Annonse

Frode Forfang

UDINorge er ikke klar for ny asylsøkerbølge

Tyrkia har åpnet grensene mot Europa for migranter. UDI-sjefen sier at Norge ikke er forberedt på en kraftig økning i antallet asylsøkere.

UDI-direktøren– Mange av migrantene vet at de ikke kvalifiserer for asyl

Digitalisering i det offentlige– Vi er i starten på en potensiell revolusjon i offentlig sektor

Det siste halve året har roboten Ada lagt ned 2,5 årsverk for UDI. Mens et menneske bruker 20 minutter på jobben, gjør Ada det på fire. Snart vil mange flere vedtak tas helautomatisk. Det gir mange muligheter, men også noen reelle problemer.

UDI-sjefen– Unødvendig detaljert regelverk vanskeliggjør digitaliser­ingen

Direktør Frode Forfang vil justere lover og regler for å legge til rette for digitalisering i UDI.

DigitaliseringHelautomatiske vedtak i UDI

I desember gjorde UDI sitt aller første hel­automatiserte vedtak. Og det siste halve året har roboten Ada lagt ned et arbeid tilsvarende 2,5 årsverk. UDI er i startgropa for en digital revolusjon.

Målstyring og tillitUDIs vei fra telling til tillit

I løpet av 2018 skal UDI innføre en helt ny måte å styre på. Det betyr økt tillit til de flinke og falkeblikk på brukerne. Samtidig varsles et brudd med tellekantene organisasjonen har styrt etter tidligere.

Premissleverandørene

Frode ForfangÅpen, tydelig og modig

LederAsylmottak i utlandet

Frps forslag om at Norge skal opprette asylmottak i andre land, er et billig valgkamputspill. Stort bedre er ikke dagens politikk der vi overlater asylproblemene til Hellas og Italia, skriver redaktør Magne Lerø.

LederAsylmottak i utlandet

Frps forslag om at Norge skal opprette asylmottak i andre land, er et billig valgkamputspill. Stort bedre er ikke dagens politikk der vi overlater asylproblemene til Hellas og Italia, skriver redaktør Magne Lerø.

Det har ikke kommet færre asylsøkere til Norge siden 1997 - beholder beredskapen

Hittil i år har det knapt kommet 1500 asylsøkere til Norge. Vi må nesten 20 år tilbake for å finne tilsvarende tall. Men UDI-sjefen vil ikke avvikle mottaks-beredskapen fra i høst.

Den tydelige byråkraten

– Vi vet ikke hvor lenge vi hadde maktet å stå i dette, er UDI-direktør Frode Forfangs oppsummering av høsten 2015. Tydelig, befriende ærlig og konstruktivt selvkritisk.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari mener Utlendingsdirektoratets sjef Frode Forfang går for langt i å si sin mening om asylpolitikken.

Frp-topp ber UDI-sjef ti stille

Mens en avtale mellom EU og Tyrkia kan redusere asylstrømmen til Europa, kan resultatet for Norge bli motsatt, tror UDI-sjef Frode Forfang.

UDI-sjefen tror flyktningavtale kan øke asylstrømmen

Mens en avtale mellom EU og Tyrkia kan redusere asylstrømmen til Europa, kan resultatet for Norge bli motsatt, tror UDI-sjef Frode Forfang.

Milliarder til flyktninger

Gjør som Carl I Hagen foreslår; begrens tilgangen av flyktninger til Norge og ta inntil 50 milliarder fra Oljefondet til drift av flyktningleirer nærmere de landene de flykter fra, skriver redaktør Magne Lerø.

Festung Europa

Faller Schengen, ender EU opp som en skygge av seg selv. Løsningen kan være at EU tar ansvaret for opprette gigantiske flyktningeleirer i Hellas og andre land slik at en kan oppnå kontroll med flyktningestrømmen og satse på kvoteflyktninger, skriver redaktør Magne Lerø.

Asylrett på papiret

Asylsystemet i Europa har brutt sammen fordi det baserer seg på ideer og regler som ikke har tilstrekkelig støtte i befolkningen. Vi har havnet i en situasjon der folk setter livet på spill for å nå et Europa som ikke vil ha dem, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse