Annonse

Per Sandberg trekker seg i dag – Nesvik tar over

Per Sandberg (Frp) er ferdig som fiskeriminister etter Iran-saken. Trolig hentes Frp-veteran Harald Tom Nesvik inn som hans etterfølger.

Sandberg lover mer aktivitet i fiskerinæringen

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) lover økt aktivitet og flere arbeidsplasser til tross for fjerning av pliktsystemet for trålere.

Regjeringens havstrategiVil skape blå jobber med grønn omstilling

Det anslås at havøkonomien vil skape 40 millioner nye arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskaping innen 2030.

Den nye oljen er fiskeolje - nesten

Industrien på Nord-Vestlandet snakker ikke veldig høyt om å finne den nye oljen. For mange har allerede jobbet med den en tid – i alle fall noe av den.

Nedbrytbare garn skal hindre miljøskader på havet

Tapte fiskegarn – såkalte spøkelsesgarn – som fortsetter å fange fisk, er et omfattende miljø- og ressursproblem. Nå ser forskere på hvordan de kan introdusere garn som brytes ned av seg selv.

Lederutfordringen: En statsrådspost temmer ikke alle

Per Sandberg er fortsatt Per Sandberg, selv om han er blitt statsråd. Han har en gjennomføringsevne tidligere fiskeriministere har manglet. Men Per Sandberg er også Per Sandbergs største trussel, mener ekspertpanelet som har vurdert fiskeriministerens lederutfordringer for Dagens Perspektiv.

Mot steilere fronter i fiskekrigen

Torskefiske ved Gryllefjord ved Senja.

Torskefisket langs kysten sentraliseres

Torskekvotene er i ferd med å sentraliseres rundt de viktigste fiskerikommunene i nord. De indre fjordkommunene er taperne.

Samfunnsøkonomer går i rette med Sandberg

Tre samfunnsøkonomer ved NTNU i Trondheim hevder fiskeriminister Per Sandberg (Frp) later til å tro han er ansatt som ambassadør og lobbyist for norsk sjømatnæring.

Sjømatmeldingen blir plukkfisk i Stortinget

Avregulering av fiskeriindustrien vil føre til færre og større aktører og kan bidra til fremveksten av rene fiskeriklynger konkluderer en bakgrunnsrapport for Sjømatmeldingen. I Danmark har man jobbet mot fiskeriklynger siden 2006. Men en potensiell avregulering må forbi Venstre i Stortinget – og det kan bli tøft.

Aspaker vil frigjøre sjømatnæringen

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil frigjøre sjømatindustrien ved å fjerne siste rest av forpliktelser til å levere og bearbeide råstoff i industrien.

Fangstskader for 100 millioner

Det er mye å hente på bedre håndtering av torsk. Mindre skader på fangsten kan gi betydelig større inntekter.

Venstre avgjør fiskekrig

Oljeprisens fall aktualiserer behovet for en lønnsom fiskeindustri. Sjømatutvalget kom i desember med radikale forslag for å gjøre fiskeforedling lønnsomt igjen. Men frykten for å rasere kyst-Norge gjør at vippepartiet Venstre vingeklipper utvalgets mest kontroversielle forslag.

Statsråden vil granske hvor Røkke leverer fisken

Fiskeriminiseter Elisabeth Aspaker (H) vil gå helt tilbake til 2006 og granske hvor leveringspliktig fisk er tatt veien.

sz3ec431_1_as_s.jpg

Giske vil seksdoble fiskeeksporten

Næringsminister Trond Giske vil seksdoble fiskeeksporten innen 2050.

lisbeth_berg_ha.jpg

Berg-Hansen vil ha slutt på «fiskefusk» og «fiskejuks»

Ofte begår fiskerinæringen grov, økonomisk kriminalitet. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen vil derfor luke vekk snille ord som «fiskefusk» og «fiskejuks».

laks2__norsk_ha.jpg

Avslørte fiskerisvindel for 3 milliarder kroner

Skatteetatens offensiv mot fiskerinæringen avdekket i fjor unndratt skatt på til sammen 3 milliarder kroner. De er bekymret over økningen i organisert kriminalitet i næringen.

Annonse
Annonse
Annonse