Annonse

den norske kirke

Leder

LederStreik som et slag i løse luften

Når prestene går til streik opptrer de som de funksjonærer de frivillig har endt opp som. Kirken tilpasser seg, også til dagens rapporterings- og styringsregime.

Leder

LederStreik som et slag i løse luften

Når prestene går til streik opptrer de som de funksjonærer de frivillig har endt opp som. Kirken tilpasser seg, også til dagens rapporterings- og styringsregime.

Leder

Strid om statens beskyttende armer

I årtier har Den norske kirke mast om å kvitt politikernes overstyring. Nå jobber sterke kirkefraksjoner i kulissene for at politikerne skal styre likevel, slik at maktforholdene i kirken ikke endres.

Leder

Strid om statens beskyttende armer

I årtier har Den norske kirke mast om å kvitt politikernes overstyring. Nå jobber sterke kirkefraksjoner i kulissene for at politikerne skal styre likevel, slik at maktforholdene i kirken ikke endres.

Leder

LederBiskoper- fra sjef til gallionsfigur

Den norske kirke er i ferd med å strippe landets biskoper for makt og gjøre dem til gallionsfigurer. Den nye sjefen for biskopene, Olav Fykse Tveit, bør arbeide for at biskopene fortsatt skal være sjefer.

Leder

LederBiskoper- fra sjef til gallionsfigur

Den norske kirke er i ferd med å strippe landets biskoper for makt og gjøre dem til gallionsfigurer. Den nye sjefen for biskopene, Olav Fykse Tveit, bør arbeide for at biskopene fortsatt skal være sjefer.

Leder
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

LederJul med politisk støtte

Juletradisjoner er noe av det mest seiglivete vi har. Kulturministeren kan blåse faren over selv om en synkende andel av befolkningen tror på juleevangeliet.

Leder
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

LederJul med politisk støtte

Juletradisjoner er noe av det mest seiglivete vi har. Kulturministeren kan blåse faren over selv om en synkende andel av befolkningen tror på juleevangeliet.

En halv million nordmenn ventes å gå i kirken på julaften

Over 500.000 nordmenn møtte til gudstjeneste på julaften i fjor. Det er ventet at det også i år blir storinnrykk i kirkene i landet.

Leder

LederBispeansettelse i hemmelighet

Biskopene tok innersvingen på det folkevalgte Kirkerådet og bestemte selv at Olav Fykse Tveit skal bli den øverste lederen for Den norske kirke.

Leder

LederBispeansettelse i hemmelighet

Biskopene tok innersvingen på det folkevalgte Kirkerådet og bestemte selv at Olav Fykse Tveit skal bli den øverste lederen for Den norske kirke.

Leder

LederKirkekoloss på leirføtter

Det er ikke bærekraftig at humanister, muslimer og pinsevenner skal få økt statsstøtte uten annen begrunnelse enn at de blir færre lutheranere i landet

Leder

LederKirkekoloss på leirføtter

Det er ikke bærekraftig at humanister, muslimer og pinsevenner skal få økt statsstøtte uten annen begrunnelse enn at de blir færre lutheranere i landet

LederDyr og kortsiktig kirkeløsning

10 milliarder til vedlikehold av gamle kirkebygg, er en seier for Kjell Ingolf Ropstad. Men det er ikke bærekraftig å øke støtten til tros- og livssynssamfunn bare fordi medlemstallet i Den norske kirke synker, skriver Magne Lerø.

LederDyr og kortsiktig kirkeløsning

10 milliarder til vedlikehold av gamle kirkebygg, er en seier for Kjell Ingolf Ropstad. Men det er ikke bærekraftig å øke støtten til tros- og livssynssamfunn bare fordi medlemstallet i Den norske kirke synker, skriver Magne Lerø.

Delingen av verdiene i Opplysningsvesenets Fond betyr at staten overtar Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Bildet er tatt i forbindelse med regjeringsforhandlingene i januar 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Staten vil overta Granavolden

Her ble regjeringsplattformen lagt for firepartiregjeringen. Nå vil staten også eie Granavolden Gjæstgiveri AS.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) foreslår at Den norske kirke skal få beholde det meste av milliardverdiene i Opplysningsvesenets Fond. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Opplysningsvesenets FondStaten og Kirken skal dele milliardverdiene

Opplysningsvesenets fond på mellom 10 og 12 milliarder kroner skal komme Den norske kirke til gode, men også andre kirkesamfunn kan få støtte.

