Annonse

de rikeste

Arbeiderpartiet til angrep på «Exit»-skattekutt

Arbeiderpartiet beskylder Høyre for å gi fordeler til virkelighetens «Exit»-menn ved å kutte formuesskatten.

Mohn tjente mest i fjor, mens Røkke har størst formue

Skattelistene viser at Trond Mohn tjente mest i fjor, nærmere bestemt 443 millioner kroner. På formuetoppen troner Kjell Inge Røkke med 18,6 milliarder kroner.

Amazon-sjefen ikke lenger verdens rikeste

Grunnlegger og administrerende direktør Jeff Bezos mistet tittelen som den rikeste mannen i verden etter at Amazon leverte et svakt kvartalsresultat.

Forskjellene i levekår økerDe rike blir rikere og de fattigste står igjen med beskjeden inntektsøkning

En annen årsak er økt innvandring, som har ført til flere med lavinntekt, ifølge en fersk Nav-rapport.

SV med nye skatteforslag for de rikeste

SV-leder Audun Lysbakken vil gjøre flere grep for å skattlegge de aller rikeste, og ser for seg å kunne øke statskassa med 14 milliarder kroner.

Den tradisjonelle typen kapitalister dominerer blant landets aller rikeste

– Formue skaper inntekter som bidrar til å øke formuen enda mer; de store formuene vokser som en rullende snøball på grunn av høy avkastningsrate og gunstige skatteregler, sier forsker Rolf Aaberge.

Hundre ganger mer i skattekutt for de rikeste

Nordmenn som tjener over 10 millioner kroner, har siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner.

Folk flest avspist med skattesmuler

Den rikeste promillen i Norge har i snitt fått 264.500 kroner i skattekutt de siste fire årene. Tallet for folk flest er 3.400 kroner.

Skatteavtale gir saftig kutt for de rikeste

Støtten til de svakeste og mest utsatte av oss minsker jo høyere utdanning og inntekt vi har.

Eliten er mindre villig til å gi ytelser til de svake

Oppslutningen om den norske velferdsstaten er fortsatt stor. Men de rikeste og best utdannede av oss er blitt skeptiske til å gi mer til de svakeste, ifølge trygdeforsker.

Annonse
Annonse
Annonse