Annonse

491.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven ved sykehusene

Så langt i år har helseforetakene registrert 491.000 mulige brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge helseminister Bent Høie. Tallet kan bli det høyeste på flere år.

Nå kutter kommunene i psykologtilbudet

Liten kommune har behov for psykolog i 20% stilling. Ingen har søkt.

Synspunkt

Høie eller Normann/Meyer?

Når samfunnet har valgt at noen velferdsvirksomheter ikke bør overlates til markedet, så bør de heller ikke oppføre seg som markedsaktører, skriver professor Noralv Veggeland.

Høie vektlegger samarbeid i ny sykehusplan

I den nye nasjonale planen er hovedgrepet økt samarbeid mellom sykehus og kommuner.

50-60 milliarder til nytt Oslo-sykehusBryter med egne regler

En ny juridisk betenkning viser at vedtaket om utbygging av Nye Oslo Universitetssykehus bryter med regjeringens egne regler for saksbehandling.

Nå står slaget om fremtidens ­digitale helse­vesen

Kommunene vil ikke måtte velge mellom IT-investeringer og velferd. – Finn alternative finansieringsordninger, anbefaler IKT-Norge.

Regjeringen vil styrke legemiddelberedskapen

Legemiddelmangel er et økende problem. Hittil i år har Legemiddelverket mottatt 1035 mangelmeldinger, men nå vil regjeringen styrke beredskapen.

LederSykehusdirektører på hodet ut

To av de tre sykehusdirektørene i Helse Midt-Norge har sluttet på et halvt år på grunn av at nedskjæringer har skapt samarbeidsproblemer med ansatte. Denne saken og striden om Ullevål viser at foretaksmodellen er moden for utskifting.

Høie følger med på brexit-effekt for legemidler i Norge

Helseminister Bent Høie (H) er godt kjent med at britene hamstrer medisiner og forbyr videreeksport. Hard brexit kan gi mangel på legemidler i Norge.

Bedre tilbud til gravide med rusproblemer

Helseminister Bent Høie (H) mottok torsdag et nytt pakkeforløp for gravide med rusproblemer

En av ti fastleger vurderer å slutte

Arbeidsmengden er uhåndterbar, mener nær halvparten av de spurte fastlegene i en fersk rapport. Rekrutteringen svikter og flere enn før slutter i yrket. Helseminister Bent Høie varsler handlingsplan.

SV krever svar fra Høie om Ullevål før valget

En uke før valget krever SV svar fra helseminister Bent Høie(H) om han kommer til å overkjøre flertallet i Oslo og tvinge gjennom riving av Ullevål sykehus.

Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner kaller de ni Oslo-partienes plan om å stoppe planene om nytt sykehus på Gaustad et blindspor. Foto: Vidar Ruud | NTB scanpix

Sykehusstriden i Oslo– Bystyret kan ikke blokkere

Klar beskjed til Oslo-politikerne fra stortingsrepresentant og jurist Michael Tetzschner (H).

Høyre med nye tiltak for eldre som bor hjemme

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) starter valgkampen med å love bedre forhold for eldre som bor hjemme.

360 millioner til frivillig arbeid med rus

Regjeringen har fordelt rundt 360 millioner kroner i tilskudd til frivillig arbeid rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Pasienter skal sikres lik tilgang til ny behandling

Pasienter skal ha lik tilgang til nye behandlingsmetoder i den norske helsetjenesten. Regjeringen foreslår å lovfeste dette.

LederTriumf for selvbestemmelse

Dagens 8. mars-markering varsler økt selvbestemmelse for kvinner når det gjelder abort og de muligheter bioteknologien gir. Noe som er det motsatte av det KrF ønsker.

Høie under pressSykehusstriden i Oslo til Stortinget

LederSykehusstrid splitter Ap

Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen må snu. Ap tåler ikke en valgkamp preget av en sykehusstrid som øker i intensitet.

LederBrems lederlønningene

Regjeringen bør gjøre det klart at de vil at veksten i lederlønningene bør bli lavere enn lønnsøkningen for de lavtlønnede i årene framover.

Helsevesenet har fire mål og to løsninger

Samhandling og teknologi skal sikre fremtidens helsevesen. Dansk løsning som holder flere hjemme, kan gi besparelser på 5 til 7 milliarder kroner i året.

