Annonse

arbeidsmiljøloven

Slik følger du opp sykefravær i praksis

Det er lovpålagt å følge opp en ansatt som har blitt sykmeldt. Manglende oppfølging kan føre til ­unødvendig langt sykefravær og at en potensiell oppsigelse blir regnet som ugyldig.

Leder

LederNødvendige lovbrudd- for å redde liv

Når store kriser rammer, har ledere en plikt til å bryte Arbeidsmiljøloven, om nødvendig, for å redde liv og helse. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde ikke noe valg.

Leder

LederNødvendige lovbrudd- for å redde liv

Når store kriser rammer, har ledere en plikt til å bryte Arbeidsmiljøloven, om nødvendig, for å redde liv og helse. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde ikke noe valg.

Når sjefen saksøker tidligere arbeidsplass

Tidligere toppsjef saksøker selskapet for brudd på arbeidsmiljøloven. Det sentrale spørsmålet: Var han arbeidstaker eller ikke?

Venstre vil endre arbeidsmiljøloven

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre, som har invitert en rekke organisasjoner fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden til høring.

Synspunkt

SynspunktJulenissens verksted utfordrer verkstedoverenskomsten

Synspunkt

SynspunktJulenissens verksted utfordrer verkstedoverenskomsten

DødsulykkeDaglig leder og styreleder tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven

Metallco Aluminium AS er siktet for brudd på Arbeidsmiljøloven. To menn mistet livet i en eksplosjon, og to andre ble skadd.

Arbeidstilsynet bryter arbeidsmiljøloven

I 2018 brøt Arbeidstilsynet arbeidsmiljøloven 144 ganger. I 2018, 2019 og så langt i år har tilsynet fått 817 varsler om mulige brudd hos dem selv.

Hjemmekontor-reglerPartene møttes for å diskutere fornyelse

Både arbeidsgiverne og arbeidstakerne stiller seg bak ønsket om en oppdatering av regelverket for arbeid hjemme.

Hjemmekontor-reglerIsaksen innkaller partene i arbeidslivet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil oppdatere regelverket rundt hjemmekontor, og har innkalt partene i arbeidslivet til et oppstartmøte.

Hjemmekontor- Dagens regler er utdaterte og forvirrende

Arbeidsrettsadvokat frykter utnytting og etterlyser full gjennomgang av regelverket for hjemmekontor.

Entreprenør må etterbetale 1,6 millioner kroner i overtidsbetaling

Statens vegvesen har avdekket to brudd på arbeidsmiljøloven hos en entreprenør, som må etterbetale 1,6 millioner kroner i overtidsbetaling.

Forsker skeptisk til endring av arbeidsmiljøloven

Det er grunn til å være kritisk til argumentasjon som baserer seg på at arbeidsreglene må forenkles fordi det er mange som misbruker unntakene, mener BI-forsker.

Høyre børster støv av gammelt forslagVil endre unntaksreglene i arbeidsmiljøloven

Gjennom å innføre en ny kategori for unntak fra arbeidsmiljøloven, mener Høyre at loven vil bli mer «up to date». LO er ikke enig. Spekter derimot, gir Høyre honnør for forslaget.

Seks råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor

– Det er viktig å sette grenser for når vi jobber og når vi har fri. Hvis ikke så er det lett at arbeidsdagen og fritiden konstant glir inn i hverandre, sier direktør i Arbeidstilsynet.

ArbeidstilsynetAlvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i XXL

Arbeidstilsynet har funnet flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven hos XXL. Blant annet krever tilsynet svar på bruken av midlertidig ansatte.

Juristene svarer

Hvordan kan vi knytte til oss arbeidskraft uten å ansette?

Juristene svarer

Fafo-rapportDagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Kommunene og helsesektoren er verstingene på å bryte loven. Flere gjør det også med vitende vilje. – Regelverket er for komplisert når det gjelder midlertidige ansettelser, svarer sektorene.

Rapport kritiserer to Oslo-byråder for dårlig kontroll på arbeidsmiljøbrudd

Kommunerevisjonens rapport viser at miljøbyråden og helsebyråden i Oslo kommune har hatt for dårlig kontroll med brudd på arbeidsmiljøloven.

Spekter sier opp sykepleiernes arbeidstidsavtale

Nye varslingsregler gjelder fra 2020

Stortinget har endret varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Endringene trer i kraft i morgen. Her er de viktigste.

