Annonse

etter- og videreutdanning

– Ta EU-kontrollen på lederskapet ditt

Ledere bør stoppe opp iblant og tenke igjennom hvor de vil og hvilket behov de har for kompetansepåfyll, mener hodejeger og karriereveileder Gro Møllerstad.

– Kurset ga meg et nytt blikk på jobben

Avdelingsdirektør Lasse Gråberg i Finansdepartementet har vekslet mellom arbeid og opplæring gjennom hele karrieren.

– Lederpraksis er ­viktigere enn kurs

Den viktigste kompetansen får du gjennom å utøve lederyrket, mener rekrutteringsbyråene som er med på å vurdere kandidater for lederstillinger.

Korona­oppsving i masterkurs om ledelse

Mens nedgangstider vanligvis betyr færre søkere til videreutdanning, har interessen for å bygge på lederkompetansen økt under koronapandemien.

1 av 4 har større behov for faglig påfyll etter korona

Digitale ferdigheter er den typen kompetanse flest opplever at de trenger nå, ifølge ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

Synspunkt

Vi trenger eksperter på både mennesker og maskiner

Høyt utdannede forventer store endringer i egne arbeidsoppgaver de neste ti årene, viser ny undersøkelse. God ledelse og en solid satsing på etter- og videreutdanning er avgjørende for at vi skal lykkes med omstillingen.

Synspunkt

Vi trenger eksperter på både mennesker og maskiner

Høyt utdannede forventer store endringer i egne arbeidsoppgaver de neste ti årene, viser ny undersøkelse. God ledelse og en solid satsing på etter- og videreutdanning er avgjørende for at vi skal lykkes med omstillingen.

Disse fikk midler til å utvikle digital kompetanse

Digital Norway med på 5 av 12 prosjekter.

Vi blir stadig mindre interessert i etter- og videreutdanning

Arbeidstakere synes selv kompetansen deres er verdsettes lavere enn den ble for ti år siden. Men de vil ikke tilbake på skolebenken.

Handelshøyskolen BI frykter statlig subsidiert konkurranse

Skolen stiller flere kritiske spørsmål til Markussen-utvalget i sitt høringssvar.

Trenden snudd?Nå synker ikke deltakelsen i videreutdanning lenger

Vil begrense KompetanseFUNN til bare små bedrifter

Abelia vil ha skattefradrag for kurs og utdanning til småbedriftene. – Fornuftig, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Regjeringen har brukt 8 milliarder på videreutdanning av lærere

Likevel er det fare for at tusenvis av lærere ikke vil klare kompetansekravet innen 2025.

Synspunkt

Hvis vi skal lære hele livet, må vi tenke nytt i kompetansepolitikken

Skal vi lykkes med omstillingen av Norge, må vi se innovasjons- og kompetansepolitikken i sammenheng.

Synspunkt

Hvis vi skal lære hele livet, må vi tenke nytt i kompetansepolitikken

Skal vi lykkes med omstillingen av Norge, må vi se innovasjons- og kompetansepolitikken i sammenheng.

Synspunkt

Hvis vi skal lære hele livet, må vi tenke nytt i kompetansepolitikken

Skal vi lykkes med omstillingen av Norge, må vi se innovasjons- og kompetansepolitikken i sammenheng.

Regjeringen deler ut 35 millioner kroner til fleksible videreutdanningsprogram i digital kompetanse

Regjeringens ekspertutvalg støtter hverken kompetansefunn eller -fond

Men tar til orde for et nytt program hvor arbeidslivets behov kommer først.

Stort behov for etter- og videreutdanning i de maritime næringene

Kompetanse-kuppet

Høyre "kupper" regjeringens utvalg med tiltak til kompetansereform to uker før utvalgsrapport legges frem. God diagnose, sier ekspertisen, men ikke forvent stor effekt.

Tilbyr ledere gratis kurs i kunstig intelligens

Microsoft lanserer AI Business School for bedriftsledere.

Firedobler lønnen gjennom kompetanseprogram

Sosial entreprenør bruker finansiell innovasjon for å tette kompetansegapet. Løfter lavinntektsgrupper opp i øvre middelklasse.

Høyres landsmøteSolberg: Utdanning og arbeidsliv må kobles tettere sammen

Utdanning sto sentralt da Erna Solberg holdt sin landsmøtetale fredag ettermiddag. Også kommentatorkorpset fikk sitt pass påskrevet.

Rekordmange lærere søker videreutdanning, men fortsatt ikke nok

Synspunkt

Norge må bli europeisk kompetanse-fyrtårn

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse om kompetansepolitikk i Europa.

Synspunkt

Norge må bli europeisk kompetanse-fyrtårn

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse om kompetansepolitikk i Europa.

KompetansebehovsutvalgetÅtte trusler mot det norske arbeidslivet

Ingen vet hvordan teknologien utvikler seg. Derfor blir sosiale og emosjonelle ferdigheter stadig viktigere i arbeidslivet.

Etter- og videreutdanningNæringslivet forstår ikke hva akademia faktisk kan tilby

Etter og videreutdanning i arbeidslivetStort sprik mellom behov og realitet

Nesten 90 prosent av norske arbeidstakere mener etterutdanning er viktig. Men kun 32 prosent har noen plan for faglig påfyll. – Vi trenger bedre insentiver, mener Nito.

SynspunktEtter og videreutdanning - fra floskel til realitet

«Det er med i alle partiprogrammene. Uten visjoner, engasjement og virkemidler.»

SynspunktEtter og videreutdanning - fra floskel til realitet

«Det er med i alle partiprogrammene. Uten visjoner, engasjement og virkemidler.»

Annonse
Annonse
Annonse