Annonse

forskning på ledelse og arbeidsliv

Slik kan du som leder bidra til å øke jobb-engasjementet hos medarbeiderne dine

Ny studieVi har en tendens til å tillegge folk lederegenskaper ut fra ansiktstrekk

En ny meta-studie avdekker samvariasjon mellom ansiktstrekk vi forbinder med lederkvaliteter på den ene siden og lederutvelgelse og resultater på den andre.

3 nøkkelegenskaper for å gjøre suksess på jobb

Ledere savnet støtte fra sjefen sin

Hvorfor sluttet førstelinjeledere? Manglende støtte og for mange oppgaver var to av årsakene, ifølge en svensk studie.

Selvlederskap krever tydelige mål

Hvis medarbeidere i stor grad skal lede seg selv i det daglige arbeidet, og det skal fungere godt, er det viktigste at organisasjonen har tydelige mål.

Dansk studieLedere med lang utdannelse mer miljøbevisste

Autentisk lederskapEr det lurt å alltid «være seg selv» på jobben?

Det er ikke nok å selv føle at man er autentisk som leder, viser studie.

Ville ha mer aktive ansatte

Viktoria Wahlström, doktorgradsstudent ved Umeå Universitet i Sverige, har analysert fysisk aktivitet hos arbeidstagere.

Svensk studieOvergang til aktivitetsbaserte kontorer kan gi økt effektivitet, men også arbeidsmiljøproblemer

Vil heller erstattes av en robot enn et menneske hvis de mister jobben

Tøffe krav og omtanke ga bedre prestasjoner

Næringslivet kan lære mye av måten fremgangsrike idrettsklubber jobber på, mener svenske forskere.

StudieÅ kunne gjøre en god jobb avgjørende for trivsel

Derfor får ikke kvinner toppjobber i finans

Finansbransjen risikerer at det ikke er de beste som gjør karriere, men de som er villige til å ofre familielivet.

Svensk forskerAvdekker positive sider ved delt lederskap

Det er en myte at delt lederskap blir utydelig, skal vi tro Marianne Döös, professor i pedagogikk ved Stockholms Universitet.

Ny forskningTidlige erfaringer i livet påvirker hvordan ledere håndterer tilspissede situasjoner som voksne

4 av 10 ledere utrygge når de skal håndtere vanskelige situasjoner

4 tips til ledere som vil skape en uredd organisasjon

Trygge medarbeidere og organisasjoner er mer fremgangsrike enn andre, ifølge Harvard-professor Amy Edmondson.

Britisk studieStressa på jobb? Å være mentor for en kollega kan hjelpe.

Ny studieFem vanlige utfordringer for digitaliseringsledere

En digitaldirektørs oppgave er å gjennomføre digitale endringer på tvers av organisasjonen. Dét er ikke problemfritt, viser ny, norsk studie.

– Problemene er ofte der fra før

Digitale endringer forsterker problemer ­organisasjonene har fra før av, mener Tale Skjølsvik ved Oslomet.

– Topplederne er en del av ­problemet

– Ledere mangler innsikt i hvor langt den teknologiske utviklingen faktisk er kommet, mener Arne Krokan ved NTNU.

Folk som risikerer å miste makt har vanskeligst for å lytte til råd

Kjøper ut folk som ikke passer inn

Ansatte som gjorde en dårlig jobb eller som ikke fungerte sosialt ble kjøpt ut, viser svensk undersøkelse.

– Bedre beredskap hindres av ­prestisje, økonomi og selvbedrag

Det sier Glenn-Egil Torgersen, professor ved Forsvarets høgskole og leder for forskningsprosjektet «Det uforutsette».

Slik kan du for­berede deg på det uventede

Ny norsk studie viser at mestringstro, sosial støtte fra ledere og kolleger, samhandling basert på underveislæring, pluss fleksibilitet og improvisasjon, er viktigst for å være rustet for det uforutsette.

Mannlige styrekandidater ble vurdert etter utseendet. Ikke kvinnene.

Det viser en undersøkelse forskere har gjort i Storbritannia.

Nye studierToppsjefer som er generalister og rekruttert utenfra er ikke nødvendigvis best

Ny studie4 veier til vekst

Jonas Fasth ved Handelshögskolan ved Göteborgs universitet har studert hvordan bedriftsledere jobber for å skape vekst.

– Du blir mer motivert av å gi råd enn av å få råd

Det hevder Lauren Eskreis-Winkler, postdoktor ved Wharton og Ayelet Fishbach, professor ved Boot School of Business.

Svensk studieLedere er blant dem som er hardest rammet av digitalt stress

Ny studieLønnsomt med ansattvennlig bedriftskultur

En ny studie av 3446 bedrifter fra 43 land viser at det lønner seg å behandle medarbeidere anstendig.

