Annonse

Arbeidskraftundersøkelsen

Flere arbeidsledige i juli – færre permitterte

I juli var det 57.000 flere arbeidsledige enn i februar, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fortsatt høy arbeidsledighetLedigheten var på 4,9 prosent i juni

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen viser at det var 31.000 flere arbeidsledige i juni enn i februar.

Stabil sysselsetting, men fleire utanfor arbeidsmarknaden

I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå september.

Talet på sysselsette har auka med 55.000 det siste året

Sjølv om sysselsettinga har stige, har arbeidsløysa vore stabil det siste året. Det kan forklarast med at fleire har komme inn i arbeidsstyrken.

Flere i jobb - men andelen uten arbeid økte i sommer

SSBNy metode skal gi bedre statistikk

Sikrere tall viser noe svakere sysselsetting.

Arbeidsledigheten på stedet hvil

Arbeidsmarkedet ser ut til å ha stabilisert seg, med en ledighet rett over fire prosent.

Lavere arbeidsledighet enn ventet– Vi må regne med at arbeidsstyrken vokser raskere fremover

SSBArbeidsledigheten ned til 4,1 prosent

Det var 114.000 arbeidsledige i august. Arbeidsledigheten var på 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned med 0,2 prosentpoeng fra mai, viser tall fra SSB.

Fortsatt fall i arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken falt mer enn sysselsettingen i juni. Dermed falt også arbeidsledigheten noe.

Arbeidsledigheten lavere enn ventet

Men utviklingen i ledigheten skjuler stadig lavere yrkesdeltagelse og svak utvikling i sysselsettingen, advarer meglerhus.

Annonse
Annonse
Annonse