Annonse

etter- og videreutdanning

– Ta EU-kontrollen på lederskapet ditt

Ledere bør stoppe opp iblant og tenke igjennom hvor de vil og hvilket behov de har for kompetansepåfyll, mener hodejeger og karriereveileder Gro Møllerstad.

– Kurset ga meg et nytt blikk på jobben

Avdelingsdirektør Lasse Gråberg i Finansdepartementet har vekslet mellom arbeid og opplæring gjennom hele karrieren.

– Lederpraksis er ­viktigere enn kurs

Den viktigste kompetansen får du gjennom å utøve lederyrket, mener rekrutteringsbyråene som er med på å vurdere kandidater for lederstillinger.

Korona­oppsving i masterkurs om ledelse

Mens nedgangstider vanligvis betyr færre søkere til videreutdanning, har interessen for å bygge på lederkompetansen økt under koronapandemien.

1 av 4 har større behov for faglig påfyll etter korona

Digitale ferdigheter er den typen kompetanse flest opplever at de trenger nå, ifølge ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

Synspunkt

Vi trenger eksperter på både mennesker og maskiner

Høyt utdannede forventer store endringer i egne arbeidsoppgaver de neste ti årene, viser ny undersøkelse. God ledelse og en solid satsing på etter- og videreutdanning er avgjørende for at vi skal lykkes med omstillingen.

Disse fikk midler til å utvikle digital kompetanse

Digital Norway med på 5 av 12 prosjekter.

Vi blir stadig mindre interessert i etter- og videreutdanning

Arbeidstakere synes selv kompetansen deres er verdsettes lavere enn den ble for ti år siden. Men de vil ikke tilbake på skolebenken.

Handelshøyskolen BI frykter statlig subsidiert konkurranse

Skolen stiller flere kritiske spørsmål til Markussen-utvalget i sitt høringssvar.

Trenden snudd?Nå synker ikke deltakelsen i videreutdanning lenger

Vil begrense KompetanseFUNN til bare små bedrifter

Abelia vil ha skattefradrag for kurs og utdanning til småbedriftene. – Fornuftig, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Regjeringen har brukt 8 milliarder på videreutdanning av lærere

Likevel er det fare for at tusenvis av lærere ikke vil klare kompetansekravet innen 2025.

Synspunkt

Hvis vi skal lære hele livet, må vi tenke nytt i kompetansepolitikken

Skal vi lykkes med omstillingen av Norge, må vi se innovasjons- og kompetansepolitikken i sammenheng.

EkspertutvalgVil gjøre det lettere å kombinere utdanning og Nav-ytelser

Mulighetene til å ta utdanning mens man mottar dagpenger og sykepenger bør utvides, mener et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen.

Regjeringen deler ut 35 millioner kroner til fleksible videreutdanningsprogram i digital kompetanse

Regjeringens ekspertutvalg støtter hverken kompetansefunn eller -fond

Men tar til orde for et nytt program hvor arbeidslivets behov kommer først.

Stort behov for etter- og videreutdanning i de maritime næringene

Kompetanse-kuppet

Høyre "kupper" regjeringens utvalg med tiltak til kompetansereform to uker før utvalgsrapport legges frem. God diagnose, sier ekspertisen, men ikke forvent stor effekt.

Tilbyr ledere gratis kurs i kunstig intelligens

Microsoft lanserer AI Business School for bedriftsledere.

Firedobler lønnen gjennom kompetanseprogram

Sosial entreprenør bruker finansiell innovasjon for å tette kompetansegapet. Løfter lavinntektsgrupper opp i øvre middelklasse.

Høyres landsmøteSolberg: Utdanning og arbeidsliv må kobles tettere sammen

Utdanning sto sentralt da Erna Solberg holdt sin landsmøtetale fredag ettermiddag. Også kommentatorkorpset fikk sitt pass påskrevet.

Rekordmange lærere søker videreutdanning, men fortsatt ikke nok

Synspunkt

Norge må bli europeisk kompetanse-fyrtårn

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse om kompetansepolitikk i Europa.

KompetansebehovsutvalgetÅtte trusler mot det norske arbeidslivet

Ingen vet hvordan teknologien utvikler seg. Derfor blir sosiale og emosjonelle ferdigheter stadig viktigere i arbeidslivet.

Etter- og videreutdanningNæringslivet forstår ikke hva akademia faktisk kan tilby

Etter og videreutdanning i arbeidslivetStort sprik mellom behov og realitet

Nesten 90 prosent av norske arbeidstakere mener etterutdanning er viktig. Men kun 32 prosent har noen plan for faglig påfyll. – Vi trenger bedre insentiver, mener Nito.

