Annonse

den norske kirke

- Et utgangspunkt for samtale og refleksjon

Kirkeverge Aud-Karin Hovi i Nord-Aurdal har brukt enneagrammet som leder.

Synspunkt

Den norske kirke på ville veier

Medlemstallet i Den norske kirke er i fritt fall. Neppe fordi de som fortsatt tror på Gud har sluttet med det, men på grunn av en tiltakende og fremmedgjørende politisering av virksomheten, skriver Hans Wilhelm Gullestad

Synspunkt

Den norske kirke på ville veier

Medlemstallet i Den norske kirke er i fritt fall. Neppe fordi de som fortsatt tror på Gud har sluttet med det, men på grunn av en tiltakende og fremmedgjørende politisering av virksomheten, skriver Hans Wilhelm Gullestad

Synspunkt

Om gjensidighetskravet i tillitsforholdet mellom Stat og Borger

I et demokrati som vårt er det viktig at folket har tillit til Storting og styringsverk. Men uten et gjensidig tillitsforhold mellom borger og stat, heller intet velfungerende demokrati.

Synspunkt

Om gjensidighetskravet i tillitsforholdet mellom Stat og Borger

I et demokrati som vårt er det viktig at folket har tillit til Storting og styringsverk. Men uten et gjensidig tillitsforhold mellom borger og stat, heller intet velfungerende demokrati.

Leder

LederMedlemsras etter kirkelig olje-nei

Den norske kirkes bestrebelser på å være relevant for vår tid, kan få stikk motsatt effekt når kirken i økende grad blir oppfattet som en politisk aktør.

Leder

LederMedlemsras etter kirkelig olje-nei

Den norske kirkes bestrebelser på å være relevant for vår tid, kan få stikk motsatt effekt når kirken i økende grad blir oppfattet som en politisk aktør.

Leder

LederMilliondryss over humanister

Oljekranene åpnes for tro og livssyn. Det skal bli gratis å være medlem i Human Etisk Forbund. De regner med det vil gi flere hundre millioner i økt statsstøtte.

Leder

LederMilliondryss over humanister

Oljekranene åpnes for tro og livssyn. Det skal bli gratis å være medlem i Human Etisk Forbund. De regner med det vil gi flere hundre millioner i økt statsstøtte.

Leder

LederKirke-organisering som forvirrer

Den norske kirke ser ut til å være kløyv omtrent på midten i spørsmålet om organisering og maktfordeling når de har sluppet ut av statens favntak.

Leder

LederKirke-organisering som forvirrer

Den norske kirke ser ut til å være kløyv omtrent på midten i spørsmålet om organisering og maktfordeling når de har sluppet ut av statens favntak.

Vanskelig arbeidsmiljø for mange kvinnelige prester

En av tre kvinnelige prester forteller i en ny undersøkelse at de har opplevd uønskede hendelser knyttet til sitt kjønn og yrket.

Hundrevis av lederjobber blir borte når kirken omorganiseres

De fleste av landets 350 kirkeverger må få nye arbeidsoppgaver når Den norske kirke gjennomfører en gigantisk omstrukturering de nærmeste årene.

Leder

LederSkjerpet kamp om begravelsene

Kirken må tilpasse seg folks ønsker for ikke å tape markedsandeler i begravelsesmarkedet. I Drammen starter menighetene begravelsesbyrå for å styrke posisjonen og dra inn noen kroner.

Leder

LederSkjerpet kamp om begravelsene

Kirken må tilpasse seg folks ønsker for ikke å tape markedsandeler i begravelsesmarkedet. I Drammen starter menighetene begravelsesbyrå for å styrke posisjonen og dra inn noen kroner.

Leder

LederStreik som et slag i løse luften

Når prestene går til streik opptrer de som de funksjonærer de frivillig har endt opp som. Kirken tilpasser seg, også til dagens rapporterings- og styringsregime.

Leder

LederStreik som et slag i løse luften

Når prestene går til streik opptrer de som de funksjonærer de frivillig har endt opp som. Kirken tilpasser seg, også til dagens rapporterings- og styringsregime.

Leder

Strid om statens beskyttende armer

I årtier har Den norske kirke mast om å kvitt politikernes overstyring. Nå jobber sterke kirkefraksjoner i kulissene for at politikerne skal styre likevel, slik at maktforholdene i kirken ikke endres.

Leder

Strid om statens beskyttende armer

I årtier har Den norske kirke mast om å kvitt politikernes overstyring. Nå jobber sterke kirkefraksjoner i kulissene for at politikerne skal styre likevel, slik at maktforholdene i kirken ikke endres.

Leder

LederBiskoper- fra sjef til gallionsfigur

Den norske kirke er i ferd med å strippe landets biskoper for makt og gjøre dem til gallionsfigurer. Den nye sjefen for biskopene, Olav Fykse Tveit, bør arbeide for at biskopene fortsatt skal være sjefer.

