Annonse

Derfor bok

Derfor bok

Magnus E. Marsdal– Jeg håper å motvirke den mentale avindustrialiseringen som har rammet den politiske eliten i Norge de siste tiårene

Derfor bok

«Den nye kalde krigen. USA mot Kina»– Kinas økende makt er ett av vår tids største spørsmål

Også vi som privatpersoner må ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til en ledende handelsmakt som i økende grad bryter menneskerettighetene, mener forfatter Jan Arild Snoen.

Derfor bok

Psykolog Mats Wøien– Ingen ledelsesoppskrifter eller tradisjonelle lederkurs kan trumfe virkeligheten som læringsarena

Men dagliglivets læringsprosesser er ikke alltid så effektive som man kunne ønske, mener psykologen.

Derfor roman

Iram Haq er ute med romanen «UELSKET»– Jeg håper at folk som deler ut kunstnerstipend leser denne boken

Derfor bok

– Dei fattige familiane sine historier blir ofte gløymt i den offentlege debatten

Journalist og forfattar Maria Lavik meiner fattigdom rammar folk ulikt, etter kva type nettverk og motstandskraft dei har, og har skrive bok som baserer seg på intervju med åtte fattige barnefamiliar.

Derfor bok

«Tillitsmannen Martin Kolberg»Kommer med flere nye opplysninger fra innsiden av Arbeiderpartiet

– Det er privilegium å kunne skrive hans historie, slik han forteller den, åpent og ærlig, sier forfatter Hege Ulstein.

Derfor bok

– Håper Jonas Gahr Støre les boka og tar seg tid til tenkje igjennom det særnorske opplegget for økonomisk støtte av alskens trussamfunn

Derfor bok

«Noen av oss har snakket sammen – Historien om hvordan samarbeider mellom Arbeiderpartiet og LO formet Norge»– Jeg vil øke forståelsen for et historisk viktig samarbeid

Derfor bok

Linn Stalsberg– Selv om et virus tilsynelatende rammer nøytralt, så er ikke de politiske løsningene nødvendigvis nøytrale, men nettopp: politiske

Derfor bok

Ny bok om hvordan oppdrett av laks kan gjøres bedre

– Det viktigste poenget er hvordan denne matproduksjonen kan gjøres bedre, slik at vi kan være stolt av laksen vår, sier forfatter og journalist Kjetil Østli.

Derfor bok

Artist Ella Marie Hætta Isaksen ute med bok– Jeg håper at leserne vil sitte igjen med en voksende solidaritetsfølelse og et behov for å jobbe for et mer rettferdig Norge

Derfor bok

– Jødenes historie i Norge trengte en personlig fortelling

Lill Fanny Sæther har skrevet bok om hvordan hennes mor overlevde Holocaust. Hun håper Sylvi Listhaug leser boken, og kanskje får en mildere holdning til dagens flyktninger.

Derfor bok

Camilla StoltenbergVar ofte frustrert over hvordan lovverket til tider hindret FHI i å forske på hvilke av tiltakene som var mest effektive

Derfor bok

Professor i filosofi Espen Gamlund– Jeg ønsker at boken skal stimulere til flere og bedre diskusjoner

Derfor bok

– Abortspørsmålet handler om mer enn uker for selvbestemmelse

Kjersti Sandvik og Grethe Fatima Syéd mener debatten om abort har vært for lite nyansert. Derfor har de nå skrevet bok.

Derfor bok

«Ulv i det norske kulturlandskapet»– Holdninger til ulv bygger ofte på myter og fordommer

Endre Harvold Kvangraven vil vise at ulven kan ha positive effekter i næringsnettet og at den er viktig som toppredator og nøkkelart.

Derfor bok

«Geopolitikk. En nøkkel til storpolitikken»– Gir god læring om internasjonal politikk

Professor Øyvind Østerud mener utenriksministeren bør lese hans nye bok om geopolitikk.

Derfor bok

Ute med boka «Tallskalle»– Tallene har mer makt over oss enn vi tror

Professor ved NHH, Helge Thorbjørnsen, har sammen med svenske Micael Dahlén skrevet bok om hvordan tallene påvirker oss mennesker.

Derfor bok

«Sjefen er død - lenge leve lederen»– Vi trenger ledere som våger å sette de ansatte foran aksjonærene

Torgeir Flatjord mener vi trenger ledere, og definitivt ikke sjefer, som først og fremst leder og utvikler mennesker.

