Annonse

digital transformasjon

Synspunkt

Syns- og hørselshemming i møte med en digital hverdag

Livet som syns- og hørselshemmet kan, for noen, kjennes som å sitte i fengsel, på enecelle med brev- og besøksforbud, og så har noen kastet nøkkelen, skriver Lyder Storhaug.

Synspunkt

Syns- og hørselshemming i møte med en digital hverdag

Livet som syns- og hørselshemmet kan, for noen, kjennes som å sitte i fengsel, på enecelle med brev- og besøksforbud, og så har noen kastet nøkkelen, skriver Lyder Storhaug.

Synspunkt

SynspunktDigital transformasjon − ingen snarveg til kvalitet i høgare utdanning

Når samfunnet står overfor problem ein ikkje rår med, kjem det  gjerne to politiske svar. Det eine: La oss få det inn i skulen. Det andre: La oss få det på «data».

Synspunkt

SynspunktDigital transformasjon − ingen snarveg til kvalitet i høgare utdanning

Når samfunnet står overfor problem ein ikkje rår med, kjem det  gjerne to politiske svar. Det eine: La oss få det inn i skulen. Det andre: La oss få det på «data».

Synspunkt

Endringsetaten: 7 år – 7 typer endring

Den Skatteetaten jeg forlater i august, er langt fra den samme som jeg kom til for syv år siden, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Synspunkt

Endringsetaten: 7 år – 7 typer endring

Den Skatteetaten jeg forlater i august, er langt fra den samme som jeg kom til for syv år siden, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

OECDLedelse er nøkkelen til høyere produktivitet

For dårlig digitalisering er skyld i lav produktivitetsvekst. Og dårlig digitalisering er et ledelsesproblem, slår OECD fast i ny rapport.

Synspunkt

Fra digitalisering til digital transformasjon

Synspunkt

Fra digitalisering til digital transformasjon

Navs IT-direktør– Nav må lære av datagiganter som Facebook og Netflix

Annonse
Annonse
Annonse