Annonse

den norske modellen

Synspunkt

SynspunktTillit som ­kapital i krisetid

For snart et år siden innførte Norge de mest inn­gripende tiltak landet har hatt i fredstid. Innskrenkingene i friheten vår, næringslivet vårt og arbeidsplassene våre har vært betydelig, og vi forsøker fortsatt å finne en vei ut av krisen.

Synspunkt

SynspunktTillit som ­kapital i krisetid

For snart et år siden innførte Norge de mest inn­gripende tiltak landet har hatt i fredstid. Innskrenkingene i friheten vår, næringslivet vårt og arbeidsplassene våre har vært betydelig, og vi forsøker fortsatt å finne en vei ut av krisen.

Medbestemmelse Tillit har best vilkår der det praktiseres medbestemmelse

Den norske arbeidslivsmodellen utfordresMindre medbestemmelse – mer styring

Import av utenlandske styringsprinsipper har svekket samarbeidsklimaet ved mange norske arbeidsplasser, heter det i ny bok. Statlig sektor er «verre» enn privat – og sykehusene er verst.

Synspunkt

Et sjokk som dette er starten på en lang innovasjonsreise

Koronakrisen åpner for politisk innovasjon, skriver professor Oscar Amundsen.

Synspunkt

Et sjokk som dette er starten på en lang innovasjonsreise

Koronakrisen åpner for politisk innovasjon, skriver professor Oscar Amundsen.

Arbeidsmarkedet den største motoren for økonomisk ulikhet

Økende avstand mellom gode og dårlige jobber viktigste årsak til voksende ulikhet, viser ny forskning.

Synspunkt

Ledelse i omstillingens tid

Det store spørsmålet ledere må stille seg er hvordan komme godt ut av det hele?

Synspunkt

Ledelse i omstillingens tid

Det store spørsmålet ledere må stille seg er hvordan komme godt ut av det hele?

Synspunkt

Gorillaer og demokrati

Vi må diskutere hva slags eierskap som er best egnet til å møte gobale utfordringer, skriver Janne Log.

Synspunkt

Gorillaer og demokrati

Vi må diskutere hva slags eierskap som er best egnet til å møte gobale utfordringer, skriver Janne Log.

Presset supermodell

– Den største trusselen mot den norske modellen er at vi ligger og dormer i en oljemarinert hengekøye alle sammen, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. Camilla Tepfers vil teste regulatoriske sandkasser i offentlig sektor.

Synspunkt

Hvem skal eie Norge?

Norsk oljehistorie er en suksess. Vi beholdt nasjonalt eierskap og utviklet den norske modellen. Kan denne erfaringen brukes for å sikre nasjonalt, langsiktig eierskap i et digitalt skift?

Synspunkt

Hvem skal eie Norge?

Norsk oljehistorie er en suksess. Vi beholdt nasjonalt eierskap og utviklet den norske modellen. Kan denne erfaringen brukes for å sikre nasjonalt, langsiktig eierskap i et digitalt skift?

Synspunkt

Velferdsmiks er den norske modellen

Norges vellykkede velferdssamfunn er basert på fellesskap og samarbeid. Store samfunnsoppgaver blir løst ved at små og store bedrifter samarbeider med kommunene og staten.

Synspunkt

Velferdsmiks er den norske modellen

Norges vellykkede velferdssamfunn er basert på fellesskap og samarbeid. Store samfunnsoppgaver blir løst ved at små og store bedrifter samarbeider med kommunene og staten.

MedbestemmelseArbeidslivet deler seg

Mange opplever for første gang på ti år økt innflytelse på egen arbeidsplass. Samtidig utsettes flere for standardisering og kontroll, som følge av digitaliseringen.

Ansatte må sette status som «utilgjengelig» når de skal hente seg kaffe eller gå på do

Medlemmer i EL og IT forbundet opplever økt mistillit fra sine ledere som igjen skaper mistrivsel, stress og i verste fall sykdom.

