Annonse

byråkrati

– Digitaliseringen krever kvikkere organisasjoner

Vi henter ikke ut gevinsten av teknologien, hvis vi ikke også endrer måten å jobbe sammen på, mener britisk professor.

Synspunkt

Noen gode grunner til at byråkratiet eser ut

Enhver handlekraftig regjering ønsket mindre byråkrati og en mer effektiv forvaltning. Samtidig vil enhver regjering ønske mer velferd og enda flere lovbestemte rettigheter for folk flest. Spørsmålet er: Lar disse ønskene seg forene?

Færre ansatte i departementer og direktorater

Antall ansatte i departementer og direktorater økte fra 2017 til 2018, men justert for omorganiseringer gikk antallet ned, ifølge en fersk Difi-analyse.

Leder

LederKirkekoloss på leirføtter

Det er ikke bærekraftig at humanister, muslimer og pinsevenner skal få økt statsstøtte uten annen begrunnelse enn at de blir færre lutheranere i landet

Skjellsord med positiv virkningByråkrati gir folk forutsigbarhet

– Drømmen om et arbeidsliv drevet av de ansattes indre motivasjon er i stor grad basert på arbeidere som ikke finnes, sier William Brochs Haukedal, professor ved NHH. De fleste ansatte vil egentlig ha en viss grad av byråkrati og hierarki.

Synspunkt

Når kart og terreng ikke stemmer

Fjoråret ga meg noen erfaringer som forhåpentligvis har bidratt til å gjøre meg til en bedre leder i byråkratiet.

Analyse

Byråkraten vs. politikeren

Det er forskjell på byråkrater som jobber i departementene og de som jobber i kommunene. Det kan være noe av årsaken til striden i Oslo-skolen, skriver Aslak Bonde.

Svensk doktorgradsstudieMer prosjektarbeid gir mer byråkrati i kommunene

Prosjektarbeid er blitt vanligere i offentlig sektor, men prosjekttrenden har noen uventede konsekvenser.

Alle skal medRegjeringen sier nei til fritak fra ostehøvelen

Domstolene er bunnskrapt, sykehusene likeså. Vakante stillinger forblir tomme. Men regjeringen avviser alle ønsker og krav om fritak fra ostehøvelkutt i jakten på effektivisering.

Borten Moe-øksa mot byråkratiet

Ola Borten Moe kan ikke bare bruke storslegge mot direktoratene. Skal han komme noen vei med sin «tillitsledelse» og avbyråkratisering, må han bli konkret med hensyn til hva politikerne skal slutte med, hvilke rapporter de vil droppe og hva lokale ledere skal få bestemme, skriver redaktør Magne Lerø.

SSB har kuttet 192 årsverk på seks år

I samme periode har Helsedirektoratet vokst med 397.

Rundt 2.000 flere Nav-ansatte ti år etter reform

Byråkratidrivende endringer

Som ny kulturdirektør får vi håpe Kristin Danielsen kan bidra til at politikerne ikke går seg vill i endringsiver på kulturfeltets område. Å desentralisere Kulturrådet betyr mer penger til byråkrati og mindre til kultur. Gi heller kreative næringer til Innovasjon Norge, skriver redaktør Magne Lerø.

Anniken Hauglie som veiviser

Forvaltningens nye «veiviser», Anniken Hauglie, våger håndfast desentralisering i Nav som vil bety sterkere lokalt lederskap. At Sp reagerer på vegne av de små, er som forventet, men når NHO er kritiske, tyder det på at de har mistet gangsynet, skriver redaktør Magne Lerø.

Gresk byråkrati forsinker norsk hjelp til flyktninger

Fri og velment byråkratisk

Kirkemøtet strides om homofili i Trondheim. Det er mer bråk i vente fra høsten av når kirken selv må finansiere en utmerket, men rådyr organisasjon eller bruke pengene på prester for eksempel, skriver redaktør Magne Lerø.

