Annonse
Leder

LederEks-biskop Stålsett som provokatør

Eks-biskop Gunnar Stålsett får politiet på nakken for å ha engasjert en renholder uten arbeidstillatelse. Politiet lager neppe oppstyr av Oslo kommunes 557 brudd på arbeidsmiljøloven.

Resultatene fra LOs sommerpatrulje er klareFire av ti bedrifter bryter loven

Over 15 prosent av sommervikarene i serveringsbransjen får dårligere betalt enn lovpålagt minstelønn. Det er ett av resultatene fra LOs årlige sommerpatrulje.

Helsefagarbeidere må ta flere parallelle stillinger for å kunne leve av jobben

En fersk studie viser at på tross av en sterk deltidskultur, klarer mannlige helsefagarbeidere å tilegne seg prosentvis flere heltidsstillinger enn kvinnelige.

1. januar 2020 trer det nye regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft. Foto: Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com

Nye rutiner skal gi bedre håndtering av varsler

Å hjelpe virksomhetene med et godt internt regelverk blir viktigst for Arbeidstilsynet når de nye varslingsreglene trer i kraft fra nyttår.

Tror varslingserstatningene vil øke

Varslingsekspert og advokat Birthe Eriksen tror det nye varslingsregelverket vil øke erstatningene og antall saker.

– Politikere tvinger ledere til å bryte arbeidstidlover de selv vedtar

Tidligere stortingsdirektør Ida Børresen tar et oppgjør med det hun selv beskriver som «dobbeltmoralister» i politikken.

Høyres Heidi Nordby Lunde sier nei til eget varslingsombud, men etterlyser innspill til hvordan varslerne kan følges opp bedre i enkeltsakene. Bildet er tatt under NHOs årskonferanse i 2018.  Foto: NTB scanpix

Mangler alternativer for oppfølging av varslere

Stortingsflertallet sier nei til eget varslingsombud. Utfordringen er å finne alternativer til Arbeidstilsynet for oppfølging av den enkelte varsler.

Advokat Birthe Eriksen (47) har lang erfaring med varslingssaker og satt også i det regjeringsoppnevnte Varslingsutvalget. Nå starter Stortinget behandlingen av regelendringene.

Varslingsklienter på selvmordets rand

Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen mener et uavhengig varslingsombud må på plass.

I mai behandler Stortinget forslagene til endringer i lovverket om varsling i arbeidslivet. Arbeiderpartiets Lise Christoffersen er saksordfører. Bildet er tatt under årets Ap-landsmøte.

Varsler kamp for nasjonalt varslingsombud

Lise Christoffersen (Ap) ønsker et bredt stortingsflertall for lovendringene om varsling, men ikke for enhver pris. Eget varslingsombud blir et stridstema.

Lederverktøy

Slik lager du gode varslingsrutiner

Flere brudd på arbeidsmiljøloven i Riksrevisjonen

De siste årene har det i Riksrevisjonen vært 423 brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten.

Synspunkt

Ingebrigtsen vs. RosenborgSymbolsk rettssirkus

Når denne saken løser seg i all minnelighet på bakrommet, med en forhøyet kompensasjon for tort og svie til Ingebrigtsen og Hoftun, har i hvert fall omverdenen fått et innblikk i en fotballtreners hverdag, skriver Bård Andersson.

Kan bli omkamp på StortingetNye regler om innleie omgås allerede

Flere aktører tilknyttet bemanningsbransjen har allerede rigget seg slik at de kan omgå de nye reglene om innleie av arbeidskraft. Det hele kan ende med omkamp i Stortinget.

Ny innleielov får konsekvenser før den er vedtattBemanningsbransjen tilpasser seg

DPTV NåArbeidslivet sier sin mening om regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven

Følg den åpne høringen om innleie av arbeidskraft direkte her.

Brudd på regelverket i tre av fire tilsyn

Arbeidstilsynet avdekket nylig flere alvorlige regelbrudd under en aksjon i industrien.

