Annonse

Eldrebølge

Synspunkt

Det grå gullet

Det er ikke bare Norge som får dobbelt så mange 80-åringer i løpet av kort tid. Klarer vi å møte behovene til «det grå gullet» slik at det kan bli nye jobber av det?

Synspunkt

Det grå gullet

Det er ikke bare Norge som får dobbelt så mange 80-åringer i løpet av kort tid. Klarer vi å møte behovene til «det grå gullet» slik at det kan bli nye jobber av det?

Norge og nordmenn i et nøtteskall

Vi har blitt rikere, vi har blitt flere, vi lever lenger og vi er friskere i alderdommen, men samtidig har flere av oss blitt uføre. Dette er noe av det du får vite i publikasjonen «Dette er Norge».

Seks tips for ledere som frykter eldrebølgen

En fastsatt alders-exit vil ikke lenger være avgjørende for hvor lenge eldre arbeidstakere blir værende i arbeidslivet.

NHO-rapportDen norske boblen kommer til å sprekke

Handelskrig, klimakrise, eldrebølge og en oljealder på hell tyder på at Norges beste år ligger bak oss.

Eldrebølgen treffer de minste kommunene hardest

SSB har gjort en ny undersøkelse på befolkningen i alderen over 65 år.

EldrebølgenAdvarer mot økende kompetansegap i helsevesenet

– Geriatri må få høyere status, sier Gunn Marit Helgesen, sjef i KS, mens helseministeren skylder på utdanningsinstitusjonene.

Solberg med lissepasning til KrFNordmenn må få flere barn

Et godt nærmiljø er det viktigste for eldre

Forskere ved HiOA har sett nærmere på hva eldre selv mener er viktig når deres eget nærmiljø skal utvikles.

Treningsløsning for eldre ble årets sosiale entreprenør

– Det er en stor ære og anerkjennelse, sier daglig leder i Motitech AS Jon Ingar Kjenes.

Forsker frykter kommunene er uforberedte på eldrebølgen

Forsker Einar Vetvik frykter norske kommuner ikke har planlagt godt nok for eldrebølgen. – Nå er det alvor, bølgen er her allerede, sier han.

Sykepleierkrise4000 stillinger – null søkere

Eldrebølgen er nær – samtidig blir sykepleiermangelen ved norske sykehjem bare mer og mer prekær.

Arbeiderpartiet lover 12 milliarder til sykehusene

– Du skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Én av fem nyutdannede sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten

– En måte å møte det økte behovet på er ved å utdanne flere. I tillegg er det viktig at utdannede sykepleiere ønsker å forbli i yrket gjennom et langt arbeidsliv, påpeker SSB.

Langt liv med ­kortvarig kunnskap

Vi snakker om eldrebølge, og vi snakker om økende omstillingstakt, men tenker vi egentlig over hva kombinasjonen av disse to begrepene betyr? Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, lurer.

Langt liv med ­kortvarig kunnskap

Vi snakker om eldrebølge, og vi snakker om økende omstillingstakt, men tenker vi egentlig over hva kombinasjonen av disse to begrepene betyr? Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, lurer.

Håper ny teknologi frister menn til å velge omsorgsyrker

Mannsdominerte yrker som sjåfører, bankfunksjonærer og meglere vil forsvinne. Behovet i helse- og omsorgsyrkene øker derimot i rekordfart.

Eldre og ensommeNå lages roboter for å holde mennesker med selskap

I Japan jobber flere store selskaper med å utvikle sosiale, menneskelignende roboter som kan være til selskap for eldre.

Helseledere presses fra ledelse mot styring

I trange tider er det lett å forveksle ledelse med styring, skriver professor Jan Ketil Arnulf ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Tidligere sentralbanksjef: – Norge har et dynamisk næringsliv som kan omstilles

Svein Gjedrem fortalte om de sterke drivkreftene som har påvirket norsk økonomi de siste tiårene og om utsiktene fremover under inspirasjonsdag arrangert av OpusCapita.

Helse: Livsviktige prioriteringer

I takt med at befolkningen stadig blir eldre, oppdages nye sykdommer og forekomsten av kreft øker. Samtidig kan flere pasienter kureres eller få livsforlengende behandling. Det vanskelige spørsmålet er hva som skal prioriteres og hvor mye det skal koste.

200.000 flere alderspensjonister de siste fem årene

Antall alderspensjonister vokser fortsatt raskt. Knapt 870.000 mottok alderspensjon ved utgangen av 2015. Det er 31.000 flere enn for ett år siden og i overkant av 200.000 flere enn i 2010 – rett før pensjonsreformen trådte i kraft.

Annonse
Annonse
Annonse