Lederspeilet

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen– Vi må fortsatt døpe barna våre

Direktøren i Kirkerådet er optimistisk med hensyn til Den norske kirkes fremtid, også nå etter stats­kirkens tid. Men kirken må bli mer aktiv i ­rekruttering av ansatte, og drive mer aktiv misjon på norsk jord, mener hun.

Leder

LederKirke i tilbakegang

Kirkemøtet samles igjen i tilbakegangens tegn. Noen vil få satt ord på sin fortvilelse over at personvernlov og likebehandling bidrar til å ta knekken på folkekirken som politikerne sier de er for.

Leder

LederKirke i tilbakegang

Kirkemøtet samles igjen i tilbakegangens tegn. Noen vil få satt ord på sin fortvilelse over at personvernlov og likebehandling bidrar til å ta knekken på folkekirken som politikerne sier de er for.

Synspunkt

Tilpasser seg selvbestemt abort

Kirken tilpasser seg, tar selvkritikk og er i ferd med å oppgi motstanden mot selvbestemt abort. Kjell Ingolf Ropstad bør oppfatte biskopenes uttalelse som et rapp over fingrene.

Synspunkt

Tilpasser seg selvbestemt abort

Kirken tilpasser seg, tar selvkritikk og er i ferd med å oppgi motstanden mot selvbestemt abort. Kjell Ingolf Ropstad bør oppfatte biskopenes uttalelse som et rapp over fingrene.

LederHøyre i pengenød

Høyre vil ikke bare sprenge handlingsregelen for Oljefondet. De vil også gå løs på «kirkens arvesølv» for å kompensere for manglende bevilgninger til kommunene, skriver Magne Lerø.

LederHøyre i pengenød

Høyre vil ikke bare sprenge handlingsregelen for Oljefondet. De vil også gå løs på «kirkens arvesølv» for å kompensere for manglende bevilgninger til kommunene, skriver Magne Lerø.

LederSentralmakten rår

Hvis en vil studere hvordan en skaper frustrasjon og organisasjonsmessig forvirring i en organisasjon, skal en studere Den norske kirke og Kirkerådet.

LederSentralmakten rår

Hvis en vil studere hvordan en skaper frustrasjon og organisasjonsmessig forvirring i en organisasjon, skal en studere Den norske kirke og Kirkerådet.

LederFavorisering av luthersk tro

Når de rødgrønne kvinnelige nestlederne står fram og vil at kristendom og Den norske kirke skal favoriseres framfor andre tros- og livssynssamfunn, er det politikerprat eller et linjeskifte.

LederFavorisering av luthersk tro

Når de rødgrønne kvinnelige nestlederne står fram og vil at kristendom og Den norske kirke skal favoriseres framfor andre tros- og livssynssamfunn, er det politikerprat eller et linjeskifte.

LederKirker må legges ned

Mange kirkebygg svarer ikke til dagens behov og samlet sett utgjør etterslepet på vedlikehold mellom 10-15 milliarder. Oslo går foran og vil avvikle ni kirker.

LederKirker må legges ned

Mange kirkebygg svarer ikke til dagens behov og samlet sett utgjør etterslepet på vedlikehold mellom 10-15 milliarder. Oslo går foran og vil avvikle ni kirker.

Tre kvinner er nå de mektigste i kirken

For første gang er det kvinner i de tre mektigste posisjonene i Den norske kirke.

Muslimske trussamfunn veks, medan kristne mistar medlemmar

Utmeldingsbølgen i Kirken er over, flere vil melde seg inn

Tallene har normalisert seg etter at Kirken i fjor fikk rekordmange ut- og innmeldelser da muligheten for digital statusendring ble innført.

LederKirkelige milliarder

Da staten for snart 500 år siden røvet til seg kirker, gårder og eiendommer fra katolikkene som i dag er verdt flere milliarder kroner, skaffet de seg et problem. Det er på tide å rydde opp, men etter valget selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKirkelige milliarder

Da staten for snart 500 år siden røvet til seg kirker, gårder og eiendommer fra katolikkene som i dag er verdt flere milliarder kroner, skaffet de seg et problem. Det er på tide å rydde opp, men etter valget selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederEidsvåg eller Jesus

Bjørn Eidsvåg er en glimrende artist som har tjent seg rik på Jesus, men forholder seg ganske fritt til det Jesus sa. Det er så lite salt og kraft i det budskapet han serverer at det flyr bort med vinden etter forestillingen er slutt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederEidsvåg eller Jesus

