplever mestringsfølelse, økt motivasjon og innsatsvilje.

Så neste gang du opplever at dine ansatte ikke presterer slik du forventer, spør deg selv: Har jeg vært tydelig nok? Har jeg kommunisert mine forventninger godt nok? Har jeg fulgt opp mine ansatte godt nok?

Hvis svaret på et eller flere av disse spørsmålene er nei, så ta ansvar og lær av dine feil. Det er den eneste måten du kan utvikle deg som leder.

Annonse
Annonse