Annonse

Forskningsrådet

Få postdoktorer får vitenskapelig toppstillinger

Tre av fire postdoktorer mener universiteter, høyskoler, helseforetak og forskningsinstitutter ser på postdoktorene hovedsakelig som midlertidig arbeidskraft.

Synspunkt

SynspunktNorge som vaksineprodusent?

Norge har biomedisinsk forskning på høyt internasjonalt nivå. Vi bør derfor legge forholdene bedre til rette for norsk næringsutvikling innen vaksiner og andre biologiske legemidler, skriver Anne Kjersti Fahlvik.

Offentlig innovasjonNeste år blir det selvkjørende personbiler i kollektivtilbudet

Ruter får offentlige innovasjonsmidler til å undersøke folks reaksjoner på selvkjørende kjøretøy.

Jørn Wangensten er styreleder i familiebedriften Wangensten AS i Valdres, et av selskapene som skal delta i innovasjonsprosjektet for tryggere produksjon av rakfisk. Foto: Wangensten AS

Innovasjonsmillioner skal trygge rakfisken

Rakfiskprodusentene i Valdres skal sammen med Nofima utvikle tryggere rakfiskproduksjon. Forskningsrådet bidrar med 6,7 millioner.

Hun overtar som sjef i Forskningsrådet etter Røttingen

NHO-direktør Mari Sundli Tveit (46) er ansatt som ny administrerende direktør i Norges forskningsråd.

UiB-rektor Dag Rune Olsen blant søkerne til topplederjobben i Forskningsrådet

UiB-rektor Dag Rune Olsen er en av 15 personer som kniver om stillingen som administrerende direktør i Forskningsrådet.

Synspunkt

Vaksiner: Vi er helt avhengige av tillit

Det har lenge vært klart at det ikke finnes noen quick-fix på de utfordringene koronaepidemien har gitt oss. Folk skjønner også at det tar tid å utvikle behandling og vaksiner.

Spermvital AS på Hamar er tildelt 13,5 millioner kroner for å utvikle teknologien rundt inseminering av storfe. Foto: Forskningsrådet

27 millioner til tre innovasjonsprosjekter

Regjeringen og Forskningsrådet blar opp for innovasjonsprosjekter for oksesæd, bedre fruktholdbarhet og restavfall fra larveproduksjon.

John-Arne Røttingen slutter som sjef i Forskningsrådet

Røttingen forlater Forskningsrådet for å bli global helseambassadør i Utenriksdepartementet.

Synspunkt

Oppdrag: Løs klimakrisen!

Havvind, sjøfart og industri med lavt CO2-fotavtrykk – Norge har alle muligheter til å bidra til lavere utslipp globalt og samtidig skape arbeidsplasser hjemme. Alternativet er å bli slept inn i fremtiden som baksetepassasjer.

610 millioner kroner til forskning og innovasjon i norske bedrifter

Se listen her.

Synspunkt

Hvor er businessaspektet i innovasjonsforskningen?

Merkantile forskermiljøer deltar for lite i de viktige innovasjonssentrene, skriver Tor W. Andreassen.

22 nye forskningssentre for innovasjon

SFI-ene regnes som en suksess. Nå kommer det enda flere.

Ny retning for forskningenRevolusjon i USA og Storbritannia. Stø kurs i Norge.

USA og Storbritannia drømmer om å revolusjonere forskningsfinansieringen. I Norge holdes stø kurs, mens forskerne vil styre selv.

BI-studentene Simon Rhode Larsen og Petter Hageberg (de to på bildet) er sammen med Balder Grennes Klanderud fra NMBU tildelt en million kroner fra Forskningsrådet. Foto: Torbjørn Brovold | Handelshøyskolen BI

Millionstøtte til studentutviklet drikketeknologi

Forskningsrådet støtter student-startup som utvikler ny teknologi for bryggeri- og drikkevaremarkedet.

Synspunkt

Forskning og utvikling i bedriftene er viktigere enn noensinne

Etter koronakrisen vil Norge og verden for øvrig stå overfor en økonomisk utfordring av ukjente dimensjoner. Mange bedrifter vil slite tungt. Samtidig åpner det seg gode muligheter for de som har investert i forskning og utvikling, skriver John-Arne Røttingen.

