Annonse

bosetting av flyktninger

Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes

Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Småkommuner etterlyser forutsigbarhet i bosettingen av flyktninger

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Stor asyl-usikkerhet i norske kommuner

Kommunene bosatte rekordmange flyktninger i fjor. Samtidig stupte antall nye asylsøknader. Dette har skapt stor usikkerhet for mange kommuner som har forberedt seg på økt bosetting.

Ber kommunene bosette 13.000 flyktninger i 2017

Anmodningen ligger nesten 10.000 under det som ble anslått i november 2015.

Kommunene møter statsråder for å diskutere flyktningsituasjonen

De 14 største kommunene og KS-toppene møter i dag fem statsråder for å snakke om hva som trengs av integreringstiltak.

UDI: – Naturlig å bygge ned kapasiteten rundt flyktninger

KS-leder Gunn Marit Helgesen ønsker flere kvoteflyktninger til Norge for å opprettholde mottaksapparatet.

Samfunn: Har klart opplegg for integrering i mottak: Slik kan man få fortgang med integrering og bosetting

Det er behov for å bosette 18 000 flyktninger neste år. I 2017 kan behovet være 21 000. De som driver asylmottak i Norge har et forslag til tiltak som kan gi raskere bosetting og bedre integrering av asylsøkere. Men i Stortinget snakkes det mest om innstramming.

Samfunn: Har klart opplegg for integrering i mottak: Slik kan man få fortgang med integrering og bosetting

Det er behov for å bosette 18 000 flyktninger neste år. I 2017 kan behovet være 21 000. De som driver asylmottak i Norge har et forslag til tiltak som kan gi raskere bosetting og bedre integrering av asylsøkere. Men i Stortinget snakkes det mest om innstramming.

Annonse
Annonse
Annonse