Annonse

arbeidsløshet

StudieFrykten for å miste jobben påvirker arbeidstakeres livskvalitet mest

– Korona-pandemien har forsterket sammenhengen mellom helse og arbeid. Folk bekymrer seg i større grad enn før for nedskjæringer eller arbeidsløshet, sier OsloMet-forsker.

3 råd om å finne tilbake til seg selv etter at man har mistet jobben

UngeArbeidsløshet er den største politiske utfordringen

Etter koronautbruddet peker færre unge under 30 år på klimaendringer som den største politiske utfordringen. I stedet seiler arbeidsløshet opp som bekymring.

Økt arbeidsløshet gir færre barnUsikker økonomi bremser fruktbarheten

Finanskrisen i 2009 må ta noe av skylda for at det fødes færre barn i Norge.

Arbeidsløshet avgjør

Regjeringen mener den har lagt fram et budsjett som vil redusere arbeidsledigheten. Økonomer tror ledigheten vil øke. Hvis det skjer, virker ikke regjeringens politikk slik de sier den skal virke. Da vinner Jonas Gahr Støre med følge valget neste år, skriver redaktør Magne Lerø.

Unge taper kampen om arbeidsplassene

Oljeindustrien er i fritt fall på grunn av rekordlav oljepris.

SSB: Uendret arbeidsledighet - fortsatt rekordhøy

Vi må se 10 år tilbake for å finne lignende tall.

Global ungdomsledighet biter seg fast

Den globale arbeidsledigheten har nå stabilisert seg på 13 prosent. I 2014 ble det registrert 73,3 millioner arbeidsledige unge, en nedgang på 3,3 millioner i forhold til rekordåret 2009.

Norske leverandører er blitt 20 prosent billigere

Norsk leverandørindustri har fått styrket sin konkurransekraft med 20 prosent i takt med at kronen har falt. Det kan føre til økt sysselsetting.

Ledigheten har økt med 65 prosent i Rogaland det siste året

Det ble 700 flere arbeidsledige i august, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 1000 personer. Rogaland er det fylket som rammes hardest av økende ledighet. På ett år har ledigheten økt med 65 prosent i oljefylket.

Frykter seniorer vil angre på sluttpakka

Eldre arbeidstakere er på full fart ut av arbeidslivet og over i arbeidsledighet, viser nye tall. Mange presses til å ta sluttpakke, mener direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Annonse
Annonse
Annonse