SynspunktEtter og videreutdanning - fra floskel til realitet

«Det er med i alle partiprogrammene. Uten visjoner, engasjement og virkemidler.»

videreg__ende.jpg

Bevisste utdanningsvalg og samfunnets kompetansebehov

15. april går fristen for å søke høyskoler og universiteter ut. De unge er i disse dager på full fart inn i russefeiringen. Er de beredt til å velge hva og hvem de vil bli?

syk.jpg

Det enkle er ofte det beste: Å bry seg!

10 prosent av norske ansatte står for 80 prosent av sykefraværet. Hva gjør din bedrift med denne gruppen medarbeidere? spør vår blogger Ingrid Telebond.

230587_.jpg

SAS – Det siste arbeiderkollektivets fall?

Hvem av oss husker ikke, og ser tilbake på tidligere tiårs bedriftskulturer, verdier, og visjoner med lune nostalgiske smil? Den gang da humankapitalen og de sosiale verdier fremdeles var en høyverdig del av den Norske bedriftskulturen.

207483_.jpg

Beredskapsstrategier og handlingskompetanse i arbeidslivet

Er du som leder beredt når det som ikke skal skje – skjer?

atombombe_sopps.jpg

Terrortrusler og kompetanseberedskapsstrategi

Kunne Anders Behring Breivik ha valgt uran i stedet for kunstgjødsel? Ville han med sin kunnskap og galskap greid å utløse en atombombe? Svaret er trolig ja. Fysikeren Bremer Mærli foreleste nylig over temaet «atomterrorisme» ved UiO.

videreutdanning.jpg

Våre liv er lastet med gjeld

Økonomene bør kanskje videreutdannes og lære mer om psykologi og samfunnsfag, skriver Ingrid Telebond.

dame_i_rullesto.jpg

Forberedt på ny sykepengeordning?

Ny sykepengeordning trådte i kraft fra 1. juli. Er du som leder eller HR-sjef beredt?

wallstreet_dt.jpg

Samfunnsøkonomi og humankapital

En amerikansk ekspert på samfunnsøkonomi skrev i DN for en tid tilbake at den økonomiske og sosiale situasjonen i USA nok har sitt utspring i finanskrisen i 2009. Men det fremheves at kjernen i problematikken sitter dypere – og strekker seg enda lengre tilbake i historien.

maria_amelie_pr.jpg

Fakta eller følelser?

Hvor mye påvirkes valg og handlinger av individets følelser, og er beslutningstakerne bevisst på dette?

istock_00000247.jpg

Konjunkturoppgang for norsk økonomi

Hva betyr det i praksis for kompetanse og læring i bedriftene?

eldre_sjef.jpg

Likhet og frihet i vekst og utvikling

… og hva med eldrestrategien i din bedrift?

business_berg_o.jpg

Etter de syv fete følger de syv magre

Vi er blitt vant til det nå: nedturer, oppturer, depresjoner, svingninger og euforiske øyeblikk!

dame_p___kontor.jpg

Har du oppdatert kunnskapen din i det siste?

Etter- og videreutdanning handler ikke bare om må-er og skal-er.

utdanning.jpg

Formell utdannelse eller realkompetanse?

Det blir farlig når John Fredriksen anbefaler unge å droppe utdannelse og gå rett ut i arbeid, skriver Ingrid Telebond.

138436192_busin.jpg

Finansverdens bipolare virkelighet

Om mangel på stabilitet og langsiktighet.

Hvordan motivere til vekst og utvikling?

I den siste tiden har jeg lest deler av den engelske filosofen og forfatteren Allan De Bottons bok «The pleasures and sorrows of work». På en humoristisk, ironisk og morsom måte oppsummerer han menneskets historiske forhold til det å arbeide.

138432278_grupp.jpg

Fra krise til langvarig moderat lavkonjunktur?

Hvordan tenke strategisk kunnskapsvekst i bedriftene?

138429669_krise.jpg

Krisetid

Hvilken krise står for tur i 2010?

138427795_dame_.jpg

Det individuelle humanistiske perspektiv

Bruk juleferien til å finne ut hva du vil gjøre med deg selv i året som kommer!

138425634_busin.jpg

Hvilken kompetanse trenger du neste år?

… som du kan lære i dag?

Økonomer bør kunne psykologi

Det er på tide med nye læresetninger i økonomifaget.

138366705_grupp.jpg

Fra krise til nedgangstider - hva og hvordan i ventetiden

De ansatte vi har igjen er grunnkapitalen for vekst, stabilitet og inntjening i fremtiden. Disse må styrkes og videreutvikles, skriver Ingrid Telebond.

138361924_busin.jpg

Kunnskap gir vekst!

Det er på tide å se nøye på bedriftens kompetansebehov.

Å se mulighetene i krisetider

Kompetansebygging er et viktig krisetiltak, skriver Ingrid Telebond i sitt første innlegg i Ukeavisen Ledelses nye blogg: Etter- og videreutdanning.

Annonse
Annonse
Annonse