Ola Borten Moe vil ha stillingsstopp i staten

Byråkratiets seiersgang

Regjeringens kamp mot byråkratiet er mislykket, med unntak av det Jan Tore Sanner har fått til. Og mer byråkrati vil det bli i årene framover der Frp styrer. Pinlig, skriver redaktør Magne Lerø.

Ut å fange tidstyver

Jan Tore Sanner vil skape et mer effektivt og moderne samfunn. Vi ba om en statusrapport.

Ny undersøkelse: Barnehageledere drukner i byråkrati

Er du leder, må du regne å måtte drive som vaktmester, regnskapsassistent, innkjøper, HMS-ansvarlig og å bruke en tredjedel av tiden din på rapportering.

Voksende politibyråkrati

Politidirektoratet pepres med forventninger fra flere hold. Kostnadene øker som følge av dagens styringsideologi. Det er ikke enkelt å ta forenklingsgrep midt i statsforvaltningens smørøye.

– En bransje med ekstremt høy sigarføring

– Lønninger, velferdsgoder og byråkrati har est ut i oljebransjen.

Universitetsfusjon kan gi mer byråkrati

Forskning på tidligere fusjoner i skandinaviske forskningsinstitusjoner tyder på at fusjoner i høyere utdanning vil føre til flere byråkrater.

3464 nye byråkrater

Siv Jensen gikk til valg med en innstilling om krig mot byråkratiet. Likevel har dobbelt så mange byråkrater blitt ansatt under den blåblå regjeringen.

Mot skattesmell for Siv Jensen

Regjeringen vil flytte skatteoppkreving fra kommunene til staten. Målet er mindre byråkrati og sparte penger. Men kostnadene kan bli større enn innsparingene, mener eksperter. Dessuten sier både KrF og Venstre klart nei.

– Problemene ­ligger der fortsatt

Mannen bak de forhatte styringsprinsippene i New Public Managment har gjestet Norge. Han mener begrepet har utspilt sin rolle, men at de grunnleggende problemene som doktrinen skulle bøte på, fortsatt er uløst.

Statsbutleren

Fra og med i år skal byråkratiet slankes gjennom regjeringens effektiviseringsreform. Finansråd Svein Gjedrem strammet opp troppene under onsdagens Styringskonferanse hvor lederne i staten var samlet.

Små kommuner har størst byråkrati

Larvik i Vestfold er mest effektiv, Tydal i Sør-Trøndelag mest byråkratisk av norske kommuner, viser fersk analyse. Små kommuner koster mye å drive. – Dette viser at vi har alt for mange kommuner, mener sjeføkonom.

Slanker byråkratiet med innleide konsulenter

Fagforbundet til byråkratene er sjokkert over kommunalminister Jan Tore Sanner.

Administrerer rødgrønn politikk

Inkluderingsminister Solveig Horne fremstår som vingeklippet av embetsverket, mener Elin Ørjasetæer.

Byråkratisk oljebransje

Møtemaraton og ineffektivitet preger hverdagen, ifølge oljeleverandør.

– IA-byråkratiet kan virke

Innkallingen av sykmeldte til samtaler er preventivt, og får folk ut i arbeid igjen, mener seniorforsker.

Færre krav til ledere i staten

Kommunalminister Jan Tore Sanner har gitt beskjed til alle statsrådene om at de skal redusere antallet krav til ledere i staten.

sz413830_as_sma.jpg

Mer byråkrati med Erna

Det var høyere utgifter til byråkrati da Erna Solberg var statsråd enn i dag, og kommunene bruker prosentvis mindre penger i dag på administrasjon og styring.

Fra galt til verre

Siden dagens regjering kom til makten for åtte år siden, er tallet på statsansatte steget med 22 000. Det fremgår av statens egne tall, sammenstilt for Dagens Næringsliv av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert i avisen tirsdag, skriver Ragnar Larsen.

238953_.jpg

Huitfeldt fjerner snarvei for arbeidsinnvandrere

Utlendinger som har tilbud om godt lønnet jobb i Norge, skal ikke lenger kunne ta snarveier i byråkratiet. Årsaken er omfattende misbruk av ordningen.

Annonse
Annonse
Annonse