Annonse

avbyråkratisering

Færre ansatte i departementer og direktorater

Antall ansatte i departementer og direktorater økte fra 2017 til 2018, men justert for omorganiseringer gikk antallet ned, ifølge en fersk Difi-analyse.

LederSolberg-regjeringen dyr i drift

Ingen statsministre har brukt mer penger enn Erna Solberg. Regjeringen hennes koster hvert år 13,6 millioner mer enn Jens Stoltenbergs regjering.

LederSolberg-regjeringen dyr i drift

Ingen statsministre har brukt mer penger enn Erna Solberg. Regjeringen hennes koster hvert år 13,6 millioner mer enn Jens Stoltenbergs regjering.

LederAvbyråkratiseringen avlyst

Monica Mæland bløffer. Regjeringen driver ikke staten mer effektivt slik at en klarer seg med færre byråkrater. Byråkratiet endrer seg minimalt om det er rødgrønne eller blå som styrer.

LederAvbyråkratiseringen avlyst

Monica Mæland bløffer. Regjeringen driver ikke staten mer effektivt slik at en klarer seg med færre byråkrater. Byråkratiet endrer seg minimalt om det er rødgrønne eller blå som styrer.

Snart klart for statsbudsjett Frykter ny runde med effektiviseringsreform

Statlige virksomheter stålsetter seg mot nye såkalte ostehøvelkutt i statsbudsjettet. I Kriminalomsorgen har de ikke mer å gå på.

Flere byråkrater under Solberg

Det ble 900 flere statlig ansatte fra 2016 til 2017, til tross for at regjeringen vil avbyråkratisere og effektivisere.

Ellen Hambro i Miljødirektoratet– Forutsigbart, men større arbeidspress

– Egentlig opplever jeg ikke så stor endring i min rolle som leder, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Analyse

Direktoratsdirektører Svært krevende ostehøvel-kutt

Halvparten av direktørene i direktoratene våre er kritiske til effektivisering med ostehøvel. 1 av 4 karakteriserer denne formen for effektivisering som «urettferdig og vilkårlig».

NOKUT-direktør Terje Mørland– Overrasket over SSB-saken

– Jeg kjenner ikke detaljene i SSB-saken, men må si jeg er overasket over at sånne ting kan skje, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Per A. Foss i Patentstyret– Jeg er nok litt annerledes

De aller fleste direktorats-direktører har lang erfaring fra forvaltningen og har gått gradene i byråkratiet. Det har ikke direktøren for Patentstyret, Per A. Foss.

Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet«Krevende»

– Politikerne står overfor viktige og vanskelige valg i forholdet mellom en slankere offentlig sektor eller flere velferdstjenester, mener direktøren i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen–Politikerne er blitt mer aktive

– Ja, lederrollen for toppbyråkrater har forandret seg de siste 10 – 20 årene. Vi ser en mye mer aktiv styring på mange områder. Politikerne er mer aktive.

Camilla Stoltenberg er lei av vilkårlige kuttSlår alarm om ineffektiv effektivisering

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet slår direktøren for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, alarm om konsekvensene av regjeringens avbyråkratiseringsreform.

Lite effektiv effektiviseringAp vil skrote regjeringens avbyråkratiseringsreform

Regjeringens årlige ostehøvelkutt i offentlig sektor har liten effekt, skriver Tankesmien Agenda i fersk rapport. I Ap vil de skrote reformen. – Arbeiderpartiet vil ikke videreføre denne tradisjonen, sier helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen.

Høyre lite imponert– Da må Ap kutte halvannen milliard andre steder

Ap vil skrote avbyråkratiserings-reformen. – Det vil i så fall føre til at byråkratiet eser ut, kontrer Høyre.

Omveltninger i domstolene på trappene

Etter måneder med varskorop om ressursmangel som går på rettssikkerheten løs, har regjeringen satt ned et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes organisering.

Den enes brød, den andres dødRettssystemet kan få kjempetrøbbel om politireformen blir en suksess

Domstolene sto ute i kulden da den omfattende Nærpolitireformen ble utformet. Nå frykter de at flere oppklarte saker resulterer i et så stort press på dommere at det går ut over kvaliteten i den tredje statsmakt.

Alle skal medRegjeringen sier nei til fritak fra ostehøvelen

Domstolene er bunnskrapt, sykehusene likeså. Vakante stillinger forblir tomme. Men regjeringen avviser alle ønsker og krav om fritak fra ostehøvelkutt i jakten på effektivisering.

Hadia Tajik– Regjeringens krav går på innholdet og kvaliteten løs

Lederen for justiskomiteen på Stortinget mener regjeringens forsøk på å reformere domstolene er feilslått. – De forsøker å effektivisere noe som allerede er effektivt.

DomstoleneStraffesakene hoper seg opp

Den såkalte «beholdningen» av saker ved utgangen av året øker ved norske domstoler. Særlig gjelder dette for straffesaker. Andelen straffesaker i «beholdning» i lagrettene økte med 17 prosent i fjor.

Innsparinger skader rettssikkerheten Domstolene vil ha fritak fra avbyråkratisering

Domstolene mener Stortingets innsparinger fører til lange køer som legger press på dommere og svekker kvaliteten i rettssystemet.

Avbyråkratisering?2710 flere statsansatte med de blå-blå

Regjeringen skryter av at antall ansatte i direktoratene og departementene har økt med kun 1,4 prosent mellom 2013 og 2016. Men er det noe å skryte av? Absolutt ikke, mener professor.

Borten Moe-øksa mot byråkratiet

Ola Borten Moe kan ikke bare bruke storslegge mot direktoratene. Skal han komme noen vei med sin «tillitsledelse» og avbyråkratisering, må han bli konkret med hensyn til hva politikerne skal slutte med, hvilke rapporter de vil droppe og hva lokale ledere skal få bestemme, skriver redaktør Magne Lerø.

SSB har kuttet 192 årsverk på seks år

I samme periode har Helsedirektoratet vokst med 397.

Rundt 2.000 flere Nav-ansatte ti år etter reform

Ola Borten Moe vil ha stillingsstopp i staten

Byråkratiets seiersgang

Regjeringens kamp mot byråkratiet er mislykket, med unntak av det Jan Tore Sanner har fått til. Og mer byråkrati vil det bli i årene framover der Frp styrer. Pinlig, skriver redaktør Magne Lerø.

– Det er enkelt å kvitte seg med 25 organer

Utvalgsleder Svein Gjedrem mener det vil være mulig å fjerne opptil 25 organer i kunnskapssektoren gjennom en opprydningsaksjon.

Annonse
Annonse
Annonse