Annonse

Grønt skifte

− En koalisjon av villige

− Vi ser en ny type koalisjon av villige, og det er positivt. Det Skift prøver å gjøre ser jeg på som ganske så konstruktivt, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Lite drahjelp fra Glasgow

Norsk næringsliv med klimaambisjoner må ta skjeen i egen hånd, heller enn å vente på at verdenslederne i COP26 i Glasgow skal vise dem klimaveien.

Toppledere i næringslivet krever en mye mer aktiv klimapolitikk

Norsk omstillingsevne er kraftig svekket

Vi i Norge må slutte å skryte av at vi er så gode på digitalisering og ny teknologi. En fersk analyse viser at vi er i ferd med å bli hektet av sammenlignet med andre land.

Valg 2021

Næringspolitikk på agendaenNæringslivet frykter småpartienes innflytelse

Høyre og Arbeiderpartiet ses på som nokså like i industri- og næringspolitikken. Det er småpartiene som skaper bekymring hos industriaktørene, påpeker Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Synspunkt

SynspunktGulrot fremfor pisk

Når man skal vurdere tiltak for hvordan hele næringslivet må omstille seg for det grønne skiftet, bør man starte med å se på hvordan man kan kutte rapporteringskrav på andre områder, slik at det samlede trykket reduseres.

Synspunkt

SynspunktGulrot fremfor pisk

Når man skal vurdere tiltak for hvordan hele næringslivet må omstille seg for det grønne skiftet, bør man starte med å se på hvordan man kan kutte rapporteringskrav på andre områder, slik at det samlede trykket reduseres.

Synspunkt

SynspunktSirkulærøkonomiens suksess starter i søpla

Koronapandemien vil trolig føre til at vi får langt mer elektronisk avfall å hanskes med i årene som kommer. Hvordan vi håndterer det, kan få stor betydning for om vi oppnår Regjeringens mål om å bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi.

Synspunkt

SynspunktSirkulærøkonomiens suksess starter i søpla

Koronapandemien vil trolig føre til at vi får langt mer elektronisk avfall å hanskes med i årene som kommer. Hvordan vi håndterer det, kan få stor betydning for om vi oppnår Regjeringens mål om å bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi.

Synspunkt

SynspunktKlimaomstilling og grønn industrivekst

En god klimapolitikk reduserer utslipp, samtidig som den tiltrekker investeringer i norsk lavutslippsindustri. Men det gir ikke mening å ha samme avgiftsregime for privatbilisme og eksportindustri.

Synspunkt

SynspunktKlimaomstilling og grønn industrivekst

En god klimapolitikk reduserer utslipp, samtidig som den tiltrekker investeringer i norsk lavutslippsindustri. Men det gir ikke mening å ha samme avgiftsregime for privatbilisme og eksportindustri.

6 steg mot en bærekraftig bedrift

Start i det små og ta det skritt for skritt. Her er BIs oppskrift på hvordan du skaper en grønn bedrift.

Synspunkt

SynspunktMed kunnskap skal landet omstilles

Regjeringens klimamelding viser hvordan Norge kan kutte utslippene med 45 prosent innen 2030. Nye løsninger og grønne arbeidsplasser krever investering i forskning og utvikling, gode beslutninger krever kompetanse. Klimakunnskapshull må tettes, skriver Kari Sollien.

Synspunkt

SynspunktMed kunnskap skal landet omstilles

Regjeringens klimamelding viser hvordan Norge kan kutte utslippene med 45 prosent innen 2030. Nye løsninger og grønne arbeidsplasser krever investering i forskning og utvikling, gode beslutninger krever kompetanse. Klimakunnskapshull må tettes, skriver Kari Sollien.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

Synspunkt

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Begrepet sirkulærøkonomi har svirret i offentligheten en stund. I korte trekk handler sirkulær økonomi om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men tankegangen er ikke ny for industrien.

