Annonse

fraværsgrense

Fortsatt lavt fravær i videregående

Fraværet i videregående skole holder seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført.

Ny fraværsgrenseKraftig økning i unges legebesøk

Antall legebesøk har steget med hele 15 prosent blant dem mellom 16 og 19 år. De går til legen for å dokumentere sykdom som fraværsgrunn, mener SSB.

Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen, har falt med 30 prosent, og færre får strykkarakter.

FraværsgrensenMindre fravær, mer medisinbruk

De nye fraværsreglene i den videregående skolen ga flere legebesøk og økt medisinbruk, ifølge ny forskning fra Folkehelseinstituttet.

Lærere underrapporterer elevers fravær

Lærere fører ikke opp elevers fravær for å unngå at de mister vurderingsgrunnlag. –Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Ett år med fraværsgrenseElever går ut med mindre fravær på vitnemålene

Fraværet på vitnemålene til elever ved videregående skoler har gått kraftig ned etter at regjeringen innførte fraværsgrensen.

Skoleledere med notat om fraværspraksis

Norske rektorer har skrevet brev til statsråden med bekymring om at fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt.

Regjeringens politikk får krass kritikk i politirapport

Regjeringens politireform og regelen om fravær i skolen får gjennomgå i en rapport fra politiet i Oslo, som også uroer seg for økende sosiale forskjeller og konsekvensene det får for kriminaliteten på sikt.

Flere fullfører videregående opplæring, men SV frykter strengere fraværsgrense vil øke frafallet

Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. SV på sin side mener at regjeringens innføring av fraværsgrense på 10 prosent vil gjøre at flere elever faller fra underveis i utdanningsløpet.

Annonse
Annonse
Annonse