NRKBerg ble varslet om 730 brudd på arbeidsmiljøloven i februar

Lan Marie Berg (MDG) sa i høst at hun ikke hadde oversikt over bruddene på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten. Ifølge NRK fikk hun oversikt i februar.

Over 3.600 brudd på arbeidsmiljøloven i NRK de siste årene

Det ble registrert over 3.600 brudd på arbeidsmiljøloven i NRK fra januar 2016 til utgangen av september i år, skriver fagbladet Journalisten.

Direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten i Oslo har fått klar beskjed av Byrådsavdelingen for finans: Du er unntatt arbeidstidbestemmelsene. Foto: Klimaetaten, Oslo kommune

ArbeidstidsbestemmelseneOslos klimasjef visste ikke at hun hadde unntak fra loven

Direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten trodde hun måtte følge arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Nå vet hun bedre.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er an av 104 ansatte i LO som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

ArbeidstidsbestemmelseneLO unntar 4 av 10 ansatte

LO har 269 ansatte. 104 av dem er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiverne enige med Høyre-LundeArbeidstidsbestemmelsene må endres

– Loven er for komplisert. Det gjør det unødvendig vanskelig å drive virksomhet, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Vil ha ny debatt om lovverket

– Dersom det ikke er mulig å drifte en kommune uten gjentatte brudd på loven, så må vi kunne stille spørsmål ved om loven er god nok, sier Heidi Nordby Lunde i Høyre. Aps Rigmor Aasrud fra er dundrende uenig.

Antall lovbrudd øker

I 2014 oppdaget Arbeidstilsynet brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved 16 prosent av de virksomhetene tilsynet kontrollerte. I 2018 var andelen økt til 31 prosent av virksomhetene.

Mange unntak kan avtales

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven har mange unntaksbestemmelser. Bruker du dem som leder, reduserer du muligheten for lovbrudd betydelig.

Årsak til alle bruddene på arbeidsmiljølovenDårlig ledelse og mangel på ressurser

Det er ikke nødvendigvis loven det er noe feil med, når det for eksempel rapporteres om rundt 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

Leder

LederEks-biskop Stålsett som provokatør

Eks-biskop Gunnar Stålsett får politiet på nakken for å ha engasjert en renholder uten arbeidstillatelse. Politiet lager neppe oppstyr av Oslo kommunes 557 brudd på arbeidsmiljøloven.

Leder

LederEks-biskop Stålsett som provokatør

Eks-biskop Gunnar Stålsett får politiet på nakken for å ha engasjert en renholder uten arbeidstillatelse. Politiet lager neppe oppstyr av Oslo kommunes 557 brudd på arbeidsmiljøloven.

Resultatene fra LOs sommerpatrulje er klareFire av ti bedrifter bryter loven

Over 15 prosent av sommervikarene i serveringsbransjen får dårligere betalt enn lovpålagt minstelønn. Det er ett av resultatene fra LOs årlige sommerpatrulje.

Helsefagarbeidere må ta flere parallelle stillinger for å kunne leve av jobben

En fersk studie viser at på tross av en sterk deltidskultur, klarer mannlige helsefagarbeidere å tilegne seg prosentvis flere heltidsstillinger enn kvinnelige.

1. januar 2020 trer det nye regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft. Foto: Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com

Nye rutiner skal gi bedre håndtering av varsler

Å hjelpe virksomhetene med et godt internt regelverk blir viktigst for Arbeidstilsynet når de nye varslingsreglene trer i kraft fra nyttår.

Tror varslingserstatningene vil øke

Varslingsekspert og advokat Birthe Eriksen tror det nye varslingsregelverket vil øke erstatningene og antall saker.

– Politikere tvinger ledere til å bryte arbeidstidlover de selv vedtar

Tidligere stortingsdirektør Ida Børresen tar et oppgjør med det hun selv beskriver som «dobbeltmoralister» i politikken.

Høyres Heidi Nordby Lunde sier nei til eget varslingsombud, men etterlyser innspill til hvordan varslerne kan følges opp bedre i enkeltsakene. Bildet er tatt under NHOs årskonferanse i 2018.  Foto: NTB scanpix

Mangler alternativer for oppfølging av varslere

Stortingsflertallet sier nei til eget varslingsombud. Utfordringen er å finne alternativer til Arbeidstilsynet for oppfølging av den enkelte varsler.