Etter korona

Vi har ­tråkket på en ­eksistensiell landmineKoronakrisen har rystet oss

Få fart på et grønt skifte, vurdere borgerlønn og økt status til praktisk arbeid, er noen av forslagene etter at Dagens Perspektiv ba et knippe kloke hoder tenke fritt om «Norge etter korona».

Etter korona

– Jantelovens positive side

– Den sterke likhetsideologien og den høye tilliten vi har til institusjoner og andre mennesker i Norge, har gitt oss et fortrinn under koronakrisen. Det kan betraktes som «Jantelovens positive side».

Viking Energy blir verdas første utsleppsfrie offshorefartøy

Gjennom eit maritimt EU-prosjekt vil Viking Energy bli det første offshoreskipet i verda som kan segla med null utslepp.

EU skal bruke nesten et helt oljefond på grønn omstilling

Når EU-kommisjonen formelt legger fram sin grønne giv, er det med en finansieringspakke på størrelse med det norske oljefondet – 1 billion euro.

Synspunkt

Det grønne skiftet starter på jobben

Et europeisk grønt skifte er på fremmarsj, og Norge ligger an til å henge etter. Det handler om å skape konkurransedyktige arbeidsplasser for fremtiden, skriver Ivar Horneland Kristensen.

Synspunkt

Det grønne skiftet starter på jobben

Et europeisk grønt skifte er på fremmarsj, og Norge ligger an til å henge etter. Det handler om å skape konkurransedyktige arbeidsplasser for fremtiden, skriver Ivar Horneland Kristensen.

Danmarks Utenriksdepartement blir grønt– Norge bør kopiere danske tiltak

Dansk utenrikspolitikk blir grønnere. Norge har en lang vei å gå når det gjelder å utkonkurrere våre nordiske naboer med klimavennlig utenrikspolitikk, mener Skift-leder Bjørn Haugland.

RapportTempoet i den grønne omstillingen er for lavt

Norsk næringsliv etterspør strengere krav fra myndighetene, til tross for at det vil innebære kostnader for bransjen.

Disse bransjene har størst potensial for grønn lønnsomhet i Norge

I rapporten «Klimaomstilling i norsk næringsliv» blir fire nøkkelnæringer for et grønt og konkurransekraftig næringsliv identifisert.

EUs grønne bølge stiller nye krav til finansnæringen

Finansbransjen kan kanalisere privat kapital til bærekraftige løsninger. Men det krever endringer i hvordan bransjen fungerer.

EUs grønne bølge stiller nye krav til finansnæringen

Finansbransjen kan kanalisere privat kapital til bærekraftige løsninger. Men det krever endringer i hvordan bransjen fungerer.

30 millioner for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene

Målet er at pengene skal bidra til at høyere utdanning skal være mer tilgjengelig for studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved et campus.

EY-undersøkelseTempoet i det grønne skiftet går for sakte

Siden 2014 har Innovasjon Norges grønne prosjekter økt fra 27 til 49 prosent, men tempoet i det grønne skiftet går for sakte, viser ny EY-rapport.

Vestlandets fremtid er maritim

Men det ligger et problem i Oslo og hos politikerne.

Norske bedrifter satser stadig grønnere

Bedrifter blir grønnere. Negativt omdømme som følge av dårlig miljøprofil kan koste dyrt.

Synspunkt

Et grønt skatteskifte for rike Tesla-eiere

Solberg II-regjeringen viderefører elbilfordelene, det er bra, men Jeløya-plattformen mangler løfter om et grønt skatteskifte for folk flest, skriver Anja Bakken Riise.

Synspunkt

Et grønt skatteskifte for rike Tesla-eiere

Solberg II-regjeringen viderefører elbilfordelene, det er bra, men Jeløya-plattformen mangler løfter om et grønt skatteskifte for folk flest, skriver Anja Bakken Riise.

Innovasjon NorgeJobber for batterifabrikk i Norge

En liten gjeng i Innovasjon Norge har de siste månedene vært i dialog med sentrale norske industriaktører for å berede grunnen for å etablere en batterifabrikk i Norge. Et sted langs kysten, med stor nok havn og regulert for industriformål er best egnet.

