Annonse

Helse og omsorg

Nasjonal lederutdanning bidrar til bedre ledere i helse- og omsorgstjenesten

Lederne har blant annet blitt mer utviklings- og innovasjonsorienterte, de tilrettelegger bedre for brukermedvirkning og har blitt bedre på økonomistyring.

PerspektivmeldingenOpp mot én av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060

Behovet for arbeidskraft i helse og omsorg kan vokse med nesten 260.000 årsverk fram mot 2060.

«Preker» om heltid for å skape kultur- og holdningsendring

Fredrikstad har, som mange andre kommuner, utfordringer med mye deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren. For å komme til roten av problemet, får nå alle de 4000 helsearbeiderne mulighet til å heve stemmen i debatten.

Innvandrerne sto for et av seks årsverk innen omsorg

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142.000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017.

Sylvi Listhaug inn i Stortingets helse- og omsorgskomité

Sylvi Listhaug (Frp) får ønsket sitt oppfylt når hun nå går inn i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Innflytelsesrik arbeidsgruppe vil ha tillitsreformen i Oslo som utstillingsvindu i kommunevalget

ArbeidskulturBli kvitt sex-vitser og slibrige kallenavn på jobb

Likestillings- og diskrimineringsombudet oppfordrer bransjeledere til å ta et høylytt standpunkt mot seksuell trakassering.

ArbeidstilsynetMå gi opplæring i å håndtere vold og trusler på jobb

Én av fire i helsesektoren har opplevd vold og trusselsituasjoner på arbeidsplassen.

Auke i ledige stillingarOmsorgssektoren treng flest folk

Ikkje sidan inngangen til oljekrisa har talet på ledige stillingar vore så høgt.

RegjeringenLover 25 millioner kroner til studieplasser på fagskoler

Norske Fagskolestudenter jubler og understreker at de trenger flere studenter til helse og oppvekst og bygg og anlegg.

Flere bruker offentlige omsorgstjenester

Siden 2009 har antallet som benytter offentlige omsorgstjenester økt med åtte prosent, viser ny rapport fra SSB.

Digitalisering gir sykepleiere mer tid og mindre papirarbeid

Roboten Digifrid frigjør tid for sykepleiere i Bergen slik at de får mer ansiktstid med brukerne og ikke «sløser bort» kompetansen sin.

FAFO-rapportEn av fem sex-trakassert på jobb

Om lag hver femte ansatt i hotell- og restaurantbransjen og helse- og omsorgssektoren er blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb de siste tre årene.

KS– Norges forhold til Oljefondet kommer til å endre seg dramatisk

Kommune-Norge kommer til å møte formidable finansielle utfordringer de nærmeste årene. Samtidig vil de i mindre grad kunne lene seg på olje-krykken. Økte skatter alene kan ikke redde dem.

Fremtidens arbeidsmarkedOverskudd av arbeidskraft med høyere utdanning

Likevel viser rapporten at arbeidsledigheten er lav for masterutdannede samlet sett.

Fremtidens yrker: – Kunstig intelligenstrener vil bli stort

Gründer Anita Schjøll Brede tror ikke det vil bli skapt nok jobber for alle mennesker i hele verden med de enorme teknologiske endringen som skjer i dag.

Helseutgifter i 2015: 60.000 kroner per person

Det ble brukt 311 milliarder kroner på helse i 2015, viser tall fra SSB.

Det er jobb til flyktningene i helse- og omsorgsektoren

Nedbyggingen innen olje og gass og den store tilstrømningen av flyktninger vil føre til at rekordmange vil leve på trygd neste år. Det trengs en storstilt omskolering og satsing på å kvalifisere flere til å jobbe innen helse og omsorg. Det er det vi trenger framover, skriver redaktør Magne Lerø.

Derfor slutter de

Arbeidsforskningsinstituttet har analysert hvorfor ansatte i helse, pleie og omsorg slutter i jobbene sine.

Ledere innen under­visning og pleie og omsorg: Vår jobb er viktig

Sammen med ledere innen pleie og omsorg er det skole- og barnehagelederne som er mest opptatt av å ha en samfunnsnyttig jobb, viser ferske tall fra YS Arbeidslivsbarometer. Ledere innen varehandel er minst opptatt av samfunnsnytten.

Annonse
Annonse
Annonse