Annonse

Bygg og anlegg

Klimaverstingen betong skal bli grønnere

Hvis betong var et land, ville det ha vært den tredje største utslipperen av klimagasser i verden. Grønn betong kan være en nøkkel i klimakampen.

Alle vil oppbemanne, men flere sliter med å rekruttere menneskene som trengs

Arbeidsgivere i alle sektorer planlegger å bemanne opp i fjerde kvartal, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer.

Betydelig færre østeuropeere kommer til Norge for å jobbe

Det siste året har det vært en dramatisk nedgang i antall arbeidstakere fra Polen og Estland som jobber som innleid arbeidskraft i byggebransjen i Norge, viser ferske tall.

Kraftig nedgang i etterspørselen etter innleid arbeidskraft etter innstramminger i 2019

Innstramminger i loven og og covid-19 har ført til en kraftig nedgang i etterspørselen etter innleide håndverkere. Adecco frykter at utenlandske entreprenører vil erstatte de norske.

Byggarbeidere bes gå på jobb – mekling fortsetter på overtid

Meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening fortsetter på overtid mandag morgen etter at fristen gikk ut ved midnatt natt til mandag.

Statsbygg med store klimagass-kutt

Statsbygg reduserte CO2-utslippene i byggeprosjektene sine med 36 prosent i 2019. Det tilsvarer én million flyreiser Oslo-Bergen.

Verdens mest bærekraftige bygg skapes i Trondheim

ZEB Flexible Lab blir det mest bærekraftige bygget i verden med dokumentert klimaregnskap.

Anklager KS– Begrenser handlingsrommet for norsk arbeidsliv ved å gjøre politikk til juss

Juridisk betenkning bestilt av KS sår tvil om Oslo-modellens lovlighet. Fagbevegelsen i harnisk.

Bygg- og anleggsbransjen leter på utradisjonelle steder for å finne nødvendig kompetanse

Hele 46 prosent av virksomhetene svarer at de har ansatt personer med en annen bakgrunn enn tidligere det siste året.

Bygger ut nasjonalt meklingssenter Vil løse konflikter før de drukner i domstolene

Krangling om kontrakter og penger koster bygg- og anleggsbransjen milliarder hvert år. Mekling kan redusere kostnader ved konflikt til en brøkdel. Ny satsing ser for seg å avlaste domstolene på en rekke rettsområder.

En av fire som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsprosjekt var fra andre næringer

Høyt konfliktnivå i bygg og anleggKrangler om 2,2 milliarder hvert år

Konflikter i bygg- og anleggsbransjen koster 2,2 milliarder kroner i året. Mest bråk er det i samferdselssektoren og der byggherren er en offentlig virksomhet.

Arbeidsinnvandring førte til lavere ledighet for norskfødte

Men vi ble mindre produktive.

Hver fjerde bedrift i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere

I tillegg sliter 16 prosent av bedriftene med å finne lærlinger.

Dødsfall på jobben– Fortvilende at enkelte typer ulykker går igjen år etter år

Rekordfå døde på norske arbeidsplasser i fjor. Særlig byggenæringen kan vise til gode tall. – Flaks, mener LO.

Historisk trygt på norske arbeidsplasser

I fjor ble det for første gang registrert færre enn 40 arbeidsrelaterte dødsfall i Norge.

Milepæl for regjeringens kompetansereform

Nå får flere fagarbeidere tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene.

Dette var den mest dominerende arbeidsulykken i fjor

Sterkest lønnsvekst blant kvinner

Kvinner hadde en lønnsvekst på 2,8 prosent i avtalt månedslønn, mens lønnen blant menn økte med 2,3 prosent.

Nå blir det kamp om ingeniørene igjen

Og det skyldes ikke bare oppgangen i oljebransjen.