Etterlyser fornybare vyer– Bygg batterifabrikk i Norge

– Vi bør bygge en fabrikk for produksjon av litiumbatterier i Norge, sier Petter Haugneland i Norsk Elbilforening.

Kina utfordrer Musk og Tesla på batteriproduksjon

Den som kan tilby de beste batteriene, vil ta et digert jafs av et lukrativt marked. Tesla og Elon Musk har planene klare, men nå har kineserne utfordret til batterikamp.

Innovasjon NorgeTo milliarder til flere satsinger

– Skal vi lykkes, må vi få flere etablerte bedrifter til å satse, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

Nær dobling i grønne investeringer

Investeringene i statlige Enova økte fra 1,3 milliarder kroner i 2013 til 2,3 milliarder kroner i fjor.

Grønt skiftePrivat næringsliv må investere mer – mye mer

Den grønne revolusjonen henger i en tynn tråd om ikke private investorer snart kommer på banen, og investerer penger i grønn teknologi.

Nye avgifter får skyldaMot elbil-død i Danmark

Nye avgifter på elbiler har ført til bråstopp i elbilsalget i Danmark. I januar 2017 ble det kun solgt fem elbiler i hele landet. – Dette viser hva som kan skje om man fjerner avgiftsfordelene for tidlig, sier Venstres Abid Raja.

Samferdselsministeren– Vil ikke ha behov for personbil om fem år

En blanding av at bilprodusentene presser ned prisene med ny og billigere teknologi og regjeringens insentiver for elbiler, vil forandre det globale markedet, tror Ketil Solvik-Olsen.

RapportDerfor har ikke Norge lykkes med det grønne skiftet

NHO mener derimot at dette kan snu dersom vi begynner å se reduksjon av klimagasser, effektivisering i offentlig sektor og nye lønnsomme arbeidsplasser i sammenheng.

StatsbudsjettetBlått lys for grønn meny

Et nytt CO2-fond for næringslivet og avgiftskutt ved kjøp av miljøvennlige biler, foreslår et underutvalg i budsjettsamtalene mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Utvalget skal ikke ha diskutert endringer i regjeringens bilpakke

Alternativt budsjettVenstre vil ha grønt skatteskifte for 7,5 milliarder

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 vil ikke bidra til at Norge når klimamålene, slår Venstre fast. Partiet foreslår en rekke tiltak i sitt alternative statsbudsjett.

– Fremtid uten olje og gass

Skogen vil spille en avgjørende rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, hevder ekspertutvalg.

Fremgang for norsk forskning

Forskningsrådets årlige indikatorrapport viser at den beste forskningen foregår ved sykehusene.

Venstre raser over statsbudsjettet

Venstre er svært lite fornøyd med forslaget til statsbudsjettet for neste år som partiet mener helt mangler en grønn profil.

Smuler til det grønne skiftet

Miljøbevegelsen er i harnisk over regjeringens miljøpolitikk.

Abelia: Grønn vekst krever rydding i støtteordninger

Fjerning av bransjespesifikke støtteordninger, som for eksempel nettolønnsordning for norske sjøfolk, må til for å skape et grønt skifte, mener Abelia.

Norske gründere tar klima-tempen på skyskrapere i Dubai og risikerer å bli søkkrike på måling av tetthet i bygg

Det grønne skiftet: Klimavisjonær kraftkar

Terje Osmundsen i Scatec Solar bruker mye av tiden sin på å bygge tillit med myndigheter i land som Mali og Burkina Faso. Nå vil han at Norge skal ta andeler av fremtidens energimarked med begge hender.

Siv Jensen ber Frp stålsette seg for grønt skifte

Frp-leder Siv Jensen forbereder partifellene på at forhandlingene om et grønt skatteskifte kan føre til at det blir dyrere å bruke bilen.

– Norge har dårlig tid

Vi må skape et marked for det grønne skiftet, mener NHO-president Tore Ulstein.

Annonse
Annonse
Annonse