Annonse

«Litt» revolusjonerende forslag til nye globale skatteregler

– Lovende, sier skattedirektøren. Nytt prinsipp for beskatning gir håp, men Tax Justice Norway er skuffet over omfanget.

Staten mister 13 milliarder av selskapsskatten til lavskatteland hvert år

Ny nettside kaster lys på overskuddsflytting.

Synspunkt

Klimaansvar i offentlige etater

Skatteetaten skal ta et tydeligere ansvar for klimautfordringene.

Når forvaltningen nærmer seg politikkenOffentlige ledere deltar stadig oftere i samfunnsdebatten

Skattedirektør Hans Christian Holte mener toppledere i det offentlige deltar mer i samfunnsdebatten enn for noen år siden. Det er et pre, mener han. Men det kan være en utfordring å vite hvor grensen går.

Synspunkt

Digitale ledere deler data

For drøyt to uker siden kom digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er mye bra i denne strategien. Men strategier må konkretiseres, de må oversettes til praksis, hvis de skal ha effekt.

Jakter internasjonal løsning på digital skattefloke

Skattedirektøren er betinget optimist.

Karrieresteg

Nytt åremål for Skattedirektøren

Synspunkt

Den nye normalen

Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Norges skattedirektør leder OECD-toppmøte om skatt

Oppfordrer til felles løsninger i internasjonalt samarbeid.

Synspunkt

To-do-liste til digitaliserings­ministeren

Norge har endelig fått en digitaliseringsminister. Nå må han passe på å ikke smøre for tynt utover. De øvrige statsrådene har fortsatt ansvaret for å digitalisere sin sektor.

Ønsket seg fleksibilitet - la om hele organisasjonen

– Nå får jeg for første gang det strategiske og det operative leddet samlet rundt mitt bord, sier Hans Christian Holte, toppsjef i Skatteetaten.

Synspunkt

Skattebistand virker

Skatteetaten er nå i dialog med flere samarbeidspartnere om skattebistand samtidig som Norge gir et betydelig bidrag til OECDs innsats på skatteområdet i utviklingsland.

Skattedirektøren ikke fornøyd med politiets innsats

Skattedirektør Hans Christian Holte mener politiet må sette inn større ressurser mot arbeidslivskriminalitet.

LederSlakkere endringstempo

Politiets særorganer forsvarer det bestående og ber tynt om å få slippe å bli kastet inn i reformkverna i politiet.

Norges skattedirektør får toppverv i OECD

Norges skattedirektør Hans Christian Holte ble torsdag utnevnt som nestleder i styret for OECDs skatteforum.

Ny rolle for offentlige etater

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge gir en stor endringsutfordring til alle offentlige ledere. Og endringen som kreves er dyptgripende.

Skattedirektør Hans Christian Holte mener virksomheter i Norge bør pålegges å ta imot elektroniske penger.

Skattedirektøren åpner for nei til kontanter

Skattedirektør Hans Christian Holte mener virksomheter i Norge bør pålegges å ta imot elektroniske penger. Han åpner også for at virksomheter bør kunne nekte å ta imot kontanter.

Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer

Skatteetaten har i snart to år gjennomført kontroller i finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil. Siden prosjektet ble igangsatt, har det blitt avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til beskatning. Nå økes innsatsen ytterligere.

Vil premiere aktive skatteytere

Sjekker du selvangivelsen din, bør du få kjappere oppgjør enn dem som lar være, mener skattedirektør Hans Christian Holte.

Annonse
Annonse
Annonse