Annonse

Forskning og høyere utdanning

– Mange ser på ledelse som noe suspekt

Det er bare tre søkere til hver lederstilling i snitt når Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo ansetter instituttledere denne våren. – Mange ser på ledelse som noe litt suspekt eller fremmed, sier prodekan Gunn Enli.

Analyse

Statsråder på syndebukk-jakt

Forskningsministeren forsøker å dytte skylden for nedleggelser av studiesteder over på Universitetsledelsen. Samferdselsministeren tvitrer fra seg ansvaret for at det er for få sovevogner på toget. Fortsetter de slik, kan de bli gjennomskuet.

Ulønnsom utdanningSmå lønnsforskjeller mellom bachelor og doktor

Forskjellene mellom startlønna til en med bachelor og en med doktorgrad er knøttsmå. Lang utdanning gir for dårlig avkastning, mener fagforeninger – som ruster seg til lønnskamp.

Forskningsministeren– De beste norske studentene er for langt bak de beste utenlandske

Ny doktorgrad-rekord fryder regjeringen. Men det er utlendinger som leder an i forskning på nøkkelkompetanse – og halvparten forsvinner fort ut av landet.

Går for radikal endring av høyere utdanning– Det blir en helt ny forståelse for hva et vitnemål er

UiS er med på europeisk prosjekt for å endre høyere utdanning. Lanserer "kompetansepass" og planlegger utstrakt samarbeid med næringslivet.

Fire av ti studenter mener avstanden til arbeidslivet er for stor

Skroter idé om foretaksmodell for universitetene

– Gledelig, sier den ferske lederen i Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind.

870 millioner kroner til forskertalenter

Forskningsrådet gir støtte til 107 grunnleggende og banebrytende prosjekter rundt om i landet.

Kun 3 av 10 UiO-studenter fullfører bachelor på normert tid

Nesten én av ti nye studenter vil bli lærere

Søkertallene til ulike lærerstudier øker overalt.

Samordna opptakDette er landets mest populære studier

Hun skal lede nytt stort forskningsselskap

Grønt lys for nytt Oslo-universitet

Høgskolen i Oslo Akershus (HiOA) oppfyller alle krav til å bli universitet.

– Ingen motsetning i regjeringens akademiske satsing

Regjeringen vil prioritere undervisningsløpene i høyere utdanning. Samtidig oppretter de en rekke nye forskerlinjer. – Ingen motsetning, sier departementet.

FoU i næringslivet vokser videre

Men i et noe lavere tempo.

Synspunkt

Én eller 16 forskningsministre?

Hele seksten ministre har ansvar for forskning i Norge. Hvor mange bør ha det? Den distribuerte norske ordningen har preget norsk forsknings- og innovasjonspolitikk i mange tiår, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

UtdanningUnge følger foreldrene, men mener de velger selv

Forskning viser at foreldres utdanningsnivå veier tyngst når barna velger sin vei i livet. Ungdommen selv hevder mors og fars status ikke betyr så mye.

Arbeidslivet på ventÅrevis unna relevant, norsk IT-kompetanse

Mangel på innenlands kompetanse gjør det nødvendig å sette ut jobber som innebærer behandling av sensitiv data til utlandet. Først om to til tre år kan det norske arbeidsmarkedet forvente en markant økning av kandidater med relevant kunnskap.

Handlingsplaner har forsvinnende liten effektFlere midlertidige forskere og undervisere

Handlingsplaner til tross – midlertidigheten blant forskere og undervisere ved norske universiteter og høyskoler gikk opp i fjor.

Nordmann ny europeisk student-presidentSkal lede 15 millioner studenter

Etter flere år med sentrale verv i lokale, nasjonale og internasjonale studentorganisasjoner blir Helge Schwitters nå president for den europeiske studentsamskipnaden.

Universitetet i BergenDag Rune Olsen fortsetter i fire nye år

UtforskNorske skoler gjør store byks på internasjonal prestisjeliste

Både BI og Norges Handelshøyskole (NHH) klatrer på Financial Times' seneste kåring av de beste business-skolene i Europa.

Ny styreleder i NOKUT

Professor i norskdidaktikk skal lede styret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning de neste fire årene.

1,9 milliarder ekstra til forskning og utdanning: – Kraftfull satsing

Regjeringen satser tyngre, men på færre områder i «forskningsbudsjettet» - og høster skryt fra arbeidslivet.

Forskningsjuks ved Universitetet i Oslo

Mange er kjent med forskningsjuks, og de fleste aner ikke om egen avdeling har retningslinjer for vitenskapelig redelighet, viser en ny undersøkelse blant doktorgradskandidater ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Økende bekymring for skolelederes «manglende pedagogiske forståelse»

Uklare oppgaver, stort press og utilstrekkelig opplæring skremmer folk bort fra skoleleder-stillinger, viser ny norsk-svensk undersøkelse.

Ekspertgruppe ledet av Siri Hatlen skal gjennomgå forskningsrådets tildelingsrutiner

Nytt utvalg skal «øke kvaliteten i forskningen og redusere administrasjonskostnadene.»

Kravene for å bli universitet skjerpes: – Jeg fryktet at det skulle bli verre

HiOA-rektoren sier seg fornøyd med regjeringens nye forskrifter.

Stiller seg bak EUs vedtak om åpen tilgang til forskning

Regjeringens utvalg kom i dag med sine anbefalinger.

Høyere utdanning som livbøye: – Vi trenger ikke lydige og logrende universiteter

Under HiOAs kunnskapskonferanse ba kunnskapssjefen i NAV utdanningsinstitusjonene om å bevege seg ut på dypt vann oftere. Men forskerne er allerede i ferd med å drukne.

Vedtatt: All europeisk forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2020

Mange har kjempet hardt for bedre tilgjengelighet til forskningsartikler, såkalt "Open Acces". Fredag kom det endelige gjennombruddet i EUs konkurranseråd.

Hver fjerde student faller fra

Norske universiteter og høgskoler har flere studerer enn noen gang tidligere, men bare fire av ti studenter fullfører til planlagt tid. Det kommer fram i tilstandsrapporten for høyere utdanning.

Regjeringens reformer: Flytter han kunnskapsmakten?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen styrker eliteforskere, skaper robuste institusjoner og vil nå heve studiekvaliteten. Alt for å sikre omstilling. For å lykkes foreskriver utvalg sterkere styring av kunnskapssektoren, men det vil gå utover kvaliteten, frykter universitetsrektor Ole Petter Ottersen.

Annonse
Annonse
Annonse