Leder

LederBiskoper- fra sjef til gallionsfigur

Den norske kirke er i ferd med å strippe landets biskoper for makt og gjøre dem til gallionsfigurer. Den nye sjefen for biskopene, Olav Fykse Tveit, bør arbeide for at biskopene fortsatt skal være sjefer.

Leder
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

LederJul med politisk støtte

Juletradisjoner er noe av det mest seiglivete vi har. Kulturministeren kan blåse faren over selv om en synkende andel av befolkningen tror på juleevangeliet.

Leder
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

LederJul med politisk støtte

Juletradisjoner er noe av det mest seiglivete vi har. Kulturministeren kan blåse faren over selv om en synkende andel av befolkningen tror på juleevangeliet.

En halv million nordmenn ventes å gå i kirken på julaften

Over 500.000 nordmenn møtte til gudstjeneste på julaften i fjor. Det er ventet at det også i år blir storinnrykk i kirkene i landet.

Leder

LederBispeansettelse i hemmelighet

Biskopene tok innersvingen på det folkevalgte Kirkerådet og bestemte selv at Olav Fykse Tveit skal bli den øverste lederen for Den norske kirke.

Leder

LederBispeansettelse i hemmelighet

Biskopene tok innersvingen på det folkevalgte Kirkerådet og bestemte selv at Olav Fykse Tveit skal bli den øverste lederen for Den norske kirke.

Leder

LederKirkekoloss på leirføtter

Det er ikke bærekraftig at humanister, muslimer og pinsevenner skal få økt statsstøtte uten annen begrunnelse enn at de blir færre lutheranere i landet

Leder

LederKirkekoloss på leirføtter

Det er ikke bærekraftig at humanister, muslimer og pinsevenner skal få økt statsstøtte uten annen begrunnelse enn at de blir færre lutheranere i landet

LederDyr og kortsiktig kirkeløsning

10 milliarder til vedlikehold av gamle kirkebygg, er en seier for Kjell Ingolf Ropstad. Men det er ikke bærekraftig å øke støtten til tros- og livssynssamfunn bare fordi medlemstallet i Den norske kirke synker, skriver Magne Lerø.

LederDyr og kortsiktig kirkeløsning

10 milliarder til vedlikehold av gamle kirkebygg, er en seier for Kjell Ingolf Ropstad. Men det er ikke bærekraftig å øke støtten til tros- og livssynssamfunn bare fordi medlemstallet i Den norske kirke synker, skriver Magne Lerø.

Delingen av verdiene i Opplysningsvesenets Fond betyr at staten overtar Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Bildet er tatt i forbindelse med regjeringsforhandlingene i januar 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Staten vil overta Granavolden

Her ble regjeringsplattformen lagt for firepartiregjeringen. Nå vil staten også eie Granavolden Gjæstgiveri AS.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) foreslår at Den norske kirke skal få beholde det meste av milliardverdiene i Opplysningsvesenets Fond. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Opplysningsvesenets FondStaten og Kirken skal dele milliardverdiene

Opplysningsvesenets fond på mellom 10 og 12 milliarder kroner skal komme Den norske kirke til gode, men også andre kirkesamfunn kan få støtte.

Lederspeilet

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen– Vi må fortsatt døpe barna våre

Direktøren i Kirkerådet er optimistisk med hensyn til Den norske kirkes fremtid, også nå etter stats­kirkens tid. Men kirken må bli mer aktiv i ­rekruttering av ansatte, og drive mer aktiv misjon på norsk jord, mener hun.

Leder

LederKirke i tilbakegang

Kirkemøtet samles igjen i tilbakegangens tegn. Noen vil få satt ord på sin fortvilelse over at personvernlov og likebehandling bidrar til å ta knekken på folkekirken som politikerne sier de er for.

Leder

LederKirke i tilbakegang

Kirkemøtet samles igjen i tilbakegangens tegn. Noen vil få satt ord på sin fortvilelse over at personvernlov og likebehandling bidrar til å ta knekken på folkekirken som politikerne sier de er for.

Synspunkt

Tilpasser seg selvbestemt abort

Kirken tilpasser seg, tar selvkritikk og er i ferd med å oppgi motstanden mot selvbestemt abort. Kjell Ingolf Ropstad bør oppfatte biskopenes uttalelse som et rapp over fingrene.

Synspunkt

Tilpasser seg selvbestemt abort

Kirken tilpasser seg, tar selvkritikk og er i ferd med å oppgi motstanden mot selvbestemt abort. Kjell Ingolf Ropstad bør oppfatte biskopenes uttalelse som et rapp over fingrene.

LederHøyre i pengenød

Høyre vil ikke bare sprenge handlingsregelen for Oljefondet. De vil også gå løs på «kirkens arvesølv» for å kompensere for manglende bevilgninger til kommunene, skriver Magne Lerø.

