Annonse

hans christian holte

Synspunkt

Trygghet for landets borgere – trygghet for NAVs ansatte

Hva kan vi gjøre for å øke tryggheten for våre ansatte i velferdssamfunnets førstelinje, samtidig som det ikke går utover jobben vi skal gjøre? Noe av svaret kan ligge i bedre samarbeid mellom etatene som bidrar til sikkerhet og velferd i samfunnet vårt, skriver Hans Christian Holte.

Synspunkt

Trygghet for landets borgere – trygghet for NAVs ansatte

Hva kan vi gjøre for å øke tryggheten for våre ansatte i velferdssamfunnets førstelinje, samtidig som det ikke går utover jobben vi skal gjøre? Noe av svaret kan ligge i bedre samarbeid mellom etatene som bidrar til sikkerhet og velferd i samfunnet vårt, skriver Hans Christian Holte.

Synspunkt

SynspunktEn vekker for NAV

NAV har sendt ut et vedtaksbrev om sosialhjelp som ikke skulle ha gått ut. Det er en vekker for hele NAV og for meg, skriver Hans Christian Holte.

Synspunkt

SynspunktEn vekker for NAV

NAV har sendt ut et vedtaksbrev om sosialhjelp som ikke skulle ha gått ut. Det er en vekker for hele NAV og for meg, skriver Hans Christian Holte.

Synspunkt

SynspunktFremtiden stiller store krav til AS Norge

Raskere omstillingstakt i arbeidslivet, høyere ledighet blant ufaglærte og en aldrende befolkning, er noe av det vi bør forberede oss på fram mot 2035, skriver Nav-direktøren.

Synspunkt

SynspunktFremtiden stiller store krav til AS Norge

Raskere omstillingstakt i arbeidslivet, høyere ledighet blant ufaglærte og en aldrende befolkning, er noe av det vi bør forberede oss på fram mot 2035, skriver Nav-direktøren.

Nav-sjef– Lykkes ikke med psykisk syke uten jobb

To av tre unge som mottar arbeidsavklaringspenger har lettere psykiske lidelser. Samarbeidet mellom Nav og helsetjenesten må bli bedre, dersom man skal få disse i jobb, mener Nav-sjefen.

Dette vil den nye sjefen endreNav skal bli bedre i møte med ­brukerne

I august startet Hans Christian Holte som ny toppsjef i Nav. Nå har han formulert seks ambisjoner som skal gjøre Nav bedre. En av dem er «bedre brukeroppfølging».

Nav ber mulige ofre for trygdeskandalen ta kontakt

Nav har omgjort flere tusen vedtak etter at trygdeskandalen kjent. Nå oppfordrer Nav-direktør Hans Christian Holte folk til å ta kontakt hvis de tror de kan være rammet av skandalen.

Synspunkt

Nyansatt som Nav-direktør

Lytte, forstå, og deretter utvikle, sammen med organisasjonen. Og samtidig erkjenne at du treffer bakken løpende og ikke kan la presserende endringsbehov vente for lenge. Det er planen som fersk NAV-direktør.

Synspunkt

Nyansatt som Nav-direktør

Lytte, forstå, og deretter utvikle, sammen med organisasjonen. Og samtidig erkjenne at du treffer bakken løpende og ikke kan la presserende endringsbehov vente for lenge. Det er planen som fersk NAV-direktør.

En innovativ offentlig sektor– Som salve for såre øyne

Dette blir mest krevende når offentlig sektor skal innoveres.

Synspunkt

Endringsetaten: 7 år – 7 typer endring

Den Skatteetaten jeg forlater i august, er langt fra den samme som jeg kom til for syv år siden, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Synspunkt

Endringsetaten: 7 år – 7 typer endring

Den Skatteetaten jeg forlater i august, er langt fra den samme som jeg kom til for syv år siden, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Ny datadeling åpner for mer forutseende kommuner

Skatteetaten og KS inngår avtale om deling av data.

Synspunkt

Korona-effekten i 2025

Vi er tvunget til å løse mange av arbeidsoppgavene våre på nye måter for tiden, hvis vi er så heldige at vi fortsatt er i jobb. Men hvilke endringer bør vedvare når vi en dag er tilbake i en tilnærmet normalsituasjon, om et år eller kanskje lengre, spør Hans Christian Holte.

Synspunkt

Korona-effekten i 2025

Vi er tvunget til å løse mange av arbeidsoppgavene våre på nye måter for tiden, hvis vi er så heldige at vi fortsatt er i jobb. Men hvilke endringer bør vedvare når vi en dag er tilbake i en tilnærmet normalsituasjon, om et år eller kanskje lengre, spør Hans Christian Holte.

Synspunkt

Å bygge tillit er viktig, men kontroll trengs

Norge er trolig et av verdens mest tillitsbaserte samfunn. Skatteetaten har derfor dreid mye av innsatsen mot det som er mest effektivt, nemlig forebygging, gode digitale løsninger, internasjonal informasjons­utveksling og god dialog med borgere og næringsdrivende.

Synspunkt

Å bygge tillit er viktig, men kontroll trengs

Norge er trolig et av verdens mest tillitsbaserte samfunn. Skatteetaten har derfor dreid mye av innsatsen mot det som er mest effektivt, nemlig forebygging, gode digitale løsninger, internasjonal informasjons­utveksling og god dialog med borgere og næringsdrivende.