Derfor bok

– Ville vi handlet like heltemodig dersom Norge ble angrepet på nytt?

Asbjørn Jaklin har skrevet bok om den vellykkede gulltransporten under andre verdenskrig.

Derfor bok

«Verden under vann»Vil skape mer nysgjerrighet, og mer glede for alt som finnes i havet

– Jeg vil trigge nysgjerrigheten til folk og vise frem hvor mye gøy, og ikke minst hvor mye galskap som finnes der ute, sier marinbiolog Pia Ve Dahlen.

Derfor bok

«Streik!»– Den norske modellen fyller mange festtaler, men forståelsen av hvordan den ble til er ofte svak

LO-mann og forfatter Jonas Bals har skrevet boka «Streik! En historie om strid, samhold og solidaritet».

Derfor bok

Ny bok om klimakrisen– Jeg håper å gi flest mulig selvtillit nok til å delta aktivt i klimadiskusjoner

Fysiker og klimaforsker Bjørn H. Samset presenterer mulige konsekvenser av klimakrisen uten filter i ny bok. – Men samtidig er jeg optimistisk. Både på menneskenes og naturens vegne, sier han.

Derfor bok

– Vi vil at kritisk tenkning skal bli en del av den daglige samtalen

I den nye boka til Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad understreker de viktigheten i det å gjøre seg bevisst sine egne mentale feilslutninger og tankefeil.

Derfor bok

Bok om Kunstsilo-debatten– Vil vise hvor lett det er å bruke sosiale medier til å manipulere valg

En av forfatterne bak boka «Et valg til salgs – silo, champagne og et sørlandsk valgbedrageri» sier det var en stor utfordring at de som ble kritisert ikke ville bidra.

Derfor bok

Vil gjøre ulvekonflikten forståelig

Journalist Frank Rossavik lærte selv mye om ulv, distrikts- og landbrukspolitikk og kultur i Innlandet i arbeidet med boka. Det håper han gagner leseren.

Derfor bok

Forfatter og filmskaper Dag Hoel ute med ny bok– Håper Jonas Gahr Støre leser boka

– Arbeiderpartiet må reorientere seg mot verdier som folk kan støtte seg på i årene som kommer. Det er slik vi kan finne veien mot bærekraft – ikke ved å bruke strømmen vi trenger til ren industri for å bore etter olje, sier han.

Derfor bok

– Jeg vil vise betydningen av taushet i fortellingene om tungtvannet

Psykolog og BI-professor Jan Ketil Arnulf har skrevet bok om betydningen tungtvannet hadde for atombomben, og dermed som militært og diplomatisk pressmiddel.

Derfor bok

– Jeg er overbevist om at de strategiske spillene i rettssalen kan være en reell utfordring for rettssikkerheten

Line Norman Hjorths debutbok tar for seg hva det innebærer for tiltalte å inngå i den språklige utvekslingen i rettsalen og om hvorfor vi tror på det vi tror på.

Derfor bok

«Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse»Vil få frem kunnskap og forståelse for hvordan man bygger en aktiv og fremtidsrettet styrefunksjon

Høyskolelektor ved BI, Frode Solberg vil fremme nye perspektiver på styrets rolle med fokus på ledelse og utvikling av virksomheten, med sin nye bok.

Derfor bok

«Robotene kommer!»– Også vi velgere må ta stilling til hva vi ønsker å bruke robotteknologi til

Hvis vi som samfunn skal høste de virkelig store gevinstene av robotteknologien, samtidig som vi unngår de dypeste fallgruvene, trenger vi kunnskapsrike politikere med vilje og evne til å styre utviklinga i riktig retning, mener kommunikasjonsrådgiver og forfatter Magnus Holm.

Derfor bok

Ute med boka «En velferdsprofitørs bekjennelser»– Hvorfor skal jeg ha mindre rett til å bli rik enn andre?

– Når folk spør hva jeg jobber med, føles det som det trengs et helt foredrag, eller en bok. Dette er den boka, sier velferdsprofitør Karl Kristian Indreeide.

Derfor bok

BI-professor ute med ny bok– Hva slags samfunn skal Norge bli i framtiden?

