Annonse

helse- og omsorgsdepartementet

RiksrevisjonenMyndighetene mangler styring på IT-satsing i helsesektoren

Helsemyndighetene har ikke styring og kontroll på IT-satsingen «Én innbygger - én journal», og reglene for anskaffelser er brutt, viser undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Mener Riksrevisjonen blander kortene

Helse- og omsorgsdepartementet legger seg på ingen måte flat for Riksrevisjonens kritikk av de nye anskaffelsesrutinene i helseforvaltningen. Riksrevisjonen er for tidlig ut og de blander kortene, mener politikerne i HOD.

Folkehelseinstituttet Frykter for beredskapen

Budsjettkutt og effektiviseringstiltak fører til at Folkehelseinstituttet frykter for evnen til å levere forventede tjenester.

Helseminister Bent HøieKonsernmodellen i stadig utvikling

Helseminister Bent Høie sier de er godt i gang med den evalueringen HOD har varslet når det gjelder innføring av en såkalt konsernmodell for helseforvaltningen.

NHN slår tilbake– Høy kvalitet på tjenestene

– Vi mener vi leverer tjenester med gjennomgående høy standard, sier direktør Håkon Grimstad.

Foretaksmodell i helseforvaltningen provoserer fortsatt– De blir rike på vår bekostning

Må punge ut for omstridt konsernmodell10 millioner i «uforklarlige kostnader» og 15 millioner for «tjenester som ikke er levert»

Drastiske kutt i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Må til sammen kutte 330 årsverk.

RegjeringenBer brukere klage til fylkesmannen

– Det er alvorlig dersom kommuner ikke oppfyller en lovpålagt rettighet for sine innbyggere, sier statssekretær Lisbeth Normann. Hun ber funksjonshemmede som ikke får brukerstyrt personlig assistent om å klage til fylkesmannen.

Annonse
Annonse
Annonse