Annonse

helse- og omsorgsdepartementet

Helseminister Bent Høie lanserer to nye priser som skal hedre matbransjeaktører for innsatsen for et sunnere kosthold. Foto: NTB scanpix og iStock | Getty Images

Priser sunnere kosthold

Nye utmerkelser skal hedre aktører som har gjort en særlig innsats i arbeidet for bedre kosthold.

Regjeringens pårørendestrategi er utsatt

To og et halvt år etter at regjeringen lovet en pårørendestrategi er den fremdeles ikke lansert. Nå er fristen utsatt til våren 2020. Pårørendealliansen mener det haster.

Utvalg vil avkriminalisere rusmisbruk

Det hjelper ikke å straffe rusmisbrukere, mener rusreformutvalget, som vil gi hjelp isteden. En ny æra for norsk ruspolitikk, sier Venstre.

Mener Riksrevisjonen blander kortene

Helse- og omsorgsdepartementet legger seg på ingen måte flat for Riksrevisjonens kritikk av de nye anskaffelsesrutinene i helseforvaltningen. Riksrevisjonen er for tidlig ut og de blander kortene, mener politikerne i HOD.

Blåkopi av gamle pressemeldinger fra Høie

«Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene» skryter regjeringen av i pressemeldinger sendt ut de fire siste årene. Dette til tross for at ventetiden økte i fjor.

Savner assistentens stemme i assistanse-utvalg

Stortingsrepresentant for Ap, Ingvild Kjerkol, etterlyser arbeidstakersiden i utvalget som nå skal lage en offentlig utredning om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

BPA-gjennomgangIngen som taler assistentenes sak

De personlige assistentene har ikke fått plass i utvalget som nå skal gjennomgå hele ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Rart, mener Kurt Rønning i Fagforbundet.

Folkehelseinstituttet Frykter for beredskapen

Budsjettkutt og effektiviseringstiltak fører til at Folkehelseinstituttet frykter for evnen til å levere forventede tjenester.

Helseminister Bent HøieKonsernmodellen i stadig utvikling

Helseminister Bent Høie sier de er godt i gang med den evalueringen HOD har varslet når det gjelder innføring av en såkalt konsernmodell for helseforvaltningen.

NHN slår tilbake– Høy kvalitet på tjenestene

– Vi mener vi leverer tjenester med gjennomgående høy standard, sier direktør Håkon Grimstad.

Foretaksmodell i helseforvaltningen provoserer fortsatt– De blir rike på vår bekostning

Må punge ut for omstridt konsernmodell10 millioner i «uforklarlige kostnader» og 15 millioner for «tjenester som ikke er levert»

Drastiske kutt i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Må til sammen kutte 330 årsverk.

Annonse
Annonse
Annonse