Annonse

horisont 2020

Horisont 2020 går bare i pluss for Norge hvis man tar med «ikke-tallfestet nytte»

Prisen for å delta i det gode forskningsselskap er et økonomisk tap på en halv milliard i året. Men deltagelse gir mange andre gevinster.

Utfallet av det britiske valget kan koste milliarder for norsk forskning

EU og Storbritannia blir ikke enige om hva som skal skje med Storbritannias forskningsbidrag etter brexit. Det kan ramme norske forskningsprosjekter.

Rekordgevinst for norsk forskning i Europa

Norge henter hjem rekordmange forskningskroner fra EU.

Nybø lokker med friske midler til de som forsker med EU

–Gladmelding, svarer forskningsinstituttene.

Rekordstøtte fra EU til norsk forskning

Flere norske aktører lykkes med store EU-søknader. Samtidig kutter regjeringen i sin støtte til forskning.

Norske prosjekter trekkes frem i EUs innovasjonsprogram

I EUs midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, blir flere prosjekter som er initiert og ledet av norske institusjoner, fremhevet som gode eksempler.

Suksess i ni av ti tilfeller

En forsker i Tromsø har vært med i ti EU-søknader etter 2010. Hele ni av prosjektene har fått finansiering, fem av dem i Horisont 2020. Nå lærer han bort triksene til sine kolleger i Nofima. Her får du noen av hans tips og erfaringer.

EU har stor tro på norsk gründerbedrift

Skiens-bedrift får 2,5 millioner euro fra Horisont 2020.

Innovasjon Norge åpner kontor i Brussel

For å kunne hjelpe bedrifter som søker finansiering fra EU enda bedre, åpner Innovasjon Norge i dag kontor i Brussel.

Næringslivet henter hjem mer EU-midler

Næringslivet har i første halvår 2015 økt sin andel av forskningsmidlene fra EUs rammeprogram Horisont 2020 som utbetales til Norge.

Annonse
Annonse
Annonse