Annonse

dnb markets

DNB tror boligprisene vil stige igjen neste år

DNB Markets anslår i sin ferske prognose for norsk økonomi at norske boligpriser kommer til å stige igjen i 2019.

Fortsatt fall i arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken falt mer enn sysselsettingen i juni. Dermed falt også arbeidsledigheten noe.

Tre grunner til at det ikke blir boligkrakk

Boligprisene fortsatte ned for tredje måned på rad i juli. Men det er ingen grunn til å frykte et krakk, mener økonomene i store norske meglerhus.

Industritall overrasker– Svakere vekst i sysselsettingen

Etter et solid hopp forrige måned er det igjen så godt som stillstand i sysselsettingen, ifølge ny indeks. Men samlet fortsetter oppgangen i norsk industri.

Meglerhus enigePuslete men positiv utvikling i arbeidsmarkedet

De aller fleste nye tall vitner om et norsk arbeidsmarked som beveger seg i riktig retning. Men få tror de seneste månedenes utvikling er et springbrett til ny eksplosiv vekst for norsk arbeidsliv.

Ny prognoseArbeidsledigheten vil heller stige enn falle

Norsk økonomi fremstår fortsatt som svak, og arbeidsledigheten vil forbli høy de kommende årene, tror DNB Markets.

– Forventninger til lønnsvekst må vesentlig ned

Nye rapporter fra sentralbankens landsomspennende nettverk øker sannsynligheten for rentekutt, ifølge meglerhusene. I tillegg må forventningene til både lønns- og prisvekst kuttes kraftig.

MeglerhusBoligprisene vil fortsette å stige

DNB Markets anslår at boligprisene vil øke ytterligere neste år, at oljeinvesteringene vil gå ned, og at oppsvinget i norsk økonomi vil være tregt.

Pilene peker oppover fra og med 2017

Konjunkturbunnen etter oljenedturen nærmer seg, fastslår SSB i økonomisk rapport.

Fikk sjefsjobb midt i foreldrepermisjonen

Kjersti Haugland er ansatt som ny sjeføkonom i DNB.

Kraftig oppsving i norsk industriproduksjon

Etter en begredelig juni-måned har norsk industri slått kraftig tilbake, viser de seneste SSB-tallene om norsk industriproduksjon.

Den økonomiske aktiviteten overrasker positivt

Svak, men økende vekst i fastlandsøkonomien, konkluderer SSB.

Annonse
Annonse
Annonse