Annonse

bønder

Rekordhøye strømpriser kan koste norske bønder en halv milliard

De rekordhøye strømprisene i Norge gir bønder opp mot en halv milliard ekstra i strømregning, ifølge Småbrukarlaget.

Jordbrukskvinner har mindre att for strevet enn menn

Så mykje meir tente mannlege bønder samanlikna med kvinnene.

Tørkerammede bønder får nær 2,5 milliarder kroner i erstatning

Over 2 milliarder kroner er så langt utbetalt i erstatning til tørkerammede bønder. Sluttsummen vil dra seg mot 2,5 milliarder kroner.

Bøndene har fått 123 millioner etter tørkesommeren

Så langt er det utbetalt rundt 123 millioner kroner i erstatning for svikt i avlinger etter den tørre sommeren i år. I snitt er utbetalingen 111.000 kroner.

Markedsutfordringen

Norsk landbruk– Bøndene må lære seg å tenke nytt

Bøndene vil måtte lære seg å tenke nytt om både importsystemer, hva de produserer og hvem de samarbeider med, dersom tørke­somrene vedvarer i fremtiden. Men situasjonen er ikke så ille som bøndene vil ha det til, mener eksperter på landbruk og varehandel som Dagens Perspektiv har snakket med.

KrF lover mer penger til bøndene

Næringspolitiker Steinar Reiten i KrF ga under landbruksdebatten i Arendal et løfte om at hans parti vil sørge for mer penger til bøndene etter tørken.

LO frykter tørkekrisen kan føre til tapte arbeidsplasser

Naturvernorganisasjoner vil løse fôrkrisen med norsk gress

Flere naturvernorganisasjoner ber landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) øke satsingen på norsk gress og beite etter sommerens tørke.

NationenAvlingstap på 5,5 milliarder for norske bønder

Avlingssvikten i landbruket kan gi et tap på 5,5 milliarder kroner i verdier, ifølge Nationen. Avisa viser til prognoser gjort av fylkesmenn rundt om i landet.

Flertall for krisepakke til tørkerammede bønder

Det er flertall på Stortinget for å gi ekstra penger til bønder som er rammet av tørken. I Sverige har man allerede gitt en krisepakke på 1,2 milliarder kroner.

Tørken gir dårligste kornavlinger på over 50 år

Bøndene fortviler over det som ser ut å bli den dårligste sesongen for kornavlinger siden begynnelsen av 1960-tallet. – Ekstrem situasjon, sier kornrådgiver.

Jordbrukssmell for regjeringen

Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag ettersom Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne.

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

Bønder med inntektshopp på 10 prosent

Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk på 192.000 kroner i 2015, en økning på 10 prosent fra året før. Men også gjelda øker for bøndene.

Senterpartiet vil gjøre bønder av flyktninger

Ifølge Nortura kan tvangsavvikling av kyllingprodusenter i Norge kan bli aktuelt.

Nortura åpner for tvangsavvikling i kyllingbransjen

Hvis ikke flere enn 100 kyllingbønder ønsker sluttpakke, kan det bli aktuelt for Nortura å si opp kontrakter.

Kyllingbønder ønsker sluttpakke

100 kyllingbønder ønsker sluttpakke

Nortura tilbyr sluttpakker til kyllingbønder for å konsentrere produksjonen rundt selskapets tre største slakterier. Så langt har rundt 100 produsenter meldt sin interesse.

Annonse
Annonse
Annonse