Annonse
Arendalsuka 2019

Arbeidslivspolitikk i spagatenPolitikerne krever økt produktivitet og ansettelse av folk med hull i CV'en – samtidig

Mens det finnes arbeidstakere i Norge som får betalt i sigaretter, pålegges det seriøse arbeidslivet å bidra til å løse stadig flere velferdsoppgaver. Det har en pris, mener Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Endelig tilbake på jobbDisse regelendringene bør du vite om

Alt er ikke som det en gang var.

Omstilling: Når kompetanse blir en belastning

Fellesskap, mingling og kunnskap

De senere årene har antall enmannsbedrifter økt kraftig. BI-forsker mener det nå er i ferd med å danne seg et helt nytt «økosystem» for utvikling av selvstendig næringsvirksomhet.

Med tanker om å påvirke

De hevder alle å være betydelige og viktige aktører i samfunnsdebatten, og de ønsker å påvirke deg og meg gjennom kunnskapsformidling og analyse. Men kun én av landets snaut ti klart definerte tankesmier kan sies å ha innflytelse, mener professor.

Ung og arbeidsløs

Manglende utdanning, stivnede arbeidsmarkeder, færre lønnsomme jobber for ukvalifiserte og økt automatisering truer fremtiden for en hel generasjon av unge arbeidssøkende europeere.

Fryktkulturens pris

Dersom kulturen i offentlig forvaltning er så fryktinngytende og tøff at den skaper usikkerhet og gale beslutninger, er det kanskje på tide med en nytenkning av ledelse i det offentlige?

Hvorfor det skjer så mange ulykker med helikopter

Vi hører dessverre litt for ofte om alvorlige ulykker med norske helikopter. Siste dødsulykke vi hørte om som involverte et norsk helikopter skjedde i Tyskland, i desember 2012. Dette var den siste i en rekke av alvorlige hendelser vi har hatt de siste årene, skriver professor Stein Haugen og sikkerhetsrådgiver Rolf Johan Bye.

Fagforeninger frykter kroken på døra

Alt går galt for USAs fagforeninger. Fagforeningsgraden faller. Republikanerne motarbeider dem og Demokratene svikter dem. Hvis Obama taper valget 6. november frykter mange fagforeninger at det er begynnelsen på slutten.

Annonse
Annonse
Annonse