Norske styrer er overraskende passive

Det er manglende oppmerksomhet om styrearbeid og eierskap i akademia, og corporate governance-folk kan for lite om ledelse. Denne uheldige kombinasjonen overrasker FAFO-forskerne Inger Marie Hagen og Elin Svarstad.

Synspunkt

Få inn partssamarbeidet på pensum der det utdannes nye ledere

Et velfungerende parts­samarbeid er nøkkelen til suksess, skrivet nestleder i Utdanningsforbundet Bergen, Tone Digranes.

Synspunkt

Få inn partssamarbeidet på pensum der det utdannes nye ledere

Et velfungerende parts­samarbeid er nøkkelen til suksess, skrivet nestleder i Utdanningsforbundet Bergen, Tone Digranes.

«Det holder ikke bare å prate om den norske modellen, den må også følges opp i praktisk politikk»

– Vi har fra LOs side flere ganger advart mot politiske forslag som undergraver den norske modellen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Trepartssamarbeidet har bedre kår under den blågrønne regjeringen, enn under de rødgrønne

Den norske modellenHva ville Gerhardsen ha gjort?

– Det er på en måte Einar Gerhardsens arv som er i ferd med å dø.

Den nordiske modellen er under angrep

Angrepene på den nordiske arbeidslivsmodellen øker, også i Norge. Angrepene kommer fra krefter som også snakker varmt om den, skriver leder ved LOs Brussel-kontor.

Den nordiske modellen er under angrep

Angrepene på den nordiske arbeidslivsmodellen øker, også i Norge. Angrepene kommer fra krefter som også snakker varmt om den, skriver leder ved LOs Brussel-kontor.

Hadia Tajik– Sanden har dessverre rett

– Vi ser en sakte, gradvis undergraving av den norske velferdsmodellen, mener Hadia Tajik.

LO-topp spår den norske modellens død

Bit for bit, lag for lag, så rives fundamentet for den norske arbeidslivsmodellen ned, mener LO-topp. Aps nestleder Hadia Tajik er helt enig.

Synspunkt

Ja, vi elsker den norske modellen

I Norge er samarbeid vanligere enn konflikt. Hvis arbeidslivet skal være slik også i fremtiden, må vi passe ekstra godt på den norske modellen, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Synspunkt

Ja, vi elsker den norske modellen

I Norge er samarbeid vanligere enn konflikt. Hvis arbeidslivet skal være slik også i fremtiden, må vi passe ekstra godt på den norske modellen, skriver Vibeke Hammer Madsen.

DigitaliseringHva den norske modellen kan lære av den tyske modellen

Vil ha den norske modellen inn i grunnskolen

Den norske modellen er under press. LO og NHO lufter tanken om å ta den inn som pensum på videregående. Forsker vil gå enda lenger. – Den må inn i grunnskolen, sier Eivind Falkum.

– Oslo kommune har blitt en melkeku for IKT-sektoren

Hvert år brukes 1,5 milliarder kroner på IKT-kostander i hovedstaden. Pengene brukes veldig fragmentert, tilfeldig, mye på overlappende oppgaver og lite effektivt, mener Finansbyråden.

Drømmer om en master i den norske måten å lede på

​HIOA danner senter for ledelse. – Vi har funnet våre nisjer. Vi er for eksempel sterke på den norske modellen, sier senterleder Kristi Agerup. Susanne Slaatsveen i Lederne drømmer om en master i norsk ledelse.

Tillit i arbeidslivet– Fast ansatt uten lønn mellom oppdrag er noe svineri

Norsk Industri lener seg i større grad på bemanningsselskaper for å sikre seg store oppdrag. – Ansett dem og permittert dem når det ikke er arbeid, svarer nestleder i LO.

