Annonse

Hans Nielsen Hauge

Synspunkt

SynspunktHva vi ikke bør lære av Hans Nielsen Hauge

250-årsjubileet for Hauges fødsel kan være en anledning for å forstå mer om hvem Hauge egentlig var, og kanskje minne hverandre om at han tross alt også var et menneske med feil og mangler som oss alle, skriver Truls Liland.

Synspunkt

SynspunktHva vi ikke bør lære av Hans Nielsen Hauge

250-årsjubileet for Hauges fødsel kan være en anledning for å forstå mer om hvem Hauge egentlig var, og kanskje minne hverandre om at han tross alt også var et menneske med feil og mangler som oss alle, skriver Truls Liland.

Synspunkt

SynspunktBedriftslederen og finansmannen Hans Nielsen Hauge: Norges første moderne konsernleder?

Det er i dag et like stort behov for en etisk, sosial og økonomisk bevegelse, som den Hans Nielsen Hauge satte i gang for mer enn 200 år siden, skriver Jørn Bue Olsen og Leir-Runar Forsth.

Synspunkt

SynspunktBedriftslederen og finansmannen Hans Nielsen Hauge: Norges første moderne konsernleder?

Det er i dag et like stort behov for en etisk, sosial og økonomisk bevegelse, som den Hans Nielsen Hauge satte i gang for mer enn 200 år siden, skriver Jørn Bue Olsen og Leir-Runar Forsth.

Synspunkt

SynspunktMer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven

Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel? spør Truls Liland.

Synspunkt

SynspunktMer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven

Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel? spør Truls Liland.

Synspunkt

På tide å hedre Hauge

Hans Nielsen Hauge er en ruvende skikkelse i norsk historie og den mest leste forfatteren i sin samtid, men har ikke på langt nær fått den anerkjennelsen han fortjener, skriver Truls Liland.

Synspunkt

På tide å hedre Hauge

Hans Nielsen Hauge er en ruvende skikkelse i norsk historie og den mest leste forfatteren i sin samtid, men har ikke på langt nær fått den anerkjennelsen han fortjener, skriver Truls Liland.

LederDestruksjon og muligheter

I tråd med Joseph Schumpeter gir det mening å betegne påskehendelsene som «kreativ destruksjon». Spørsmålet er hvem som klarer å utnyttet oppstandelsens muligheter etter koronakrisen.

LederDestruksjon og muligheter

I tråd med Joseph Schumpeter gir det mening å betegne påskehendelsene som «kreativ destruksjon». Spørsmålet er hvem som klarer å utnyttet oppstandelsens muligheter etter koronakrisen.

Synspunkt

Haugiansk samfunnsansvar

De haugianske virksomhetenes betydning for vår kollektive forståelse av bedrifters samfunnsansvar i Norge har sannsynligvis blitt betydelig underkommunisert.

Synspunkt

Haugiansk samfunnsansvar

De haugianske virksomhetenes betydning for vår kollektive forståelse av bedrifters samfunnsansvar i Norge har sannsynligvis blitt betydelig underkommunisert.

Annonse
Annonse
Annonse