Annonse

DFØ

Leder

LederSnublesteiner for rødgrønn reformiver

De rødgrønnes problem kan bli for sterk reformiver, upresise tanker og at de vil for mye på for kort tid. Mangelfull utredning og manglede klarhet bidrar til at reformer og endringer ikke blir det de var tenkt.

Leder

LederSnublesteiner for rødgrønn reformiver

De rødgrønnes problem kan bli for sterk reformiver, upresise tanker og at de vil for mye på for kort tid. Mangelfull utredning og manglede klarhet bidrar til at reformer og endringer ikke blir det de var tenkt.

Politiet klarer ikke å være til stede i hele landet− Det er pengene det står på

− Så hva skal man velge da? Flere lokale politipatruljer og færre til å etterforske overgrep mot barn? Det er dette dilemmaet politiet nå står i, mener lederen i Politiets Fellesforbund.

Seks år med politireformPolitiet er fortsatt ikke tilstede der folk bor

Seks år ut i politireformen sliter norsk politi fortsatt med å oppnå et av hovedmålene, viser fersk rapport: Å være til stede der folk bor.

Ny rapportFor dårlige beslutningsgrunnlag i staten

– Svake beslutningsgrunnlag kan føre til sløsing med fellesskapets ressurser, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

Statens vegvesen vant Bedre stat-prisen for 2020

Statens vegvesen ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2020 for selvbetjeningsløsningen enklere kjøp og salg av bil.

Styring, organisering og ledelse i staten samles i ett direktorat

Fra nyttår ble fagområdene styring, organisering og ledelse i staten samlet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Målstyring og tillitUDIs vei fra telling til tillit

I løpet av 2018 skal UDI innføre en helt ny måte å styre på. Det betyr økt tillit til de flinke og falkeblikk på brukerne. Samtidig varsles et brudd med tellekantene organisasjonen har styrt etter tidligere.

Når målet er økt tillit

I New Zealand økte de tilliten til offentlig sektor gjennom målstyring og armslag til medarbeiderne.

KvoteAppen vant Bedre Stat-prisen

Leverer stor robotisert programvareløsning til Direktoratet for økonomistyring

Løsningen er blant de første implementeringene av Robotics Process Automation (RPA) teknologi i norsk offentlig sektor.

Direktoratet for økonomistyring henter direktør fra arbeidslivet

Hilde Singsaas (45) vender tilbake til staten etter knapt to år som direktør for Spekter.

Annonse
Annonse
Annonse