Annonse

Helse og omsorg

Stadig flere eldre i norske fengsler

Andelen innsatte over 50 år i norske fengsler er tredoblet siden år 2000. Det kan stille nye krav til pleie- og omsorgstjenester.

Synspunkt

Kulturarbeidere må få større innpass i helsesektoren

Å lytte til musikk reduserer bivirkninger av kreftbehandling, dansing kan minske symptomer på parkinsons sykdom.

DanmarkSju av ti opplever økt arbeidspress

Tempoet øker på mange arbeidsplasser. Det kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidstakernes helse, advarer dansk professor.

– Vi må se folk for mulighetene de har

Den 24 år gamle lederen for Generasjon M, Anne Stine Hole, har vunnet prisen som «Årets samfunnsbygger». Nå ønsker hun å utvide virksomheten til hele Norge.

Innvandrerne sto for et av seks årsverk innen omsorg

Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142.000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017.

Sylvi Listhaug inn i Stortingets helse- og omsorgskomité

Sylvi Listhaug (Frp) får ønsket sitt oppfylt når hun nå går inn i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Kjønnsforskjeller i offentlig omsorgKvinnelige pårørende får mindre støtte enn menn

Pårørendealliansen etterlyser tiltak for å minske ansvarspresset på kvinner med omsorgsoppgaver. – At kvinner forventes å ta ansvar, henger mye sammen med holdninger innad i den enkelte familie, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Innflytelsesrik arbeidsgruppe vil ha tillitsreformen i Oslo som utstillingsvindu i kommunevalget

ArbeidskulturBli kvitt sex-vitser og slibrige kallenavn på jobb

Likestillings- og diskrimineringsombudet oppfordrer bransjeledere til å ta et høylytt standpunkt mot seksuell trakassering.

ArbeidstilsynetMå gi opplæring i å håndtere vold og trusler på jobb

Én av fire i helsesektoren har opplevd vold og trusselsituasjoner på arbeidsplassen.

Auke i ledige stillingarOmsorgssektoren treng flest folk

Ikkje sidan inngangen til oljekrisa har talet på ledige stillingar vore så høgt.

RegjeringenLover 25 millioner kroner til studieplasser på fagskoler

Norske Fagskolestudenter jubler og understreker at de trenger flere studenter til helse og oppvekst og bygg og anlegg.

Flere bruker offentlige omsorgstjenester

Siden 2009 har antallet som benytter offentlige omsorgstjenester økt med åtte prosent, viser ny rapport fra SSB.

Digitalisering gir sykepleiere mer tid og mindre papirarbeid

Roboten Digifrid frigjør tid for sykepleiere i Bergen slik at de får mer ansiktstid med brukerne og ikke «sløser bort» kompetansen sin.

FAFO-rapportEn av fem sex-trakassert på jobb

Om lag hver femte ansatt i hotell- og restaurantbransjen og helse- og omsorgssektoren er blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb de siste tre årene.

KS– Norges forhold til Oljefondet kommer til å endre seg dramatisk

Kommune-Norge kommer til å møte formidable finansielle utfordringer de nærmeste årene. Samtidig vil de i mindre grad kunne lene seg på olje-krykken. Økte skatter alene kan ikke redde dem.

Fremtidens arbeidsmarkedOverskudd av arbeidskraft med høyere utdanning

Likevel viser rapporten at arbeidsledigheten er lav for masterutdannede samlet sett.

Fremtidens yrker: – Kunstig intelligenstrener vil bli stort

Gründer Anita Schjøll Brede tror ikke det vil bli skapt nok jobber for alle mennesker i hele verden med de enorme teknologiske endringen som skjer i dag.

Helseutgifter i 2015: 60.000 kroner per person

Det ble brukt 311 milliarder kroner på helse i 2015, viser tall fra SSB.

Det er jobb til flyktningene i helse- og omsorgsektoren

Nedbyggingen innen olje og gass og den store tilstrømningen av flyktninger vil føre til at rekordmange vil leve på trygd neste år. Det trengs en storstilt omskolering og satsing på å kvalifisere flere til å jobbe innen helse og omsorg. Det er det vi trenger framover, skriver redaktør Magne Lerø.

Derfor slutter de

Arbeidsforskningsinstituttet har analysert hvorfor ansatte i helse, pleie og omsorg slutter i jobbene sine.

Ledere innen under­visning og pleie og omsorg: Vår jobb er viktig

Sammen med ledere innen pleie og omsorg er det skole- og barnehagelederne som er mest opptatt av å ha en samfunnsnyttig jobb, viser ferske tall fra YS Arbeidslivsbarometer. Ledere innen varehandel er minst opptatt av samfunnsnytten.

Lyktes med bedre salg

Helsebedriften Prima Omsorg økte salget etter at finanskrisen brøt ut, og klarte å ekspandere i stedet for å kutte. Etter dette har veksten skutt ytterligere fart.

barnehage_med_e.jpg

Verdsetter god ledelse

Det er ansatte i barnehager, undervisning, helse og omsorg som rangerer god ledelse høyest, viser ny YS-undersøkelse. Skoleledere bruker imidlertid lite tid til pedagogisk ledelse.

Annonse
Annonse
Annonse