Telenor-topp skal lede ny «banebrytende» næringsklynge

Vil bruke kunstig intelligens for å optimalisere tomteutnyttelse

AF Gruppen og OBOS satser 80 millioner kroner på oppstartsvirksomheter og etablerer felles venture-satsing innen bygg og anlegg.

Veksten i bygg og anlegg fortsatte i fjor

DigitaliseringSnart kan droner styre byggeplassen alene

Teknologien kan gi produktivitetsvekst for bygg- og anlegg - hvis bransjen vil.

Analyse

Seriøst arbeidslivNår kommunene vil ha seriøse byggekontrakter, straffes bemanningsbransjen

Det pågår et race i kommunene for å etablere nasjonale seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter. Modellen som vinner, kan skvise ut den lukrative bruken av innleie.

OsloMet får master i bygg- og konstruksjonsteknikk

Største jobbnedgang noensinne innen bygg- og anlegg

– Det kan tyde på at toppen er nådd for denne bransjen, sier Hilde Sommerstad i FINN.no.

LederLothepus avskiltes

Regjeringen er drivkraften bak et teoretisk kunnskapshysteri som i verste fall vil ta knekken over tusen småbedrifter innen bygg og anlegg, skriver redaktør Magne Lerø.

LederLothepus avskiltes

Regjeringen er drivkraften bak et teoretisk kunnskapshysteri som i verste fall vil ta knekken over tusen småbedrifter innen bygg og anlegg, skriver redaktør Magne Lerø.

Utlendinger bygger NorgeOg sjefene deres er fornøyd

Ny rapport om flerkulturelle arbeidsplasser gir innsikt i livet på norske byggeplasser

RegjeringenLover 25 millioner kroner til studieplasser på fagskoler

Norske Fagskolestudenter jubler og understreker at de trenger flere studenter til helse og oppvekst og bygg og anlegg.

Svenskene rømmer fra norske byggeplasser

Årets statistikk over HMS-kort viser at andelen norske som jobber på byggeplasser har stabilisert seg rundt 70 prosent, mens svenskene reiser hjem.

1900 færre ledigeMarkant nedgang i arbeidsledigheten i mai

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 300 personer.

Radikal reverseringOslo innfører landets strengeste krav til offentlige anskaffelser

Lover bot og bedring etter Veireno-fadesen.

NHOVil ha utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

De største offentlige utbyggerne - som representerer et investeringsvolum på godt over 350 milliarder kroner de nærmeste årene - går nå sammen og utfordrer leverandørmarkedet på utslippsfrie løsninger for bygge- og anleggsplasser.

Fremtidens arbeidsmarkedOverskudd av arbeidskraft med høyere utdanning

Likevel viser rapporten at arbeidsledigheten er lav for masterutdannede samlet sett.

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

Skanska: Overbevist om at roboter blir vanlig på byggeplassen

Mannsdominerte næringar står på staden kvil

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå syner ubalanse i kjønnsfordeling i norske føretak.

Dette er de ti vanskeligste jobbene å finne folk til

Fagfolk til bygg og anlegg er den arbeidskraften som er vanskeligst å få tak i her i landet, ifølge norske arbeidsgivere.

Storaksjon mot byggeplasser over hele landet

«Vi må passe på at vi ikke går fra en oljedominert økonomi til en økonomi som blir for avhengig av offentlig sektor»

Det er gryende optimisme i norsk økonomi, viser NHOs ferske kvartalsrapport. Men høy gjeld i husholdningene og lave renter kan by på problemer.

– Optimismen øker blant arbeidsgiverne

Arbeidsgiverne planlegger en beskjeden oppbemanning i sommermånedene, ifølge nytt arbeidsmarkedsbarometer. Størst er optimismen på Sørvestlandet.

Vi har vært for sløve

Bygg- og anlegg er Norges nest største bransje og har negativ produktivitetsutvikling. Det er for sløvt. Nå må vi innrømme svakhetene våre og sette fart på samspillet og innovasjonen som bransjen så sårt trenger.

Annonse
Annonse
Annonse