Arbeidsgiverne ut mot Høyre-forslag

Høyres foreslår å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven. NHO og Virke mener det kan virke mot sin hensikt.

Bestilling bekreftetRegjeringen har ni dager på å finne nye løsninger for bemanningsbransjen

Pålegg fra StortingetStrengere regler for innleie av arbeidskraft

Stortingsflertallet vedtok torsdag Arbeiderpartiets forslag som pålegger regjeringen å stramme kraftig inn på reglene for innleie av arbeidskraft.

En ny standard for arbeidsmiljø

Den nye ISO-standarden skal sørge for bedre og tryggere arbeidsmiljø, bedre varslingsrutiner og samarbeid mellom arbeidstaker og ledelsen.

Ikke flere jobber til folk med hull i CV-en

Økt adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger skulle gjøre det lettere å få jobb for utsatte grupper. Det har ikke skjedd, viser ny rapport.

Lundteigen om bemanningsbransjen– Boikott kan og bør brukes

Saksordfører for venstresidens foreslåtte forbud mot bemanningsbransjen støtter økt bruk av boikott.

Unntak fra hviletidsgrenseneBryter arbeidsgiveren din arbeidsmiljøloven?

DP-juristene svarer.

Slik skal HR håndtere seksuell trakassering på jobb

– Hold hodet kaldt og hjertet varmt, råder Even Bolstad, leder i HR Norge.

LederSkippertak og sutring

Tillitsvalgte i Forsvaret bør legge klagingen på hylla. Det skal være enkelt å skaffe seg dispensasjon fra arbeidstidbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, ikke minst når det handler om beredskap, skriver redaktør Magne Lerø.

Arbeidsmiljøloven skal begrense bruk av klausuler

1. januar 2016 ble klausuler lovfestet i arbeidsmiljøloven. Lovverket og reglene omkring bruk av klausuler er strenge, samt at det innebærer mer saksbehandling for arbeidsgiver.

Advarselssamtalen– En advarsel er ikke rødt kort

En advarsel er noe man gir for å la folk få prøve å endre seg, ikke når man har bestemt seg for å si opp noen, ifølge dansk HR- og ledelseskonsulent.

Ap åpner for omkamp om flerbruksfartøy

Oljeindustrien er glad for at regjeringspartiene og Venstre avviser å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy, men de rødgrønne varsler omkamp.

Konkurransebegrensede avtalerGamle konkurranseklausuler kan fortsatt være gyldige

Siden det ikke stilles innholdsmessige krav til avtalene om konkurranseklausuler, vil avtaler inngått før 1. januar 2016 fremdeles kunne påberopes innenfor lovens rammer.

Hevder bemanningsbyråene er et samfunnsproblem

Oslo bygningsarbeiderforening vil forby bemanningsbyråer fra Oslos byggeplasser.

Tillitsvalgte i Statoil mener ledelsen krisemaksimerer

Flere tillitsvalgte reagerer på det de mener er krisemaksimering fra Statoil når ledelsen hevder at utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet kan bli utsatt.

Mobbing kan gi skjerping – en liten stund

– Dersom man blir urimelig kritisert og begynner å skjønne at sjefen ikke er noe glad i deg lenger, kan det hende at man skjerper seg på kort sikt, sier professor Ståle Einarsen.

Endringer i arbeidsmiljøloven– Styrker vern av varslere

Virksomheter med ti ansatte eller flere får plikt til å utarbeide varslingsrutiner.

Kan arbeidsgiver bli straffet for ulovlig overtid?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Kontroll over egen arbeidsdagTør du å gi dine ansatte full frihet?

Hos Bakken & Bæck AS har de ansatte en veldig fri arbeidsdag. De jobber når de vil og hvor de vil.

Veireno må rydde i eget søppel

Renovasjonsfirmaet Veireno er i hardt vær. På toppen av søppelkrise har det nå blitt avdekket potensielt 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Alt sammen under nesa på bystyret.

Fagbevegelsens dilemma

Havnearbeiderne tapte i Høyesterett, regjeringen har revidert Arbeidsmiljøloven. Vi er i ferd med å få en rettsliggjøring av norsk arbeidsliv, der konsekvensen er svekkelse av fagbevegelsen.

Oljearbeidere på flerbruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven

Arbeiderpartiet er i ferd med å sikre politisk støtte for at den norske arbeidsmiljøloven også skal gjelde for personell på flerbruksfartøy på norsk sokkel.

– Vi er skremt av det bildet som tegner seg på norsk sokkel

Arbeiderpartiet vil ha arbeidstakere som arbeider på norsk sokkel inn under arbeidsmiljøloven.

Er det krav til romstørrelsen ved de ansattes innkvartering?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Midlertidig ansatte: LO bekymret over regelbrudd

Fire av ti som jobber i virksomheter med midlertidig ansatte har avdekket brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge LOs tillitsvalgtpanel.

Prestasjonsmåling kan krenke personvernet

Problemer kan oppstå ved omfattende kontrolltiltak, og hvor man ikke har hatt en dialog lokalt. Da kan ansatte føle at strikken er strukket for langt.

Flere bedrifter bryter arbeidsmiljøloven

NHO støtter Arbeidstidsutvalget

Slik vil regjeringen verne varslere

Regjeringen la i dag fram det de mener er «bedre rutiner for varsling, og bedre beskyttelse av kilder.»

Ny lov om aldersgrenser: Husk fristen 1. juli

Fra 1. juli er det slutt på overgangsordninger, og den generelle pensjonsaldersgrensen blir økt til 72 år. Dersom din bedrift ønsker unntak fra dette, og sette grensen til 70 år, må det innberettes innen 1. juli.

– Norwegian-rettssak gjelder hele arbeidslivet

Vil være først ute med ny arbeidsmiljølov

Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) vil at Oslo kommune skal ta i bruk den nye arbeidsmiljøloven allerede 1. juli.

Ny arbeidsmiljølov - en oppsummering

I går ble de borgelige partiene enige om en ny arbeidsmiljølov. Alle partene har funnet noe å sutre over.

KrF taus om arbeidsmiljøloven

Oslo (NTB-Mats Rønning): Kristelig Folkeparti (KrF) holder kortene tett til brystet om de vil støtte forslaget til ny arbeidsmiljølov eller ikke.

Frykter midlertidighet blir normalen

Forskerne ved Arbeidsforskningsinstituttet vil å løfte debatten om midlertidighet med mer kunnskap. Konklusjonen er at midlertidighet er komplekst og bør overlates til politikken. Men de nye reglene vil gjøre praksisen mer vanlig, frykter forskerne.

Nå står embedsmennene for tur

Flere hundre års utvikling av arbeiderrettigheter er samlet i arbeidsmiljøloven. Da er det ikke så rart at fagbevegelsen markerer et politisk taktskifte med tidenes politiske streik. Neste lov ut er Tjenestemannsloven som regulerer midlertidighet i staten, og der syndes det mer.

Tjenestemannsloven neste: Nå står embedsmennene for tur

Flere hundre års utvikling av arbeiderrettigheter er samlet i arbeidsmiljøloven. Da er det ikke så rart at fagbevegelsen markerer et politisk taktskifte med tidenes politiske streik. Neste lov ut er Tjenestemannsloven som regulerer midlertidighet i staten, og der syndes det mer.

– Arbeidslivet blir tøffere

Mer søndagsjobbing, mer overtid og lengre arbeidsdager blir resultatet av regjeringens politikk, hevder LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Eriksson klar med omstridte lovendinger

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har gjort ferdig et omdiskutert lovforslag om økt adgang til midlertidige ansettelser. Forslaget oversendes Stortinget i dag.

Vil styrke NAV-samarbeid

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger om kort tid frem en proposisjon for Stortinget, med klare tiltak på oppfølging av de som står utenfor.

Arbeidsministeren legger opp til mer byråkrati

Frp-statsråd Robert Eriksson står bak et endringsforslag som vil skape mer papirarbeid for arbeidstilsynet, skriver Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse
Annonse