Annonse

Gunn Marit Helgesen

− Må få med regjeringen og et flertall i Stortinget

Heldigvis vet Bjørn Arild Gram hvor skoen trykker i Kommune-Norge.

StatsbudsjettetVeksten i kommunenes frie inntekter er den laveste på seks år

De ekstra pengene kommune-Norge får å rutte med i statsbudsjettet, blir raskt spist opp av kutt og renteøkninger, mener KS.

DP i Silicon Valley

Klimaministeren– Det er ikke et alternativ å ikke nå klimamålene

San Fransisco: Ola Elvestuen sier at klimasamarbeidet Norge har med delstaten California ikke har noe å gjøre med hvem som er president i landet.

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

SkattelisteneDette tjente arbeidslivstoppene i fjor

Samtlige hevet millionlønn.

KSSlakter Frps skatteforslag

Siv Jensen mener eiendomsskatten er unødvendig for norske kommuner, og vil fjerne denne. Det kan få store konsekvenser for kommune-Norge mener KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Revidert nasjonalbudsjettKS skuffet over regjeringen

Heller ikke i Revidert nasjonalbudsjett ble kommune-Norge hørt i sin bønn om kompensasjon for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. – Skuffende, sier KS.

Må ta 35 prosent av regningenKommuner taper på statlige asylmottak

Kommunene må betale store deler av kostnadene med asylmottak selv. Kun 65 prosent av kostnadene per asylsøker blir dekket, viser fersk beregning.

–KS motarbeider ikke BPA

Politisk leder i Uloba, Ann Kristin Krokan, anklager meg for å angripe BPA, og skriver at KS motarbeider BPA. Mitt poeng var imidlertid et helt annet, nemlig at Stortinget må ta ansvar for egne vedtak.

–KS motarbeider ikke BPA

Politisk leder i Uloba, Ann Kristin Krokan, anklager meg for å angripe BPA, og skriver at KS motarbeider BPA. Mitt poeng var imidlertid et helt annet, nemlig at Stortinget må ta ansvar for egne vedtak.

Prioritering i kommunene– Statens ansvar

Senterpartiet mener statliggjøring svekker norske kommuners handlingsrom. SV påpeker at KS-leder Helgesen selv er politiker – fra Høyre. Mens Arbeiderpartiet mener kommunebudsjettene de seneste årene viser forskjellene i norsk politikk.

Fagforbundet om KS-lederen– Merkelig tidspunkt

Leder for landets størst fagforbund mener KS-lederens ønske om en prioriteringsdebatt kommer på et merkelig tidspunkt. Hun forsøker å løfte fram en strukturell debatt i stedet for å kritisere regjeringens forslag til statsbudsjett, mener Mette Nord.

Regjeringen svarer KS– Fornye og forenkle

Fornying og forenkling er svaret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på KS-leder Gunn Marit Helgesens utfordring om at kommune-Norge trenger en prioriteringsdebatt.

HelseSamhandlingsreformen har slått ulikt ut i kommune-Norge

Pasientene kommunene overtar fra sykehusene blir dårligere og dårligere, skriver kommunelege Einar Braaten på sin blogg.

KS-leder Helgesen– Nå trenger vi en debatt om hva kommunene skal prioritere

– Vi ser et stadig større gap mellom det som forventes levert av norske kommuner og de tjenester som faktisk blir finansiert. Hvor går grensen for hva kommunene skal levere? spør styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun etterlyser en prioriteringsdebatt om kommunale tjenester.

Europeisk toppverv til KS-leder Helgesen

Isaksen vil overføre statlig skolemidler til kommunene

Staten bruker årlig rundt 1,5 milliarder kroner på skoleutvikling. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil la kommunene gradvis overta mer av disse midlene.

Gunn Marit Helgesen ble som ventet gjenvalgt som styreleder i KS.

Bekreftet: Dette er det nye KS-styret

Toppledelsen ble gjenvalgt, men halvparten av hovedstyret er byttet ut. Se hele oversikten her.

Høyres Gunn Marit Helgesen kjemper for å bli gjenvalgt som leder i kommunenes interesseorganisasjon KS.

– Ingen endringer i KS-ledelsen

En enstemmig valgkomité går inn for gjenvalg av Gunn Marit Helgesen som leder av kommunenes interesseorganisasjon KS, skriver Fædrelandsvennen.

Ap vil kaste Helgesen fra KS-tronen

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, risikerer å bli kastet etter kun en periode. Det vil et nytt rød-grønt flertall på KS landsting i februar sørge for.

Ap vil kaste Helgesen fra KS-tronen

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, risikerer å bli kastet etter kun en periode. Det vil et nytt rød-grønt flertall på KS landsting i februar sørge for.

Annonse
Annonse
Annonse