Annonse

DFØ

Politiet klarer ikke å være til stede i hele landet− Det er pengene det står på

− Så hva skal man velge da? Flere lokale politipatruljer og færre til å etterforske overgrep mot barn? Det er dette dilemmaet politiet nå står i, mener lederen i Politiets Fellesforbund.

Seks år med politireformPolitiet er fortsatt ikke tilstede der folk bor

Seks år ut i politireformen sliter norsk politi fortsatt med å oppnå et av hovedmålene, viser fersk rapport: Å være til stede der folk bor.

Ny rapportFor dårlige beslutningsgrunnlag i staten

– Svake beslutningsgrunnlag kan føre til sløsing med fellesskapets ressurser, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

Statens vegvesen vant Bedre stat-prisen for 2020

Statens vegvesen ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2020 for selvbetjeningsløsningen enklere kjøp og salg av bil.

Styring, organisering og ledelse i staten samles i ett direktorat

Fra nyttår ble fagområdene styring, organisering og ledelse i staten samlet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Målstyring og tillitUDIs vei fra telling til tillit

I løpet av 2018 skal UDI innføre en helt ny måte å styre på. Det betyr økt tillit til de flinke og falkeblikk på brukerne. Samtidig varsles et brudd med tellekantene organisasjonen har styrt etter tidligere.

Når målet er økt tillit

I New Zealand økte de tilliten til offentlig sektor gjennom målstyring og armslag til medarbeiderne.

KvoteAppen vant Bedre Stat-prisen

Leverer stor robotisert programvareløsning til Direktoratet for økonomistyring

Løsningen er blant de første implementeringene av Robotics Process Automation (RPA) teknologi i norsk offentlig sektor.

Direktoratet for økonomistyring henter direktør fra arbeidslivet

Hilde Singsaas (45) vender tilbake til staten etter knapt to år som direktør for Spekter.

Annonse
Annonse
Annonse