Høie: – Vi må løfte psykisk helse høyere opp

Helseminister Bent Høie (H) har undertegnet en erklæring om å prioritere psykisk helse og å jobbe for å likestille psykisk og fysisk helse.

Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

Opposisjonen krever at Høie rydder opp i Aleris-avtale

Opposisjonen reagerer kraftig på det offentliges kjøp av kostbar, privat øyebehandling og ber helseminister Bent Høie (H) rydde opp.

Bent Høie vil bli fylkesmann i Rogaland

180 millioner skiller legene og staten

Helseministeren mener staten har strekt seg langt for å imøtekomme fastlegenes krav. Likevel er det 180 millioner kroner som skiller partene.

Brudd mellom Legeforeningen og staten om fastlegene

Helseminister Bent Høie (H) sier situasjonen er «krevende» etter at Legeforeningen brøt forhandlingene med staten om oppgjøret for fastleger.

LederKrise i konkurranseutsettingen

Krisen i luftambulansetjenesten ruller videre. Beslutningen i Helse sør-øst om å bryte avtalen om outsourcing av IT-systemene, er en ny blåmandag for en regjering som ivrer for konkurranseutsetting.

BabcockAmbulanseflypiloter klare for ny forhandlingsrunde

Krisen i ambulanseflytjenesten kan bli avblåst om Norsk Flygerforbund og Babcock blir enige om en avtale som gjør at pilotene vil fortsette i jobben.

Høie fikk instruks om å sikre kompetansen i flyambulansene

Men stortingsflertallet er ikke helt enige om hva det betyr.

LederMageplask om luftambulanse

På Stortinget er selv Rødt med på et kompromiss for å løse krisen innen luftambulansen. Det oser av forvirring og Bent Høie kan oppfatte det som en støtte til hans linje.

LederDet uklare ansvarets strategi

Ambulansetjenesten i nord er ute av kontroll. Det er meningen at det skal være uklart hvem som har ansvaret. De ansiktsløse byråkratene er praktisk å ha for Bent Høie.

Klart for stortingshøring om forslag helseministeren mener vil bryte loven

Utvalg pekte på risikoutsatt luftambulansetjeneste i 2015

Alta Frp krever nå at det ryddes opp.

Leder Krise i luftambulansen

Luftambulansetjenesten er en drøm av en konkurranseutsetting, men har endt opp i et mareritt der Bent Høie kan bli tvunget til å skrote konkurransen eller la avmektighetens mørke senke seg over ham

Høie ber Støre avklare Stenseng-utsagn

Høyre-nestleder Bent Høie ber Ap-leder Jonas Gahr Støre avklare om det stemmer at partiet vil ta avstand fra regjeringen, slik Kjersti Stenseng (Ap) sa lørdag.

LederStyring av leger

Bent Høie vil la legene konkurrere med sin egen arbeidsgiver og later til å tro at det meste ordner seg på helsemarkedet om legene bare får stor frihet til å ordne seg slik det passer best.

LederSløser med direktørlønn

Bent Høie bør gi styret ved Universitetssykehuset i Tromsø ei skrape for å ha inngått en sluttavtale med direktør Tor Ingebrigtsen som er hinsides ansvarligheten og rimelighetens grenser.

LederHøies mislykkede effektivisering

Bent Høie ville effektivisere med Norsk Helsenett, men har så langt endt opp med en byråkratisk overbygning der kostnadene løper løpsk og underliggende etater rister oppgitt på hodet.

Premissleverandørene

De som egentlig styrer helse-Norge

I 15 år har politikere overlatt ansvaret for utviklingen av helsevesenet til et knippe svært mektige skrivebords­generaler. Dagens helsepolitikere gjør seg usynlige. Her er de som egentlig legger premissene for helsetjenesten.

LederMer stat – mindre kommune

Hvis ikke Ap kommer opp med noe mer klartenkt enn det Torgeir Michaelsen serverer om å lage nye regioner som skal overta helse- og omsorgstjenesten fra kommunene, vil det falle dødt til jorden. Sp akter å sørge for det uansett, skriver redaktør Magne Lerø.

Syke eldre skal få bedre, tettere og mer koordinerte tjenester

Helseminister Bent Høie vil innføre kommunale oppfølgingsteam til eldre for å følge opp de sykeste pasientene.