LederHøyre i pengenød

Høyre vil ikke bare sprenge handlingsregelen for Oljefondet. De vil også gå løs på «kirkens arvesølv» for å kompensere for manglende bevilgninger til kommunene, skriver Magne Lerø.

LederSentralmakten rår

Hvis en vil studere hvordan en skaper frustrasjon og organisasjonsmessig forvirring i en organisasjon, skal en studere Den norske kirke og Kirkerådet.

LederSentralmakten rår

Hvis en vil studere hvordan en skaper frustrasjon og organisasjonsmessig forvirring i en organisasjon, skal en studere Den norske kirke og Kirkerådet.

LederAvvikling av kirker

Minst 100 kirker bør rives eller brukes til noe annet enn kirkelige handlinger. Men så lenge dagens finansieringsmodell for Den norske kirke opprettholdes, mangler man planer og beslutningskraft.

LederAvvikling av kirker

Minst 100 kirker bør rives eller brukes til noe annet enn kirkelige handlinger. Men så lenge dagens finansieringsmodell for Den norske kirke opprettholdes, mangler man planer og beslutningskraft.

Færre inn- og utmeldinger i Kirken

Den norske kirke opplevde færre inn- og utmeldinger i årets første halvår. Det er fortsatt flere som forlater Kirken enn slutter seg til den.

Kan bli streik i kirken

LederFavorisering av luthersk tro

Når de rødgrønne kvinnelige nestlederne står fram og vil at kristendom og Den norske kirke skal favoriseres framfor andre tros- og livssynssamfunn, er det politikerprat eller et linjeskifte.

LederFavorisering av luthersk tro

Når de rødgrønne kvinnelige nestlederne står fram og vil at kristendom og Den norske kirke skal favoriseres framfor andre tros- og livssynssamfunn, er det politikerprat eller et linjeskifte.

LederKirker må legges ned

Mange kirkebygg svarer ikke til dagens behov og samlet sett utgjør etterslepet på vedlikehold mellom 10-15 milliarder. Oslo går foran og vil avvikle ni kirker.

LederKirker må legges ned

Mange kirkebygg svarer ikke til dagens behov og samlet sett utgjør etterslepet på vedlikehold mellom 10-15 milliarder. Oslo går foran og vil avvikle ni kirker.

Tre kvinner er nå de mektigste i kirken

For første gang er det kvinner i de tre mektigste posisjonene i Den norske kirke.

Muslimske trussamfunn veks, medan kristne mistar medlemmar

LederStaten tilbyr kirken 100 prosent

Regjeringen tilbyr seg å ta hele regningen for kommunene og øke bevilgningene til Den norske kirke med 3,5 milliarder kroner. Kirken er inngrodd i det bestående og vil ha det som det er. De vet ikke sitt eget beste, skriver redaktør Magne Lerø.

LederStaten tilbyr kirken 100 prosent

Regjeringen tilbyr seg å ta hele regningen for kommunene og øke bevilgningene til Den norske kirke med 3,5 milliarder kroner. Kirken er inngrodd i det bestående og vil ha det som det er. De vet ikke sitt eget beste, skriver redaktør Magne Lerø.

Utmeldingsbølgen i Kirken er over, flere vil melde seg inn

Tallene har normalisert seg etter at Kirken i fjor fikk rekordmange ut- og innmeldelser da muligheten for digital statusendring ble innført.

LederKirkelige milliarder

Da staten for snart 500 år siden røvet til seg kirker, gårder og eiendommer fra katolikkene som i dag er verdt flere milliarder kroner, skaffet de seg et problem. Det er på tide å rydde opp, men etter valget selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKirkelige milliarder

Da staten for snart 500 år siden røvet til seg kirker, gårder og eiendommer fra katolikkene som i dag er verdt flere milliarder kroner, skaffet de seg et problem. Det er på tide å rydde opp, men etter valget selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederEidsvåg eller Jesus

Bjørn Eidsvåg er en glimrende artist som har tjent seg rik på Jesus, men forholder seg ganske fritt til det Jesus sa. Det er så lite salt og kraft i det budskapet han serverer at det flyr bort med vinden etter forestillingen er slutt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederEidsvåg eller Jesus

Bjørn Eidsvåg er en glimrende artist som har tjent seg rik på Jesus, men forholder seg ganske fritt til det Jesus sa. Det er så lite salt og kraft i det budskapet han serverer at det flyr bort med vinden etter forestillingen er slutt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKamp om makten i kirken

I den fra før av overbyråkratiserte norske kirke dannes det nå enda en intern kamporganisasjon der målet er å sikre at de selv, fellesrådene, ikke mister den posisjonen de har skaffet seg, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKamp om makten i kirken

I den fra før av overbyråkratiserte norske kirke dannes det nå enda en intern kamporganisasjon der målet er å sikre at de selv, fellesrådene, ikke mister den posisjonen de har skaffet seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse