Annonse

Helse Sør Øst

50-60 milliarder til nytt Oslo-sykehusBryter med egne regler

En ny juridisk betenkning viser at vedtaket om utbygging av Nye Oslo Universitetssykehus bryter med regjeringens egne regler for saksbehandling.

Åpner for omkamp om gigantsykehuset i Oslo

Styret ved Helse Sør-Øst spiller inn alternativ på tampen.

Helsevesenet har fire mål og to løsninger

Samhandling og teknologi skal sikre fremtidens helsevesen. Dansk løsning som holder flere hjemme, kan gi besparelser på 5 til 7 milliarder kroner i året.

Tekna-topp ber «godtroende toppledere» skjerpe vern av persondata

Helse sør-øst stanser utflagging av IT-tjenester.

Disse vil ha en av landets mest krevende lederjobber

Det er 18 søkere til jobben som direktør for teknologi og e-Helse i Helse Sør-Øst. To av dem er kvinner. Samtidig viser konsernledelsen i Helse Sør-Øst tegn til å ville senke ambisjonen om standarder for alt.

Tillitsvalgt slår alarm– IKT-utviklingen er satt 6 til 8 år tilbake

Helse Sør-Øst skal erstatte IKT-ledelsen. Professor tror på unik mulighet til å starte på nytt med et helt nytt tankesett.

Innbrudd i datasystemene til Helse Sør-Øst

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst

NRK Datatilsynet med krass kritikk og milliongebyr etter IT-outsourcing

Datatilsynet mener flere lover ble brutt da Helse sørøst vedtok å outsource IT-infrastrukturen. Sykehusene i foretaket er ilagt milliongebyr.

Annonse
Annonse
Annonse