Forskningsrådet fortsetter med hovedansvar for Horisont Europa

Innovasjon Norge fikk ansvar for koordinering av norske innovasjonprosjekter i verdens største forskningsprogram.

Synspunkt

Unngå sidespor i jakten på innovasjonskraften

Det er lett å miste gangsynet når skattemilliarder og arbeidsplasser står på spill. Det er en risikosport vi bør holde oss unna, skriver leder Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

Synspunkt

Forskning og ­utvikling er veien til store innovasjoner

Hvordan man definerer innovasjon er et sentralt spørsmål nå, med tanke på den pågående gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet, skriver leder i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

– Slutt å krangle!

– For næringslivet er det viktigste at virkemiddelapparatet blir enklere å bruke, ikke hvilke offentlige aktører som disponerer midlene.

Rapport1 krone til petroleumsforskning gir 30 kroner tilbake til staten

En ny rapport skisserer potensielle og realiserte effekter av Forskningsrådets investeringer på om lag 4,8 milliarder kroner rettet mot petroleum 2008-2018.

LederansvarVil ha 40 prosent kvinnelige ledere blant søkerne for prestisjeforskning

Selv om kjønnsbalansen blant stipendiater og forskere i Sentre for fremragende forskning-ordningen (SSF) har utviklet seg positivt, faller kvinnene fortsatt av på vei mot toppen.

BrexitSlik påvirker det britiske valget Norge

Boris Johnson gjorde et brakvalg torsdag kveld, men slaget om brexit er langt fra over. Norske organisasjoner jobber hardt for å unngå kaos.

Forskningsrådet om virkemiddel-gjennomgangen– Vi kunne ha tenkt helt nytt

– Forslagene fra Deloitte er en konsolidering. Vi hadde foretrukket at man i større grad hadde tenkt helt nytt om hvordan virkemiddelapparatet kan organiseres.

Ny organisering av virkemiddelapparatet– Mest forenkling for eierne, ikke brukerne

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, mener forslagene til ny organisering av virkemiddelapparatet er en tillitserklæring, men at de ikke helt treffer det viktigste målet: å gjøre det enklere for brukerne.

Gjennomgang anbefaler mer målstyring av virkemiddelapparatet

Synspunkt

Næringslivet må ­investere mer i ­forskning og ­innovasjon

Næringslivet i Norge forsker ikke i like stor grad som i andre land, skriver leder i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Solberg har økt støtten til innovasjon i næringslivet med 68 prosent

Men nå er det stopp.

Forskningsrådet raser– Klimaforskningen er ikke offensiv nok

– I en tid med betydelige omstillingsutfordringer knyttet til klima, lavutslipp, nyskaping i næringslivet, globalisering og mer effektive offentlig tjenester, er dette ikke veien å gå, sier John-Arne Røttingen.

Synspunkt

Hvor er de nye store norske vekstbedriftene?

Vi har ikke vært gode nok til å skalere og internasjonalisere lovende norske bedrifter, skriver John-Arne Røttingen.

– Lederne må ta mer ansvar for den dårlige kjønnsbalansen i toppen av akademia

Nå kommer Forskningsrådet med konkrete anbefalinger til institusjonene og ber om handling fra universitetslederne.

Slik skal akademia få flere kvinner i toppen

Forskningsrådet lanserer nye retningslinjer for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver for å få å øke kvinneandelen i akademia.

Rekordgevinst for norsk forskning i Europa

Norge henter hjem rekordmange forskningskroner fra EU.

Dette er Norges mest innovative prosjekter

Myndighetene støtter 145 utvalgte prosjekter med store summer. Havnæringen er størst.

250 millioner til forskning for et bærekraftig velferdssamfunn

Forskningsrådet lyser denne våren ut en kvart milliard til forskerprosjekter innen velferd, arbeidsliv, migrasjon, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pensjon.

Synspunkt

Tre råd til Forskningsrådet

Norge har bare ett forskningsråd. Det betyr at hvordan dette rådet håndterer mangfold er ekstra viktig.

