Annonse

asylstrømmen

Ber kommunene bosette 13.000 flyktninger i 2017

Anmodningen ligger nesten 10.000 under det som ble anslått i november 2015.

Innsikt i ettertid: Panikken på Storskog

Da 5400 asylsøkere kom inn i Norge over Storskog, forlot myndighetene prinsipper de skryter av i festtalene og gikk inn for en politikk som fikk selv FN til å reagere.

Behandling i Stortinget i dag: – Det burde være enda strengere

Det har ikke kommet færre asylsøkere til Norge siden 1997 - beholder beredskapen

Hittil i år har det knapt kommet 1500 asylsøkere til Norge. Vi må nesten 20 år tilbake for å finne tilsvarende tall. Men UDI-sjefen vil ikke avvikle mottaks-beredskapen fra i høst.

Norge ligger fortsatt på bistandstoppen

Slik vil Europakommisjonen endre Dublin-avtalen

Norge vurderer Dublin-utspill

EU foreslår endringer i avtalen som bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse.

Tyskland vurderer å avslutte grensetiltak

Snart kommer EU-asylantene til Norge

Solberg: – Stor usikkerhet om antall asylankomster

Stadig færre asylsøkere finner veien til Sverige

Antall nye asylsøkere i Sverige har sunket kraftig. Kun hver 20. asylsøker i EU søker nå asyl hos svenskene, mot hver fjerde for få måneder siden.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

Amnesty: Norge søker å undergrave menneskerettighetene

Amnesty mener at også Norge tar del i en internasjonal trend «hvor stater søker å undergrave menneskerettighetene». Håndteringen av asylsøkere trekkes fram som et eksempel.

Norge kan få strengere asylregler enn Danmark

Norge kan bli strengere enn alle andre EU-land om Innvandrings- og integreringsministerens forslåtte tiltak blir vedtatt. Blant annet kan flyktninger måtte vente fire år på familiegjenforening.

Jensen: – Veksten skyldes mer enn asylstrømmen

Fremskrittspartiet knuser alle på meningsmålingene, og partileder Siv Jensen nekter å gå med på at asylstrømmen alene forklarer fremgangen.

Annonse
Annonse
Annonse