Annonse

blogg etter og videreutdanning

videreg__ende.jpg

Bevisste utdanningsvalg og samfunnets kompetansebehov

15. april går fristen for å søke høyskoler og universiteter ut. De unge er i disse dager på full fart inn i russefeiringen. Er de beredt til å velge hva og hvem de vil bli?

syk.jpg

Det enkle er ofte det beste: Å bry seg!

10 prosent av norske ansatte står for 80 prosent av sykefraværet. Hva gjør din bedrift med denne gruppen medarbeidere? spør vår blogger Ingrid Telebond.

230587_.jpg

SAS – Det siste arbeiderkollektivets fall?

Hvem av oss husker ikke, og ser tilbake på tidligere tiårs bedriftskulturer, verdier, og visjoner med lune nostalgiske smil? Den gang da humankapitalen og de sosiale verdier fremdeles var en høyverdig del av den Norske bedriftskulturen.

207483_.jpg

Beredskapsstrategier og handlingskompetanse i arbeidslivet

Er du som leder beredt når det som ikke skal skje – skjer?

atombombe_sopps.jpg

Terrortrusler og kompetanseberedskapsstrategi

Kunne Anders Behring Breivik ha valgt uran i stedet for kunstgjødsel? Ville han med sin kunnskap og galskap greid å utløse en atombombe? Svaret er trolig ja. Fysikeren Bremer Mærli foreleste nylig over temaet «atomterrorisme» ved UiO.

videreutdanning.jpg

Våre liv er lastet med gjeld

Økonomene bør kanskje videreutdannes og lære mer om psykologi og samfunnsfag, skriver Ingrid Telebond.

dame_i_rullesto.jpg

Forberedt på ny sykepengeordning?

Ny sykepengeordning trådte i kraft fra 1. juli. Er du som leder eller HR-sjef beredt?

wallstreet_dt.jpg

Samfunnsøkonomi og humankapital

En amerikansk ekspert på samfunnsøkonomi skrev i DN for en tid tilbake at den økonomiske og sosiale situasjonen i USA nok har sitt utspring i finanskrisen i 2009. Men det fremheves at kjernen i problematikken sitter dypere – og strekker seg enda lengre tilbake i historien.

maria_amelie_pr.jpg

Fakta eller følelser?

Hvor mye påvirkes valg og handlinger av individets følelser, og er beslutningstakerne bevisst på dette?

istock_00000247.jpg

Konjunkturoppgang for norsk økonomi

Hva betyr det i praksis for kompetanse og læring i bedriftene?

eldre_sjef.jpg

Likhet og frihet i vekst og utvikling

… og hva med eldrestrategien i din bedrift?

business_berg_o.jpg

Etter de syv fete følger de syv magre

Vi er blitt vant til det nå: nedturer, oppturer, depresjoner, svingninger og euforiske øyeblikk!

dame_p___kontor.jpg

Har du oppdatert kunnskapen din i det siste?

Etter- og videreutdanning handler ikke bare om må-er og skal-er.

utdanning.jpg

Formell utdannelse eller realkompetanse?

Det blir farlig når John Fredriksen anbefaler unge å droppe utdannelse og gå rett ut i arbeid, skriver Ingrid Telebond.

138436192_busin.jpg

Finansverdens bipolare virkelighet

Om mangel på stabilitet og langsiktighet.

Hvordan motivere til vekst og utvikling?

I den siste tiden har jeg lest deler av den engelske filosofen og forfatteren Allan De Bottons bok «The pleasures and sorrows of work». På en humoristisk, ironisk og morsom måte oppsummerer han menneskets historiske forhold til det å arbeide.

138432278_grupp.jpg

Fra krise til langvarig moderat lavkonjunktur?

Hvordan tenke strategisk kunnskapsvekst i bedriftene?

138429669_krise.jpg

Krisetid

Hvilken krise står for tur i 2010?

138427795_dame_.jpg

Det individuelle humanistiske perspektiv

Bruk juleferien til å finne ut hva du vil gjøre med deg selv i året som kommer!

138425634_busin.jpg

Hvilken kompetanse trenger du neste år?

… som du kan lære i dag?

Økonomer bør kunne psykologi

Det er på tide med nye læresetninger i økonomifaget.

138366705_grupp.jpg

Fra krise til nedgangstider - hva og hvordan i ventetiden

De ansatte vi har igjen er grunnkapitalen for vekst, stabilitet og inntjening i fremtiden. Disse må styrkes og videreutvikles, skriver Ingrid Telebond.

138361924_busin.jpg

Kunnskap gir vekst!

Det er på tide å se nøye på bedriftens kompetansebehov.

Å se mulighetene i krisetider

Kompetansebygging er et viktig krisetiltak, skriver Ingrid Telebond i sitt første innlegg i Ukeavisen Ledelses nye blogg: Etter- og videreutdanning.

Annonse
Annonse
Annonse