Brexit-konsekvenser for norsk forkningAdvarer forskere mot å samarbeide med briter etter brexit

Faren for en hard Brexit gjør at norske søkere til EUs forskningsprogrammer bør gjøre en grundig vurdering av risikoen ved samarbeid med britiske partnere.

Forskningsrådets styre kan ha brutt med egne vedtekter

Styret lot administrasjonen stå som avsender på kontroversielle forslag. Styreekspert: – Slik jeg ser det, er det i ikke i tråd med vedtektene.

Synspunkt

Tre forslag som kan løfte fremtidens superbyråkrater

Samfunnsutviklingen endrer kravene vi må stille til byråkratene våre. Det trengs innovasjon også i departementenes arbeidsrekker, skriver leder i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Synspunkt

Offensiv næringsinnsats i 2019

Nye tider krever nye løsninger. Næringslivet investerer stadig mer, men fortsatt for lite i forskning og innovasjon, og er midt i en stor omstilling. I 2019 skal vi finne ut hvordan virkemidlene kan bli enda bedre for næringslivet, skriver John-Arne Røttingen.

870 millioner kroner til forskertalenter

Forskningsrådet gir støtte til 107 grunnleggende og banebrytende prosjekter rundt om i landet.

ForskningsrådetOljeselskapene er for langsomme til å ta i bruk ny teknologi

Raskere opptak av ny teknologi vil gi høyere inntekter og lavere klimagassutslipp, viser den nyeste OG21-rapporten.

Frischsenteret kan miste statsstøtten

I Forskningsrådets anbefalinger til ny instituttpolitikk stiller man krav til størrelse. Det straffer de flinke, men små.

Synspunkt

Norge mangler kompetent arbeidskraft for digitalisering

Strategigruppen Digital21 kom i begynnelsen av september med mange gode råd til regjeringen om hvordan vi kan digitalisere Norge. Allerede i dag kan ledere i privat og offentlig sektor ta flere grep for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for en mer digital fremtid, skriver adm. dir. Røttingen i Forskningsrådet.

Toppledere deler suksessoppskrift med regjeringen

Toppledere fra ti store bedrifter og Forskningsrådet er blitt enige om en felles anbefaling til regjeringen om hvordan de kan legge til rette for å skape nye suksesshistorier i norsk næringsliv.

Synspunkt

Vil følge opp tverrfaglighet

Forskningsrådet svarer Tanja Storsul, direktør for Institutt for samfunnsforskning.

RegionreformenNorsk Hydro kritisk til forslag om mer regional næringspolitikk

Industrigiganten har liten tro på at fylkeskommunene bør få økt ansvar for forsknings- og innovasjonsmidler.

Denne teknologien kan fjerne offentlige institusjoner

– Den eliminerer den tiltrodde tredjeparten, sier IT-forsker Svein Ølnes ved Vestlandsforskning.

Regjeringen gir én milliard til bedrifter med gode ideer

Norske forskere har konkurrert seg til milliarder av EU-midler

Teknologi som muliggjør

Europa har behov for reindustrialisering. Forskning og innovasjon, og de såkalte muliggjørende teknologiene, vil være fundamentet når vi skal opprettholde vår konkurransekraft og økonomiske posisjon. Kina puster oss i nakken, men samarbeid og samhandling er beste medisin, skriver forskningssjef John-Arne Røttingen.

– Norske bedrifter og forskningsinstitusjoner samarbeider ikke godt nok

Det viser en fersk evaluering av Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskningsrådet gir 1,5 millioner kroner til unge forskere

Over én milliard kroner til innovasjon og nye arbeidsplasser for norske bedrifter

Taktskifte for innovasjon i offentlig sektor

Forskingsrådet vil styrke humanistisk forsking

NettverksbyggingFem vanlige tabber

Ny vår for utviklingsforskning

– SSB har en organisering som gjør det krevende å håndtere uvær

Ny kunnskap skal gi bedre forskningskommunikasjon

Forskningsrådet tildeler 7,6 millioner kroner til tre prosjekter som skal studere dialogen mellom forskning og samfunn.

Annonse
Annonse
Annonse