Annonse

det offentlige

Få økonomistudenter vil begynne i det offentlige

Bare 7 prosent av økonomistudentene vil begynne å jobbe i det offentlige, viser en undersøkelse i regi av økonomistudentforeningen Econa.

Lærer offentlig ansatte noe av at prestasjonene deres blir veid og målt?

Ikke nødvendigvis, ifølge ny dansk studie.

Synspunkt

Offentlig sektor må bygges ned!

Jeg har hørt noen gi uttrykk for at de er glade for at de har en jobb i det offentlige de siste ukene. Offentlig sektor oppleves som tryggere enn privat sektor. Og med god grunn: Korona-krisen har nesten utelukkende rammet privat sektor, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Offentlig sektor må bygges ned!

Jeg har hørt noen gi uttrykk for at de er glade for at de har en jobb i det offentlige de siste ukene. Offentlig sektor oppleves som tryggere enn privat sektor. Og med god grunn: Korona-krisen har nesten utelukkende rammet privat sektor, skriver Stein Lier-Hansen.

Har tjent 10 stats­råder på 24 år

Det føles rart hver gang du skal ta farvel med en statsråd, samtidig som du straks må i gang med å hjelpe den neste.

Lederspeilet

­Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for TaperneNorges dårlige samvittighet

Tapernes leder, Tor Bernhard Slaathaug, kan se ut som en vinner på papiret. Men han kan fortelle om en barndom preget av mobbing og om arbeidsledighet i starten av yrkeslivet.

7 råd for å lede digital omstilling

Når samfunnet endrer seg og folk forventer gode digitale løsninger, må ledere i det offentlige tenke nytt. Her er Difis 7 råd for å lykkes med digital omstilling.

Synspunkt

Klimaansvar i offentlige etater

Skatteetaten skal ta et tydeligere ansvar for klimautfordringene.

Synspunkt

Klimaansvar i offentlige etater

Skatteetaten skal ta et tydeligere ansvar for klimautfordringene.

Ikke for å tjene penger

Offentlige etater skal ikke tenke eller opptre som markedsaktører, men holde seg til samfunnsoppdraget sitt.

Kvinnelige gründere– Ble oppfattet som hodebry av det offentlige

Sherry Hakimnejad (38) møtte kun motstand i virksomhetens seks første leveår. – Vi har jobbet ni år for å få det offentlige til å se verdien av et reelt samarbeid, sier hun.

Nesten umulig å få fast jobb etter arbeidstrening i det offentlige

Ny rapport viser at arbeidstrening i offentlig sektor fører ikke til ansettelse.

Synspunkt

En lukrativ kunde for de utvalgte …

Hvert år kjøper det offentlige Norge inn varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. 500 MILLIARDER!, skriver Olaf Thommessen.

Synspunkt

En lukrativ kunde for de utvalgte …

Hvert år kjøper det offentlige Norge inn varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. 500 MILLIARDER!, skriver Olaf Thommessen.

Det offentlige brukte 34 milliarder kroner til miljøvern

Dette er 3 prosent mer enn året før, men en betydelig mindre økning sammenliknet med tidligere år.

NHO vil ha økt brukerbetaling

Næringslivet presenterer sin oppskrift for fremtidens offentlig sektor.

Staten bruker sosiale medier mer i rekrutteringen enn næringslivet

Tre av fire statlige virksomheter benytter seg av sosiale medier i rekrutteringsprosessen og til å utvikle sitt eget omdømme.

De beste visjonærene er offentlige

Offentlige ledere er flinkere både til å sette klare mål og kommunisere strategi enn de private lederne, viser en dansk undersøkelse.

Statsansatte forskere får lønnsbank– Alvorlig for rekrutteringen til norsk forskning

Lønnsgapet mellom forskere i offentlig og privat sektor doblet seg på ti år, viser en ny rapport.

Harde og myke virkemidler

– Vi bryter ned tilliten ved å bruke de harde maktmidlene feil, skriver skattedirektøren.

Harde og myke virkemidler

– Vi bryter ned tilliten ved å bruke de harde maktmidlene feil, skriver skattedirektøren.

Veien til offentlig effektivitet

Offentlig sektor, med sine slanke budsjetter og motstridende krav, kan ofte slite med effektiviteten. Nå har en spansk professor lansert en håndbok med motgiften mot offentlig ineffektivitet.

Kvinneandel på stedet hvil

Etter at kvinneandelen blant toppbyråkratene i departementene kom opp i én av tre, ble det bråstopp.

IKT-prosjekter i det offentlige: Trenger en ­Toyota men bestiller en Rolls Royce

Når store offentlige IKT-prosjekter ender opp på historiens skraphaug med gjennomsprengte tidsrammer og budsjettoverskridelser i milliard­klassen er årsaken vanligvis for dårlig ledelse, for dårlig planlegging og for høye ambisjoner.

IKT-prosjekter i det offentlige: Trenger en ­Toyota men bestiller en Rolls Royce

Når store offentlige IKT-prosjekter ender opp på historiens skraphaug med gjennomsprengte tidsrammer og budsjettoverskridelser i milliard­klassen er årsaken vanligvis for dårlig ledelse, for dårlig planlegging og for høye ambisjoner.

Annonse
Annonse
Annonse