Med boka «Hva skal vi leve av etter olje? Politikk og verdiskaping i petrostaten» vil BI-professor Eli Moen skape engasjement for hva slags samfunn Norge skal bli i framtiden.

Derfor bok

Roper varsku mot utviklingen i Europa med ny bok

– Siden den såkalte «flyktningkrisen» i 2015 har deler av europeisk asylpolitikk beveget seg i en retning som kan betegnes som «asylfiendtlig», sier daglig leder ved Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen.

Derfor bok

Fikk spørsmål om konspirasjonsteorier egentlig var så farlige – skrev bok om temaet

– Jeg har måttet dykke ned i en del kaninhull, og det er ikke alltid behagelig.

Derfor bok

Ute med boka «Utøyakortet»– Den norske debattoffentligheten feilet i månedene og årene etter 22. juli

– Det synes å være stor enighet om at vi i den politiske debatten håndterte 22. juli på en god måte. Det er jeg ikke enig i, sier tidligere nestleder i SV, Snorre Valen.

Derfor bok

Pengens historieGir en samlet fremstilling av historien, fra kong Krøsus til kryptovalutaer

Numismatiker Svein H. Gullbekk har skrevet en bok om gull og penger han håper kan fungere som folkeopplysning for alle som er interessert i penger utover egen lommebok.

Derfor bok

Den mexicanske revolusjonen fortalt gjennom livshistorien til Ole fra Rendalen

Da statsviter Vegard Bye hørte om den fantastiske livshistorien til sin «uekte» grandonkel, brukte han muligheten til å skrive om både hans historie og den mexicanske revolusjonen.

Derfor bok

Ønsker å gi folk flest innsikt i hvordan immunforsvaret fungerer

– Pandemien har vist oss med all tydelighet hvor viktig immunforsvaret er for våre liv sammen med andre, sier medisinprofessor Anne Spurkland som har skrevet bok om immunforsvaret.

Derfor bok

Ny bok– Norsk Arbeidsmandsforbund gikk på nederlag etter nederlag i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn

Professor i historie, Kim Gunnar Helsvig, har skrevet bok om Arbeidermandsforbundets historie i anledningen deres 125-årsjubileum.

Derfor bok

Ny bok om virusEn underholdende kunnskapskur mot sykdomsangst

Eystein Hellstrøm Hoddevik begynte å skrive boka «Virus på reisefot» allerede i 2009 da vaksinen brukt under svineinfluensapandemien ble koblet til utvikling av den sjeldne hjernesykdommen narkolepsi.

Derfor bok

Vil gi folk redskaper til å forstå nyhetsbildet bedre

Forsker Cecilie Hellestveit henter Jemen-krigen frem fra skyggen og forklarer hva krigen går ut på i boken «Ulykkelige Arabia - verden etter Jemen». Drømmeleseren er Oljefondsjef Nikolai Tangen. – Det er litt å reflektere over for han her, sier hun.

Derfor bok

«Det mørkeste rommet»– Vårt mål er å hindre overgrep mot barn

– Det finnes barn der ute som må leve med dette, da må vi voksne i det minste klare å lese om det for å kunne avdekke og forhindre overgrep, sier Hilde Reikrås og Ingunn Røren. De har skrevet bok om Norges mest omfattende etterforskning av nettovergrep.

Derfor bok

Har undersøkt Listhaugs metode, og hva andre partier gjør feil i møte med henne

Forfatter Magnus Marsdal avdekker Sylvi Listhaugs metode i ny bok, og håper det vil bidra til at den nå fremover blir mindre effektiv.

Derfor bok

Fortel ærleg om erfaringar i livet som har prega henne som menneske i ny bok

Journalist Kjersti Mjør har skreve bok om KrF-nestleiar Olaug Bollestad. I boka er Bollestad si historie fortalt i eg-form. Difor måtte Mjør som forfattar gå inn i Olaug-modus og «bli Olaug», som forteljar.

Derfor bok

– 22. juli endte ikke 22. juli, det var bare starten

Forfatter Stian Bromark har skrevet bok om langtidsvirkningene av terror, og mener ungdommene på Utøya i altfor stor grad ble overlatt til seg selv etter terroren.

Derfor bok

Økonomisk og sosial ulikhet i Norge– Erna Solberg bagatelliserer ulikhetene

– Inntektsulikhetene har ikke økt så mye i Norge som i mange andre land, men de 1 prosent rikeste drar fra også her, sier Knut Halvorsen som sammen med Steinar Stjernø har skrevet en bok om økonomisk og sosial ulikhet i Norge.