Hva en i overkant selvsikker toppsjef kan få til

Å ha en i ekstremt selvsikker toppsjef er ikke bare negativt, viser amerikansk undersøkelse.

Lønner det seg å ha et rykte som tøff forhandler?

Nei, fastslår Insead-professor.

Svensk studie: Menn ble belønnet for å være trivelige

Er du en trivelig mann kommer du bedre ut lønnsmessig enn hvis du er en trivelig dame, viser en svensk studie.

StudieVanskelig å jobbe på kort og lang sikt samtidig

Vi er ikke laget for å konsentrere oss om personlige, daglige oppgaver samtidig som vi tenker langsiktig på organisasjonens vegne, mener forskerduo.

Forsker– Roboter vil ikke overta alt tungt, fysisk arbeid

Trendanalytiker Johan Peter Paludan spår at fysisk arbeid vil forsvinne i fremtiden. Urealistisk, mener arbeidslivsforsker Bo Veiersted.

Slik kan du hjelpe ensomme medarbeidere

Legg vekt på fellesskapets fremgang og snakk om hvorfor dere i fellesskap gjør en meningsfull jobb.

Føler du deg ensom som leder i kriser?

En psykolog i det svenske forsvaret har forsket på hvordan ledere kan håndtere denne typen ensomhet.

Svensk forskning7 måter å håndtere det grenseløse, digitale arbeidslivet på

Er du en som skiller sylskarpt mellom arbeid og fritid? Eller lar du grensene flyte?

Studie Skyldfølelse får folk til å gå på jobb

Amerikanske forskere stiller spørsmål ved «sannheten» om at folk som trives på jobb har mindre fravær enn de misfornøyde.

Gode ledere kan være en nøkkel til lavere sykefravær, mener Fafo-forsker

Ny studieI gode økonomiske tider overvurderer vi sammenhengen mellom arbeidsinnsats og resultater

6 tips når selskapet skal presentere sine strategiske prioriteringer for omverdenen

La om yrkeslivet da de var midt i livet – nå jobber de selv om de kunne vært pensjonister

31 forskere i norsk forskningsprosjektSamhandling når ingenting går etter planen

Svensk forskning3 prosent av lederne blir mobbet

I en ny studie der 18.000 svenske ledere har deltatt, oppgir 3,2 prosent at de blir mobbet på jobben. – Funnet er ikke overraskende, sier Mats Glambek, mobbeforsker ved Universitetet i Bergen.

Ny studie5 råd for å få internasjonale talenter til å bli værende i virksomheten

Svensk forskning: Slik blir lederkurset mer effektivt

Sekstimersdag reduserte stress, viser funn fra svensk doktorgradsstudie

Bruk positive tilbakemeldinger fra kundene til å styrke egen organisasjon

3 råd for å unngå å bli lurt av andres suksess

Å kopiere suksessbedrifter er ikke nødvendigvis noen god oppskrift for å lykkes, advarer Freek Vermeulen fra London Business School.

Ny forskningFem enkle fremgangsmåter som skaper økt tillit mellom mennesker og bedrifter

Norske forskere har studert hvordan tillit bygges i grupper der folk og bedrifter ikke kjenner hverandre fra før.

Ny studie: Du kan ha mer enn én jobbidentitet

Folk med flere talenter, som har flere ulike jobber samtidig, opplever at omgivelsene stiller spørsmål ved hvor «ekte» de er.

Å si unnskyld på feil måte kan skade businessen

Det mener forsker fra London Business School, som gir tre tips om hva man må gjøre når man unnskylder seg på vegne av et selskap.

UndersøkelseMangfold i teamet bra også for lederen

Å lede team med ulike mennesker med ulike bakgrunn fra ulike kulturer, gjør at mellomledere utvikler seg, viser undersøkelse fra ISS i Danmark.

3 buffere for å bygge motstandskraft mot stress

Ledere scorer høyt på en del risikofaktorer som kan gå på helsa løs, viser svensk studie.

Mener det kan være en fordel at talentfulle medarbeidere slutter

Fordelene ved at en talentfull medarbeider slutter er ofte større enn kostnadene, hevder forskere fra handelshøyskolen Insead.

ForskningÅ bli frosset ut er det verste

Å bli ekskludert og frosset ut på jobben kan være mer skadelig enn annen, mer trakasserende mobbing, viser studie.

ForskningHva ledere faktisk holder på med

Det er forskjell på hva ledere tror de gjør og det de faktisk gjør, viser svensk forskning der ledere er blitt filmet.

Ny studieTopptrente sjefer koblet idrettsprestasjonene sine til sin identitet som leder

Folk som mistet jobben fikk en sunnere livsstil

Det viser de overraskende resultatene i en studie gjort av forskere fra Tyskland og Danmark.

Annonse
Annonse
Annonse