LederIndianere som syndebukker

Ledelsen i Sykehuspartner er gjort til syndebukker i for IT-skandalen i Helse sør-øst. Helseminister Bent Høie ser ut til å mene at det holder, men han tar ikke fatt i de organisatoriske svakhetene i forvaltningen av sykehusene som denne saken avdekker, skiver redaktør Magne Lerø.

Forbrukerrådet vil «usunn» reklame til livsBransjen sier innstramminger er uaktuelt

Skal møte helseministeren mandag.

HelsedirektoratetFlere kreftsyke får raskere behandling

I alt 77 prosent av alle kreftsyke fikk i fjor behandling med kortere ventetider og raskere diagnose, ifølge Helsedirektoratet.

Nordmenns helse sluker milliarder som aldri før

Din og min helse er dyrere enn noen gang, og utgiftsveksten er tiltakende. Kun det seneste året har helseutgiftene per innbygger i Norge økt med over 2000 kroner.

Leder«Det er jeg som styrer»

Helseminister Bent Høie feier Venstres nestledere av banen når de forsøker å stoppe avvikling av akuttkirurgien i Flekkefjord og Odda. Det er den nasjonale sykehusplanen som teller, og det er styrene Høie vil høre på, ikke Venstre. De har fått sagt sitt, skriver redaktør Magne Lerø.

Drøyt 1.700 har valgt behandling fritt

I løpet av et drøyt år benyttet 1.700 pasienter seg av fritt behandlingsvalg. Helseministeren er fornøyd, mens Ap mener reformen er mislykket.

Norske sykehus når ikke budsjettmålene

Under halvparten av de 20 helseforetakene i landet klarte å holde budsjettene sine i fjor.

Her er kjernen i Høies helsevesen

Norges lengst sittende helseminister, Bent Høie, er over middels opptatt av ledelse, ifølge ham selv.

Årets helseleder– Jeg synes at lederutvikling er kjempeviktig

Anne Sissel Faugstad ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF, er tildelt NSHs Helselederpris for 2017

OECD-rapport– Vi må være forberedt på å bruke mer ressurser på helsetjenesten fremover

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie etter at en fersk rapport om Norges pengebruk i helsetjenesten sammenliknet med de rikeste landene i OECD ble publisert denne uken.

Lei av å sammenlignes med våpenindustrien

Sissel Lønning Andresen, daglig leder i legemiddelselskapet Pfizer, synes mye av kritikken mot legemiddelselskapene er urettferdig og basert på ting som skjedde for femten, tjue år siden.

Leger kritiske til alderstesting av asylsøkere

Legeforeningen ønsker ikke at norske leger skal bidra til alderstester av asylsøkere som sier de er under 18 år. Men helseminister Bent Høie (H) sier til TV 2 at legene ikke kan reservere seg.

Høie som legemiddelrefser

Helseminister Bent Høie har helt rett og helt galt – legemiddelindustrien er ute etter størst mulig profitt, men den er ikke grådigere enn børsnoterte selskaper flest. Viktigere enn å slenge med leppa er det å vise mot og ta nakkegrep på «pilleprofittørene», skriver redaktør Magne Lerø.

HistoriskBent Høie blir Norges lengstsittende helseminister

Det at Bent Høie (H) overlevde tirsdagens omrokkering i regjeringen, gjør han til den helseministeren som har sittet lengst sammenhengende i norsk historie.

LEDERSkrot helseforetakene

Bent Høie har fått rett i at dagens styringsmodell for sykehusene ikke holder mål. Nå bør han gjøre det stikk motsatte av det flertallet i «Kvinnsland-utvalget» anbefaler: Droppe de regionale foretakene, styre fra eget departement og gi større myndighet til styret for de enkelte sykehusene, skiver redaktør Magne Lerø.

Organisering av helse-Norge– Ingen av ­alternativene er ­ bedre enn det vi har

Kvinnsland-utvalget har sett på alternativer til organiseringen av helsevesenet. Utvalget har slitt med å bli enige.

Høyt norsk forbruk av antibiotika på vei ned

Fredag er det den europeiske antibiotikadagen. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at antibiotikaforbruket i Norge er på vei ned. Målet er 30 prosent reduksjon innen 2020. Men det er fortsatt langt igjen dit.

IKT-NorgeOla og Kari bør få digital helsemappe

Tiden er inne for å gi Ola og Kari egne digitale helserettigheter, mener IKT-Norge, som legger fram forslag til hvilke rettigheter som bør innføres.

Annonse
Annonse
Annonse