Annonse

Erlend Vestre

Synspunkt

SynspunktGruppetenkning – et mye brukt begrep som ikke er like godt forstått

Gruppetenkning er et allment kjent og mye brukt begrep, men det er forsket forbausende lite på temaet, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

SynspunktGruppetenkning – et mye brukt begrep som ikke er like godt forstått

Gruppetenkning er et allment kjent og mye brukt begrep, men det er forsket forbausende lite på temaet, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

SynspunktRaushet gjør organisasjoner mer robuste

Organisasjoner som kombinerer trygghet og utrygghet har bedre forutsetninger for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

SynspunktRaushet gjør organisasjoner mer robuste

Organisasjoner som kombinerer trygghet og utrygghet har bedre forutsetninger for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

SynspunktBeslutningsvegring kan gi katastrofale konsekvenser

Beslutningsvegring har mange årsaker, kommer til uttrykk på ulike måter og kan skape mange negative konsekvenser, også katastrofale, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

SynspunktBeslutningsvegring kan gi katastrofale konsekvenser

Beslutningsvegring har mange årsaker, kommer til uttrykk på ulike måter og kan skape mange negative konsekvenser, også katastrofale, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

Digitalisering kan bremse effekten av stadig økende kompleksitet

Når offentlig sektor oppleves uoversiktelig, tungrodd og byråkratisk, er løsningen digitalisering - men gjort på den riktig måten, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

Digitalisering kan bremse effekten av stadig økende kompleksitet

Når offentlig sektor oppleves uoversiktelig, tungrodd og byråkratisk, er løsningen digitalisering - men gjort på den riktig måten, skriver Erlend Vestre.

Synspunkt

Gjenstridige problemer i det offentlige

Arbeidet med gjenstridige problemer viser begrensningene i organiseringen og styringen av offentlig sektor

Synspunkt

Gjenstridige problemer i det offentlige

Arbeidet med gjenstridige problemer viser begrensningene i organiseringen og styringen av offentlig sektor

Annonse
Annonse
Annonse