Annonse

eldrebølgen

Leder

LederSykepleiere kompetente for lege-oppgaver

Legeforeningen bør sette seg på beroligende. Det er da ikke noe problem - snarere en løsning noen steder, om sykepleiere med høy medisinsk kompetanse kan utføre noen enkle legeoppgaver.

KronikkMyten om «eldrebølgen»

Bildet av en bølge av eldre som «skyller i land» og krever stadig mer hjelp fra velferdsstaten stemmer dårlig med virkeligheten. En økende andel av kommunale helse- og omsorgstjenester går til personer under 67 år.

Økonom avlyser eldrebølgen

Økonom Sindre Farstad avlyser eldrebølgen og mener andelen sysselsatte ikke faller med friskere eldre. En professor er enig og kaller eldrebølgen en bløff.

Nye prognoser fra NavVelferdsytelser kan bli 90 milliarder kroner dyrere

LederFrivillige er ikke løsningen

Politikerne må sørge for at flere utdanner seg til omsorgsyrker. De kan ikke løse eldrebølgen med å sende inn en hærskare med frivillige til å dekke opp der ansatte ikke rekker å gjøre jobben, skriver redaktør Magne Lerø.

SynspunktForskning på nut og nes

Sykepleiere, ingeniører og lærere er en del av løsningen på vår tids store samfunnsutfordringer. Nå skal norske kommuner få bedre verktøy til å takle klimautfordringer og eldrebølge.

KS– Norges forhold til Oljefondet kommer til å endre seg dramatisk

Kommune-Norge kommer til å møte formidable finansielle utfordringer de nærmeste årene. Samtidig vil de i mindre grad kunne lene seg på olje-krykken. Økte skatter alene kan ikke redde dem.

EldrebølgenNedgang i andelen som får demens

Forskningen blir stadig sikrere, andelen som får demens går ned. Likevel venter man seg en dobling demente i Norge innen 2040.

Nå kommer eldrebølgen

I 2060 vil 19 prosent av Norges befolkning være over 70 år. Menns gjennomsnittlige levealder vil sannsynligvis være 87 år – det er 7 år mer enn i dag. For kvinner vil levealderen ha økt fra dagens 84 år til 89 år i 2060.

2060: Kan trenge 100.000 flere ansatte i pleie og omsorg

I 2060 kan pleie- og omsorgstjenesten ha behov for nesten 100.000 flere årsverk enn dagens 133 000. Behovet blir enda større hvis gjennomsnittlig levealder øker mye.

Svindyre rettigheter

Den som trenger omsorg, bør ikke ha krav på å få velge selv uansett hva prislappen blir. Politikerne kan ikke lenger strø rundt seg med rettigheter. De må prioritere hvem som skal stå først og sist i køen for helse- og omsorgstjenester, skriver redaktør Magne Lerø.

5 måter arbeidslivet endrer seg på

Fem megatrender endrer arbeidslivet. Det blir mer individuelt, lengre, menneskelig og overvåket. Er du klar for det?

Stadig flere helsearbeidere med utenlandsk bakgrunn

Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning og som hadde utenlandsk bakgrunn økte med 7,4 prosent fra 2013 til 2014. Det viser nye tall fra SSB.

Slik skal kommunene få fart på rekrutteringen

Eldrebølgen fører til mangel på arbeidskraft i mange kommuner. Det har vi hørt i minst ti år nå. Under et frokostmøte arrangert av tanketanken Agendai dag, minnet KS-lederen Gunn Marit Helgesen om at problemet ikke er blitt mindre med årene, det har bare kommet nærmere. Tema for møte var løsninger for å flere unge til å velge å jobbe i kommunesektoren under tittelen «Ikke alle kan bli kjendis».

pensjonister_tu.jpg

Oljefondet ikke nok til å møte eldrebølgen

Eldrebølgen vil føre til at hver av oss kan bli nødt til å betale 32.000 kroner mer i skatt i året, ifølge NHO.

Annonse
Annonse
Annonse