Forsiktig politisk bevegelse om sykelønn

Frp og Venstre viser tegn til å ville utfordre sykelønnen i sine nye partiprogram. – Og vi vet at Ap har sterke tradisjoner for å ta ansvar og utfordre fagbevegelsen når det er behov. Men de trenger tid, sier Virke-direktør Inger Lise Blyverket.

En mer effektiv velferdsstat

Norge ligger på verdenstoppen i levekår, og vi har «pæeng på bok» som Sigbjørn Johnsen pleide å si, skriver Anne-Kari Bratten

En mer effektiv velferdsstat

Norge ligger på verdenstoppen i levekår, og vi har «pæeng på bok» som Sigbjørn Johnsen pleide å si, skriver Anne-Kari Bratten

DelingsøkonomiMener utvalget tar for lett på «sentrale utfordringer»

Arbeidstakersiden roper varsku om den norske modellen etter nye anbefalinger om delingsøkonomien.

Den norske modellenGutten som kappåt med trollet

Asbjørnsen og Moe forteller om gutten som lurte trollet ved å putte grøten i skreppa og skjære hull i den, mens trollet dyttet alt ned i maven til det holdt på å sprekke.

Den norske modellenGutten som kappåt med trollet

Asbjørnsen og Moe forteller om gutten som lurte trollet ved å putte grøten i skreppa og skjære hull i den, mens trollet dyttet alt ned i maven til det holdt på å sprekke.

Den norske modellenDebatt rundt grøten?

Vi kan gjerne snakke om verdier, men det blir vanskelig å ta debatten om «Den norske modellen» hvis vi ikke skal forsøke å presisere et nærmere innhold.

Den norske modellenDebatt rundt grøten?

Vi kan gjerne snakke om verdier, men det blir vanskelig å ta debatten om «Den norske modellen» hvis vi ikke skal forsøke å presisere et nærmere innhold.

Inkluderende arbeidsliv– IA-avtalen skaper hellige kyr

IA-avtalens fjerde periode er halvspilt, og man har etter 15 år fortsatt ikke kommet nevneverdig mye nærmere å oppnå avtalens viktigste mål – lavere sykefravær.

FinanskrisenForeslår norsk modell for gresk tragedie

Norge og Hellas kom ut av finanskrisen med vidt forskjellige resultater. I dag får greske myndigheter overlevert en rapport med forslag til hvordan norsk velferdspolitikk og inkludering i arbeidslivet kan fungere som inspirasjon for politikere og byråkrater i Hellas.

Den autoritære norske modellenSjefen tar mer av makta

Norske arrbeidstakere får mindre medbestemmelse, organisasjonsgraden daler og tillitsvalgte og verneombud rapporterer at de ikke blir informert eller involvert i omstillings- og endringsprosesser. – Den norske modellen er under press, slår fersk forskning fast.

«Drep meg konge, men ikke med grøt»

Når man trenger å ta noe overordnet allmennyttig til inntekt for sitt syn eller interesser, er det lett å ty til den ubestemmelige grøten av innhold som legges i begrepet «Den norske modellen».

«Drep meg konge, men ikke med grøt»

Når man trenger å ta noe overordnet allmennyttig til inntekt for sitt syn eller interesser, er det lett å ty til den ubestemmelige grøten av innhold som legges i begrepet «Den norske modellen».

Labour vil lære av Norge

Storbritannia kan lære mye av Norges relasjon til EU, sier Labour-leder Jeremy Corbyn

Norden: Moralske supermakter for fall

De nordiske landene, med sin nordiske modell som grunnmur, har i årevis framstått som moralske supermakter på den globale arena. Denne posisjonen har flyktningkrisen revet ned.

UKEBLIKK: Den norske modellen utfordres av sine egne

Er forholdet mellom norske arbeidsgivere og arbeidstakere i ferd med å forsures mer enn det noen kronetillegg fra eller til gjerne gjør? Og slår idyllen i norsk fagbevegelse i sprekker? Det er tegn som tyder på at den norske modellen utfordres av sine egne.

Annonse
Annonse
Annonse