Advokat Birthe Eriksen (47) har lang erfaring med varslingssaker og satt også i det regjeringsoppnevnte Varslingsutvalget. Nå starter Stortinget behandlingen av regelendringene.

Varslingsklienter på selvmordets rand

Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen mener et uavhengig varslingsombud må på plass.

I mai behandler Stortinget forslagene til endringer i lovverket om varsling i arbeidslivet. Arbeiderpartiets Lise Christoffersen er saksordfører. Bildet er tatt under årets Ap-landsmøte.

Varsler kamp for nasjonalt varslingsombud

Lise Christoffersen (Ap) ønsker et bredt stortingsflertall for lovendringene om varsling, men ikke for enhver pris. Eget varslingsombud blir et stridstema.

Lederverktøy

Slik lager du gode varslingsrutiner

Flere brudd på arbeidsmiljøloven i Riksrevisjonen

De siste årene har det i Riksrevisjonen vært 423 brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten.

Synspunkt

Ingebrigtsen vs. RosenborgSymbolsk rettssirkus

Når denne saken løser seg i all minnelighet på bakrommet, med en forhøyet kompensasjon for tort og svie til Ingebrigtsen og Hoftun, har i hvert fall omverdenen fått et innblikk i en fotballtreners hverdag, skriver Bård Andersson.

Kan bli omkamp på StortingetNye regler om innleie omgås allerede

Flere aktører tilknyttet bemanningsbransjen har allerede rigget seg slik at de kan omgå de nye reglene om innleie av arbeidskraft. Det hele kan ende med omkamp i Stortinget.

Ny innleielov får konsekvenser før den er vedtattBemanningsbransjen tilpasser seg

DPTV NåArbeidslivet sier sin mening om regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven

Følg den åpne høringen om innleie av arbeidskraft direkte her.

Brudd på regelverket i tre av fire tilsyn

Arbeidstilsynet avdekket nylig flere alvorlige regelbrudd under en aksjon i industrien.

Arbeidsgiverne ut mot Høyre-forslag

Høyres foreslår å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven. NHO og Virke mener det kan virke mot sin hensikt.

Bestilling bekreftetRegjeringen har ni dager på å finne nye løsninger for bemanningsbransjen

En ny standard for arbeidsmiljø

Den nye ISO-standarden skal sørge for bedre og tryggere arbeidsmiljø, bedre varslingsrutiner og samarbeid mellom arbeidstaker og ledelsen.

Ikke flere jobber til folk med hull i CV-en

Økt adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger skulle gjøre det lettere å få jobb for utsatte grupper. Det har ikke skjedd, viser ny rapport.

Lundteigen om bemanningsbransjen– Boikott kan og bør brukes

Saksordfører for venstresidens foreslåtte forbud mot bemanningsbransjen støtter økt bruk av boikott.

Unntak fra hviletidsgrenseneBryter arbeidsgiveren din arbeidsmiljøloven?

DP-juristene svarer.

Slik skal HR håndtere seksuell trakassering på jobb

– Hold hodet kaldt og hjertet varmt, råder Even Bolstad, leder i HR Norge.

LederSkippertak og sutring

Tillitsvalgte i Forsvaret bør legge klagingen på hylla. Det skal være enkelt å skaffe seg dispensasjon fra arbeidstidbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, ikke minst når det handler om beredskap, skriver redaktør Magne Lerø.

LederSkippertak og sutring

Tillitsvalgte i Forsvaret bør legge klagingen på hylla. Det skal være enkelt å skaffe seg dispensasjon fra arbeidstidbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, ikke minst når det handler om beredskap, skriver redaktør Magne Lerø.

Arbeidsmiljøloven skal begrense bruk av klausuler

1. januar 2016 ble klausuler lovfestet i arbeidsmiljøloven. Lovverket og reglene omkring bruk av klausuler er strenge, samt at det innebærer mer saksbehandling for arbeidsgiver.

Advarselssamtalen– En advarsel er ikke rødt kort

En advarsel er noe man gir for å la folk få prøve å endre seg, ikke når man har bestemt seg for å si opp noen, ifølge dansk HR- og ledelseskonsulent.

Ap åpner for omkamp om flerbruksfartøy

Oljeindustrien er glad for at regjeringspartiene og Venstre avviser å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy, men de rødgrønne varsler omkamp.

Annonse
Annonse
Annonse