Synspunkt

Lekkasjer og ­samarbeid avslører skjulte formuer

Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers og Dubai Leaks. De store data-lekkasjene fra skatteparadiser og bedre internasjonalt samarbeid gjør det vanskeligere enn noen gang å skjule formuer i utlandet.

Synspunkt

Lekkasjer og ­samarbeid avslører skjulte formuer

Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers og Dubai Leaks. De store data-lekkasjene fra skatteparadiser og bedre internasjonalt samarbeid gjør det vanskeligere enn noen gang å skjule formuer i utlandet.

Skattedirektøren innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klienter

Oljemygg fikk 1 milliard i refusjon

3,8 milliarder refundert til oljemyggene totalt i 2018. Her er hele listen: Disse betalte mest oljeskatt, og disse fikk mest tilbake.

«Litt» revolusjonerende forslag til nye globale skatteregler

– Lovende, sier skattedirektøren. Nytt prinsipp for beskatning gir håp, men Tax Justice Norway er skuffet over omfanget.

Staten mister 13 milliarder av selskapsskatten til lavskatteland hvert år

Ny nettside kaster lys på overskuddsflytting.

Synspunkt

Klimaansvar i offentlige etater

Skatteetaten skal ta et tydeligere ansvar for klimautfordringene.

Synspunkt

Klimaansvar i offentlige etater

Skatteetaten skal ta et tydeligere ansvar for klimautfordringene.

Når forvaltningen nærmer seg politikkenOffentlige ledere deltar stadig oftere i samfunnsdebatten

Skattedirektør Hans Christian Holte mener toppledere i det offentlige deltar mer i samfunnsdebatten enn for noen år siden. Det er et pre, mener han. Men det kan være en utfordring å vite hvor grensen går.

Synspunkt

Digitale ledere deler data

For drøyt to uker siden kom digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er mye bra i denne strategien. Men strategier må konkretiseres, de må oversettes til praksis, hvis de skal ha effekt.

Synspunkt

Digitale ledere deler data

For drøyt to uker siden kom digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er mye bra i denne strategien. Men strategier må konkretiseres, de må oversettes til praksis, hvis de skal ha effekt.

Jakter internasjonal løsning på digital skattefloke

Skattedirektøren er betinget optimist.

Karrieresteg

Nytt åremål for Skattedirektøren

Synspunkt

Den nye normalen

Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Synspunkt

Den nye normalen

Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen, skriver skattedirektør Hans Christian Holte.

Norges skattedirektør leder OECD-toppmøte om skatt

Oppfordrer til felles løsninger i internasjonalt samarbeid.

Synspunkt

To-do-liste til digitaliserings­ministeren

Norge har endelig fått en digitaliseringsminister. Nå må han passe på å ikke smøre for tynt utover. De øvrige statsrådene har fortsatt ansvaret for å digitalisere sin sektor.

Synspunkt

To-do-liste til digitaliserings­ministeren

Norge har endelig fått en digitaliseringsminister. Nå må han passe på å ikke smøre for tynt utover. De øvrige statsrådene har fortsatt ansvaret for å digitalisere sin sektor.

Ønsket seg fleksibilitet - la om hele organisasjonen

– Nå får jeg for første gang det strategiske og det operative leddet samlet rundt mitt bord, sier Hans Christian Holte, toppsjef i Skatteetaten.

Synspunkt

Skattebistand virker

Skatteetaten er nå i dialog med flere samarbeidspartnere om skattebistand samtidig som Norge gir et betydelig bidrag til OECDs innsats på skatteområdet i utviklingsland.

Synspunkt

Skattebistand virker

Skatteetaten er nå i dialog med flere samarbeidspartnere om skattebistand samtidig som Norge gir et betydelig bidrag til OECDs innsats på skatteområdet i utviklingsland.

Skattedirektøren ikke fornøyd med politiets innsats

Skattedirektør Hans Christian Holte mener politiet må sette inn større ressurser mot arbeidslivskriminalitet.

LederSlakkere endringstempo

Politiets særorganer forsvarer det bestående og ber tynt om å få slippe å bli kastet inn i reformkverna i politiet.

LederSlakkere endringstempo

Politiets særorganer forsvarer det bestående og ber tynt om å få slippe å bli kastet inn i reformkverna i politiet.

Norges skattedirektør får toppverv i OECD

Norges skattedirektør Hans Christian Holte ble torsdag utnevnt som nestleder i styret for OECDs skatteforum.

Ny rolle for offentlige etater

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge gir en stor endringsutfordring til alle offentlige ledere. Og endringen som kreves er dyptgripende.

Skattedirektør Hans Christian Holte mener virksomheter i Norge bør pålegges å ta imot elektroniske penger.

Skattedirektøren åpner for nei til kontanter

Skattedirektør Hans Christian Holte mener virksomheter i Norge bør pålegges å ta imot elektroniske penger. Han åpner også for at virksomheter bør kunne nekte å ta imot kontanter.

Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer

Skatteetaten har i snart to år gjennomført kontroller i finansmarkedet, og så langt er det avdekket store feil. Siden prosjektet ble igangsatt, har det blitt avdekket rundt 1,8 milliarder kroner i inntekter på finanstransaksjoner som ikke har vært oppgitt til beskatning. Nå økes innsatsen ytterligere.

Vil premiere aktive skatteytere

Sjekker du selvangivelsen din, bør du få kjappere oppgjør enn dem som lar være, mener skattedirektør Hans Christian Holte.

Annonse
Annonse
Annonse