Annonse

anders anundsen

Synspunkt

SikkerhetFrps stol-lek

Fem år med ulike justisministre fra Frp har lært oss at lav innvandring og billig retorikk har vært viktigere for partiet enn å ivareta nasjonens sikkerhet. Dette må det tas tak i, skriver Bård Andersson.

Endring i regjeringenSolberg inn i valgåret med fornyet mannskap

Knappe ni måneder før stortingsvalget gjør statsminister Erna Solberg (H) flere endringer i regjeringen.

Frp skifter statsråder

Frp-statsrådene Anders Anundsen og Tord Lien er etter det NTB erfarer på vei ut av regjeringen. Erstattere blir Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes.

Embetsverk og politikk

Som departementsråd i en 10-års-periode i en sterkt politisert sektor, har jeg opplevd hvordan det føles å være ansvarlig leder for en faglig og nøytral administrasjon, samtidig som jeg hadde en politisk ledelse over meg som hadde full kontroll over mine rammebetingelser.

Embetsverk og politikk

Som departementsråd i en 10-års-periode i en sterkt politisert sektor, har jeg opplevd hvordan det føles å være ansvarlig leder for en faglig og nøytral administrasjon, samtidig som jeg hadde en politisk ledelse over meg som hadde full kontroll over mine rammebetingelser.

Fem Schengen-land ber om fortsatt grensekontroll

Flyktningsituasjonen i Europa er så uforutsigbar at medlemsland fortsatt må ha mulighet til å kontrollere grenser innenfor Schengen-området, skriver Norge og fem andre land i et brev til EU-kommisjonen.

Feilfrihetens apostel

I riksrevisor Per-Kristian Foss sin verden er alt enkelt. Det er bare å gjøre tingene riktig. Men så er det disse menneskene da. Over alt blir det feil selv om vi vasser i penger. Om vi går saktere og bruker enda med penger på byråkrati og kontroll, kan vi nok unngå en del «revisor-feil», skriver redaktør Magne Lerø.

Anundsen: EU må åpne for forlenget grensekontroll

EU må la Norge fortsette med midlertidig grensekontroll så lenge vi selv syns det er nødvendig, mener justisminister Anders Anundsen (Frp).

Frp slakter passkontroll-avtalen: – Utnytter en krisesituasjon

Arbeidspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet mener de ansatte i passkontrollen utnyttet en krisesituasjon for å få en «urimelig god avtale».

Gardermoen-spillet

Passkontrollen på Gardermoen blir selvsagt ikke stengt i morgen. Det kan ikke Anders Anundsen leve med. Men han må godta at det vil gå tregere med å sende ut asylsøkere som har fått avslag, skriver redaktør Magne Lerø.

Passkontrollen på Gardermoen får midler som var øremerket til asylreturer

Penger fra Politiets utlendingsenhet ble omdisponert til passkontrollen på Gardermoen. Da blir det enda vanskeligere å nå regjeringens mål om å sende ut rekordmange asylsøkere uten lovlig opphold.

Tajik mener Anundsen har underlig lederstil

Politiets tillitsvalgte og opposisjonen på Stortinget er kritiske til at justisminister Anders Anundsen (Frp) offentlig kritiserte politimesteren i Øst politidistrikt for håndteringen av passkøen på Gardermoen.

Anundsens som slett eksempel

Når Anders Anundsen åpenlyst refser politimester Jon Steven Hasseldal for kapasitetskrisen på Gardermoen, demonstrerer han en mangelfull styringsevne. Hasseldal har rett og gjort jobben sin. Det bør han få annerkjennelse for, ikke henges ut for å svikte som leder, skriver redaktør Magne Lerø.

Anundsen om politibemanning: – Vi er i rute

Politiets Fellesforbund mener de ikke har nok folk til å gjøre en god jobb for befolkningen og kaller situasjonen kritisk. Justisminister Anders Anundsen mener regjeringen er i rute.

Anundsen står fast på 1000 nye politifolk i år

Frp lovet 1000 nye politistillinger innen året var omme, men politidistriktene sier de ikke har råd til å fylle stillingene. – Da er pengene brukt på noe annet, svarer justisministeren.

Innsikt i ettertid: Panikken på Storskog

Da 5400 asylsøkere kom inn i Norge over Storskog, forlot myndighetene prinsipper de skryter av i festtalene og gikk inn for en politikk som fikk selv FN til å reagere.

Grensekontrollen forlenges igjen

Regjeringen har forlenget den midlertidige kontrollen ved indre Schengengrense.

Anundsens vilje til prioritering

Anders Anundsen besto prøven. Han lar politimestrene prioritere hvordan etterforskingsresursene skal disponeres. Den kritikken KrF og Sp serverer, bidrar til å forkludre hva lederskap innebærer i praksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Sparket politimann stevner justisministeren

Politimannen som fikk sparken for uttalelser på Facebook, vil nå stevne justisminister Anders Anundsen (Frp) for å ha kneblet ham.

Anundsen mener det er nødvendig å etablere nye, nasjonale retningslinjer for bevislagring så snart som mulig.

Nye regler skal hindre at bevis kastes

To rapporter om hvordan bevis i straffesaker kan lagres, har samlet støv i Politidirektoratet siden 2008. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener det hele er «hårreisende».

Ny undersøkelse om politiets responstid

Politidistriktene i Finnmark klarte kravet til responstid med god margin.

Sekretæroppgaver i høstferien

Justisminister Anders Anundsen sender sin statssekretær ut i krigen når mediene krever svar. Sjefen for Politiets Utlendingsenhet (PU) Kristin Ottesen Kvigne er på høstferie i den mest hektiske uken PU noen sinne har opplevd. Er det greit at toppledere ikke viser ansikt når det blåser som verst?

Annonse
Annonse
Annonse