Derfor bok

Hvordan blir arven etter Erna?

Leder for samfunnskontakt og strategi i LO, Wegard Harsvik, har skrevet bok om hvordan åtte år med høyreregjeringer har påvirket landet vårt.

Derfor bok

Anti-jantebok– Janteloven lever i beste velgående, den har bare tatt en annen form

Journalist og forfatter Miriam Ekelund mener Janteloven kan være grunnen til at mange i Norge sliter med angst og depresjoner. Nå har hun skrevet boka «Du skal lide for fellesskapet» om Janteloven.

Derfor bok

Sosiolog– Streik er ikke noe negativt som rammer folk

Sosiolog Isak Lekve ved Universitetet i Bergen har lenge vært frustrert over en viss skjevhet i norsk offentlighet knyttet til temaene streik og den norske modellen, og mener mye av det som skriver har behov for å bli utfordret. Det har han nå gjort.

Derfor bok

Prøver å forstå internettfenomener og figurer som Trump og Sophie Elise gjennom gresk mytologi

Journalist Lena Lindgren nærmer seg samtiden gjennom den greske myten om Ekko i sin bok.

Derfor bok

– Jeg er veldig flink til å være åpen, men dette var et nytt nivå

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam håper boka si «Din kamp er min kamp» skal inspirer flere til å også ta andres kamper, ikke bare seg selv og sine.

Derfor bok

Hatefulle ytringer– Straffeloven § 185 er en begrensning på ytringsfriheten, men samtidig en garanti for den

Journalist Olav Østrem vil gi leserne en forståelse for hvor grensene for straffbare ytringer går, og hvorfor vi alle bør holde oss på riktig side av den grensen.

Derfor bok

Vil dele Olav H. Hauges tankar og sitat om hans uro for naturen

Gjennom arbeid med tekstar om Olav H. Hauge fann forfattar Anne Karin Fonneland ut at han var uroa for naturen. Det har ho brukt til å skrive ei bok ho håpar opnar for å sjå heilskapleg på klimaproblemet.

Derfor bok

– Samfunnsnyttig at utsiden får innblikk i hva som kan foregå på norske sykehjem

Tidligere sykepleier Vigdis J. Reisæter har skrevet bok om det hun kategoriserer som uverdige forhold på norske sykehjem. Etter at hun i 2018 sluttet som sykepleier klarte hun ikke å holde tett om det hun hadde sett. Da ville hun være med å opprettholde at brudd på menneskerettigheter fikk finne sted, mener hun.

Derfor bok

Mener måten vi behandler kreft på i dag må endres

Terje Toftenes er den første i Norge som har blitt helt frisk fra en sjelden type uhelbredelig kreft. I «Fri fra kreft» forteller han at legeutdanningen trenger større fokus på kosthold og livsstil, og at legemiddelindustrien må fratas førsteretten til å styre den medisinske utviklingen.

Derfor bok

Heikki Holmås– Vi har teknologien som trengs for å begrense oppvarmingen, men mangler politisk kraft og vilje

Holmås foreslår ti grep for å redusere norske CO2-utslipp til nær null innen 2030 i sin nye bok «Kloden brenner – Hva må gjøres?».

Derfor bok

Forsker og lege Marte Roa SyvertsenVil forbløffe og underholde med menneskehjernens funksjoner

– Det er hjernen som er forklaringen på den suverene posisjonen menneskene har inntatt på jordkloden, sier lege og forsker Marte Roa Syvertsen, men ikke nødvendigvis hele hjernen.

Derfor bok

Mental- og ledertrener Cecilie Ystenes MyhreVil bidra til mer mestring og glede i utfordrende faser av arbeidslivet

Mental- og ledertrener Cecilie Ystenes Myhre ønsker å gi leserne innsikt i effektive strategier, verktøy og teknikker som vil komme godt med i karrieren.

Derfor bok

Professor og forfatter Jo Røislien– Livsvitenskap er vår tids månelanding

Professoren mener at det at folk ikke følger rette linjer gjennom livene og karrierene sine er ikke et problem, eller sløsing med fellesskapets midler, men en nødvendighet for at vi ikke skal stagnere som samfunn.

Annonse
Annonse
Annonse