Bjørn Eidsvåg er en glimrende artist som har tjent seg rik på Jesus, men forholder seg ganske fritt til det Jesus sa. Det er så lite salt og kraft i det budskapet han serverer at det flyr bort med vinden etter forestillingen er slutt, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKamp om makten i kirken

I den fra før av overbyråkratiserte norske kirke dannes det nå enda en intern kamporganisasjon der målet er å sikre at de selv, fellesrådene, ikke mister den posisjonen de har skaffet seg, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKamp om makten i kirken

I den fra før av overbyråkratiserte norske kirke dannes det nå enda en intern kamporganisasjon der målet er å sikre at de selv, fellesrådene, ikke mister den posisjonen de har skaffet seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Konservative kirkefolk danner nytt kirkenettverk

Prester og ledere i Den norske kirke vil danne et nytt konservativ nettverk døpt "Frimodig kirke."

Kontroversiell brobygger vigsles til ny biskop i Stavanger

Søndag vigsles Ivar Braut til ny Stavanger-biskop. Valget skapte splid før jul. Nå vil Braut bygge bro mellom fløyene i bispedømmet.

LederKoloss på ustøe bein

I landets største organisasjon, Den norske kirke, drar de med seg fem hundre år gammel styringstekning og strever vettet av seg med å finne ut av hvordan kirkesamfunnet skal ledes når de nå skal stå på egne, ustøe bein, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKoloss på ustøe bein

I landets største organisasjon, Den norske kirke, drar de med seg fem hundre år gammel styringstekning og strever vettet av seg med å finne ut av hvordan kirkesamfunnet skal ledes når de nå skal stå på egne, ustøe bein, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKirkeskatt for folket

Tiden er overmoden for Linda Hofstad Helleland til å ikle seg «modighetskappen» sin, skjære igjennom og få politikere og kirke til å innse at en medlemsfinansiering av Den norske kirke er den eneste farbare vei fremover, skriver redaktør Magne Lerø.

LederKirkeskatt for folket

Tiden er overmoden for Linda Hofstad Helleland til å ikle seg «modighetskappen» sin, skjære igjennom og få politikere og kirke til å innse at en medlemsfinansiering av Den norske kirke er den eneste farbare vei fremover, skriver redaktør Magne Lerø.

Store trosutgifter for kommunene

Kommunene må dekke kirkens vedlikeholdsutgifter og øke tilskuddene til tros- og livssynssamfunn. Finansieringsordningen må endres om trossamfunnene skal likebehandles, mener kulturbyråd.

Dyrere bensin, DAB-tvang, og fristilt kirke

Snart kan vi ikke lenger høre FM-radio, Jernbanereformen endrer norsk jernbanestruktur, kirken og staten skiller lag, Frp tviholdt på dyrere bensin, og det må du betale for fra nyttår.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

JubileumKirkens krig mot seksuelle overgrep runder 20 år

I årtier, for ikke å si århundrer, var seksuelle overgrep i kristne sammenhenger omgitt av taushet. Så kom sjokkmeldingene. Søndag markerer Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep at de er blitt 20 år.

For dyre prester

Flere søker presteutdanning i tider hvor det blir skjerpet kamp om jobbene. Men etter at prestene har gjort seg selv til funksjonærer med timetelling og overtid, er det menigheter som synes de er blitt så dyre i drift at de etterlyser billigere arbeidskraft, skriver redaktør Magne Lerø.

Bør rydde opp i pensjonene

Regjeringen er godt på overtid med å rydde opp i pensjonsordningene i staten. For å få Den norske kirke til å stå på egne bein, har de forsøkt å skyve milliardforpliktelser knyttet til pensjon godt under teppet i årevis, skriver redaktør Magne Lerø.

Ny leder for Kirkerådet valgt - kun kvinner i kirkeledelsen

Fri og velment byråkratisk

Kirkemøtet strides om homofili i Trondheim. Det er mer bråk i vente fra høsten av når kirken selv må finansiere en utmerket, men rådyr organisasjon eller bruke pengene på prester for eksempel, skriver redaktør Magne Lerø.

En tredel av Kirkens medlemmer vil ikke betale for medlemskapet

Snaut halvparten av medlemmene i Den norske kirke er villige til å betale inntil 1.000 kroner i årlig medlemsavgift. En tredel vil ikke betale i det hele tatt.

Pengekrise for Den norske kirke

Modellen der staten betaler for prester og kommunene for resten, er moden for skraphaugen. Kirken vil ikke få 3,77 milliarder fra staten som de ber om. Det haster for kirken å organisere seg slik at de drastisk kan kutte kostnader til administrasjon og forvaltning, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse