Annonse

By- og regionutvikling

RegionutvalgetKS støtter overføring av oppgaver til fylkeskommunene

Vil ha samlet behandling i Stortinget.

Ekspertutvalg vil legge ned seks statlige etater

Nesten 5000 arbeidsplasser og 23,5 milliarder kroner er i spill etter at et regjerings-nedsatt ekspertutvalg har foreslått å legge ned seks statlige etater.

Kun 3 av 22 statlige virksomheter har sammenfallende grenser

Danske lokalpolitikere blir overkjørt av mektige byråkrater i de store regionene

Hedmark vil ikke slå seg sammen med Oppland

Trenger tog – mangler penger

Innen 2030 vil passasjertrafikken i verdens luftfart dobles, flyfrakten tredobles og containtrafikken firedobles, ifølge trafikkprognoser fra OECD. Dagens infrastruktur kan bare ta unna halvparten av trafikkveksten. Den gode gamle jernbanen skulle ha avlastet mye av trafikkveksten i Europa, men EU-toget står fast på stasjonen. Finanskrisen og budsjettkutt gjør at kriselandene mangler penger til investeringer i infrastruktur.

Tilbake til kulturkontoret

Lokalt kulturliv har tapt mot sentrale og regionale institusjoner. Nå skal kulturen skal tilbake til kommunene. Staten skal finansiere moroa, som heretter bør dreie seg om innhold – ikke praktbygg. Den ferske kulturutredningen ser bakover mot 70-tallet når den beskriver fremtiden.

Kulturhus-kø til 10 milliarder

Det planlegges og snekres nå på rundt 40 større og mindre kulturhus i Norge til i overkant av 10 milliarder kroner. Både aktører og kulturforskere mener vi nærmer oss smertegrensen for hva kommune-Norge kan klare.

Annonse
Annonse
Annonse