Annonse

bane nor

Ny styreleder i Bane Nor

Siri Hatlen takkes for innsatsen i etableringsfasen.

Karrieresteg

Hun får direktørjobb i Bane NOR

Stine Undrum har takket ja til å lede Bane NORs utbyggingsdivisjon.

Karrieresteg

Seks ledere deler infrastrukturen til norsk jernbane mellom seg

Regiondirektørene i Spordrift AS og områdedirektørene i Bane NOR SF er nå på plass.

Synspunkt

Når en partner svikter

Forrige uke var preget av to begivenheter hvor en uskyldig tredjepart ble rammet.

Bane Nor digitaliserer for 20 milliarder kroner

LederFrimannslund i motvind

Det kan godt være Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund representerer en realisme politikerne trenger, men han kommuniserer med egne ansatte fra en annen planet.

Fare for streik i Bane Nor

Fra tirsdag går 101 ansatte i Bane Nor ut i streik dersom meklingen ikke fører fram. En streik vil ramme Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og stasjoner i Trøndelag.

LederToget forsinket

Det skinner ikke lenger av regjeringens samferdselssatsing, og Stortinget kan ikke vedta at Bane Nor skal skru opp farten slik at det blir fare for økonomisk avsporing.

Bane Nor vil utsette Intercity med flere år

Dobbeltsporet jernbane og raskere reisetid på det sentrale Østlandet må skyves mange år fram i tid, konkluderer Bane Nor i en fersk rapport.

Ap-topp fra partikontor til Bane Nor

Tidligere sekretariatsleder for Arbeiderpartiet på Stortinget Hans Kristian Amundsen har fått ny jobb i Bane Nor.

Staten med 26 milliarder i underskudd første kvartal

Utgiftene øker mer enn inntektene. Milliardgapet dekkes inn med oljepenger.

Mer enn hver tredje krone til jernbane

– Jeg opplever at samferdselsdebatten ikke lenger dreier seg om det skal satses på jernbane, men hvor mye, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Bane NOR-sjef vil bygge billigere

Bane NOR-sjefen mener utbyggingskostnadene bør kunne reduseres med 10 til 15 prosent etter omorganiseringen og nedleggelsen av Jernbaneverket.

Industrimiljøer vil bruke 2,6 milliarder på jernbane

Flere regionale NHO- og LO-forbund og Skogeierforbundet ønsker å ruste opp jernbanene i landet for 2,6 milliarder kroner for å få mer gods over på bane.

Den nye Bane Nor-sjefen letter på sløret

– Et foretak som skal være ansvarlig for all utbygging og drift av jernbanenettverket gir jo visse friheter sammenlignet med tidligere organisering, sier Gorm Frimannslund.

Annonse
Annonse
Annonse