Annonse

camilla stoltenberg

Forvaltningskollaps bak Covid-tragedien i Sverige

Professor mener New public management og forvaltningens forvitring har gjort koronakrisen verre i Sverige enn i de andre nordiske landene.

Leder

LederSmittevern i miskreditt

FHI-direktør Camilla Stoltenberg er urolig for en økende smitteverntrøtthet i befolkningen. Det bidrar FHI selv til i Bergen der byrådet har fått hele kulturlivet på nakken.

Stoltenberg redd for at folk ikke orker mer smittevern

Et halvt år med koronatiltak er tilbakelagt. Nå er FHI-direktør Camilla Stoltenberg urolig for en økende smitteverntrøtthet i befolkningen.

Lederspeilet

FHI-direktør Camilla Stoltenberg– Det er enklere å være leder nå, når jeg verken har små barn eller gamle, syke foreldre

Folkehelsedirektøren har jobbet på spreng med opptil 16-timers dager de siste månedene. – En pandemi er aldri bra, men det var bra at den kom i år og ikke i fjor. Da hadde Norge vært i en vanskelig situasjon, sier Stoltenberg.

Camilla Stoltenberg– Befolkningen trettes ut

Folkehelseinstituttet frykter at folk skal bli trøtte og gradvis slutte å etterleve tiltakene for å slå ned koronaviruset.

Norsk Helsenett om erfaringen med konsernmodell– Overveiende positiv

Norsk Helsenett sier de har «felles forståelse av kostnadsestimatene» med Folkehelseinstituttet, men ønsker ikke å kommentere brevet til folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg ytterligere.

Må punge ut for omstridt konsernmodell10 millioner i «uforklarlige kostnader» og 15 millioner for «tjenester som ikke er levert»

LederHøies mislykkede effektivisering

Bent Høie ville effektivisere med Norsk Helsenett, men har så langt endt opp med en byråkratisk overbygning der kostnadene løper løpsk og underliggende etater rister oppgitt på hodet.

Camilla Stoltenberg er lei av vilkårlige kuttSlår alarm om ineffektiv effektivisering

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet slår direktøren for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, alarm om konsekvensene av regjeringens avbyråkratiseringsreform.

Camilla Stoltenberg– Det stilles enorme krav til offentlige ledere

– Det er overraskende lite oppmerksomhet om hvordan offentlige ledere håndterer krysspress mellom stadig flere pålagte oppgaver samtidig som budsjettene er under press, mener direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Camilla Stoltenberg står opp for offentlig sektorEr ikke passive mottakere av penger

Camilla Stoltenberg er lei av at ledere og ansatte i offentlig sektor blir framstilt som en gjeng byråkrater som sitter passivt og mottar penger fra staten og ikke henger med i omstillingen.

Overgrep mot forskning

Politiseringen og disiplineringen av fagfolk ruller videre. I misforstått forpliktelse for å tjene Bent Høie begår ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet overgrep mot forskningen, skriver redaktør Magne Lerø

Bekymringsmelding: Store variasjoner i kvaliteten på rettsmedisinske undersøkelser

Avdelingssjefen ved Rättsmedicialverkets Rättsmedicinska avdeling i Stockholm, Petra Råsten Almqvist, har sendt en bekymringsmelding til Helsedirektoratet om tilstanden innen norsk rettsmedisin.

Annonse
Annonse
Annonse