Annonse

fødselspermisjon

Synspunkt

Når permisjon er et karrierehinder

Permisjon har blitt et hinder for lønns- og karriereutviklingen til kvinner, for likestilling i arbeidslivet.

Leder

LederBarn ofret på framskrittets alter

Et overveldende politisk flertall har bestemt at de minste barna må finne seg i å være mindre sammen med mor de første leveårene enn det biologi tilsier og fagfolk anbefaler.

Menn med høy utdanning tar lengst pappaperm

LederMenn som velger galt

Problemet er at det er langt flere menn enn kvinner som vil jobbe framfor å være hjemme med barn, og at de ikke bryr seg med kjeften fra Linda Hofstad Helleland.

LikestillingBarn hindrer kvinner i å bli forfremmet

Kvinner med barn stiller svakere i forfremmelseskampen, selv når de har like mye erfaring og utdannelse som kvinner uten barn. Men kvinner kan selv ta initiativ til å ordne opp før permisjonen inntreffer, mener NHH-forsker Astrid Kunze.

Telenor-ansatte i hele verden får et halvt års fødselspermisjon

Telenor innfører fra nyttår en minstestandard på seks måneders betalt fødselspermisjon til kvinnelige ansatte verden over.

Oppsigelsestid i fødselspermisjon

Når begynner oppsigelsestiden å løpe når en ansatt sier opp i løpet av fødselspermisjonen?

– Redusert fedrekvote svekker likestillingen

3 av 10 kvinnelige ledere mener den nye regjeringens vedtak om å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker vil sette likestillingen flere steg tilbake, ifølge fersk arbeidsmarkedsundersøkelse.

far_og_barn.jpg

Likestilte toppkvinner

Unge fremadstormende kvinnelige sjefer i Sverige rapporterer om likestilling på hjemmebane.

far_og_barn.jpg

Høyre vil gi alle fedre pappaperm

Egentlig vil Høyre fjerne hele fedrekvoten ved fødselspermisjon, men i sitt alternative budsjett for neste år går partiet inn for å utvide ordningen til også å gjelde fedre til barn med mødre som ikke har jobbet før barnet ble født.

Annonse
Annonse
Annonse