Annonse

enslige mindreårige

Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning

Dette er mye færre enn den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var 85 prosent.

Alderstesting av mindreårige asylsøkere fører til identitetskrise og selvskading

Åtte av ti enslige mindreårige flyktninger i Norge er gutter

Hele tre av fire av de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 18–29 år var i arbeid eller utdanning.

KS20 millioner til kompensasjon til kommunene

Kommuner som bygde opp apparat for å bosette mindreårige asylsøkere etter anmodning fra staten, får delvis kompensasjon for utgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

Revidert nasjonalbudsjettKS skuffet over regjeringen

Heller ikke i Revidert nasjonalbudsjett ble kommune-Norge hørt i sin bønn om kompensasjon for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. – Skuffende, sier KS.

NOAS reagerer på asylpraksisen for unge

Siden 2016 har 187 enslige, mindreårige asylsøkere uten returmuligheter fått avslag i Norge. NOAS kritiserer UDI og UNE for praksisen.

Nordmenn flest mener flyktninger bidrar til positivt mangfold i samfunnet

Det viser undersøkelsen «Holdninger til barn på flukt» som Redd Barna har gjennomført.

Bosetting av flyktningerTrenger mer penger innen psykiatri og barnevern

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes

Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Stor asyl-usikkerhet i norske kommuner

Kommunene bosatte rekordmange flyktninger i fjor. Samtidig stupte antall nye asylsøknader. Dette har skapt stor usikkerhet for mange kommuner som har forberedt seg på økt bosetting.

Flyktninger jages ut av «jungelen» i Calais som nå skal jevnest med jorda

I dag startet franske myndigheter arbeidet med å tømme den omstridte leiren som antas å huse mellom 7.000 og 10.000 migranter.

Statsbudsjettet: Dyrere for kommunene å bosette mindreårige asylsøkere

Finansministeren var så vidt kommet i gang med finanstalen, før de første kritikerne meldte seg. KS raser mot at kommunene ikke lenger skal få dekket faktiske kostnader ved å bosette enslige mindreårige asylsøkere.

Annonse
Annonse
Annonse