Annonse

Høyere utdanning

Hjelper høyt utdannede innvandrere inn på arbeidsmarkedet

Ingeniører, lærere, geologer, økonomer, sosionomer og arkitekter hadde gode karriere før de kom til Norge. Så sa det stopp. Pilot-prosjektet JobbAsker skal hjelpe dem med få åpne døren inn til det norske arbeidsmarkedet.

Synspunkt

SynspunktDigital transformasjon − ingen snarveg til kvalitet i høgare utdanning

Når samfunnet står overfor problem ein ikkje rår med, kjem det  gjerne to politiske svar. Det eine: La oss få det inn i skulen. Det andre: La oss få det på «data».

Synspunkt

SynspunktDigital transformasjon − ingen snarveg til kvalitet i høgare utdanning

Når samfunnet står overfor problem ein ikkje rår med, kjem det  gjerne to politiske svar. Det eine: La oss få det inn i skulen. Det andre: La oss få det på «data».

HK-dir Nytt direktorat innen høyere utdanning

1. juli er det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, med kortnavnet HK-dir, oppe og går

Høye søkertall fra utlandet overrasker universitetene

Åtte av ti universiteter opplever vekst i søkertallene fra utenlandske studenter. Ved Oslo Met er økningen til de internasjonale programmene hele 161 prosent.

Flest vil bli sjef, færre vil bli lærer

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkere har som sitt førstevalg. Antall søknader til lærerutdanningene har gått ned med 4,5 prosent.

Ansatte i høyere utdanning mer fornøyd enn studentene med undervisningen under pandemien

Det er forskjeller i hvordan studenter og ansatte har opplevd undervisningen under koronapandemien. De ansatte er mer fornøyd enn studentene.

Høyre advarer mot universitets-spionasje

– NTNU bør begrense inntaket av stipendiater fra Kina, Iran, Russland og Pakistan, sier Høyres Hårek Elvenes. NTNU mener dyktighet trumfer nasjonalitet.

Synspunkt

SynspunktArbeidsrelevans i høgare utdanning – ein kvalitetsgaranti?

Mange slagord blir tatt i bruk i ei slags overtru på at berre næringslivet får bestemme meir over utdanninga, blir ­kreativiteten og kvaliteten betre både i arbeidslivet og i utdanningane.

Synspunkt

SynspunktArbeidsrelevans i høgare utdanning – ein kvalitetsgaranti?

Mange slagord blir tatt i bruk i ei slags overtru på at berre næringslivet får bestemme meir over utdanninga, blir ­kreativiteten og kvaliteten betre både i arbeidslivet og i utdanningane.

Korona-situasjonenFrykter flere studenter vil falle fra

Kun 67,5 prosent fullfører utdanningen innen åtte år, viser en fersk SSB-rapport. NSO er bekymret for at svekket studiekvaliteten vil føre til at flere ikke gjennomfører.

Høyere utdanningForskjellen øker mellom kvinner og menn

Blant unge i slutten av 20-årene er forskjellen mellom kvinner og menn med høyere utdanning på hele 21 prosentpoeng.

Rekordmange uten studieplass

Antall studenter har skutt i været de siste årene. Men antall søkere som ikke kommer inn på høyere utdanning i Norge øker enda mer. 27.743 står uten studieplass etter sist ukes opptak. Det er ny rekord.

Hovedopptaket70.731 har takket ja til studieplass

Forrige uke fikk 107.999 søkere tilbud om studieplass. Av disse har 65,5 prosent takket ja til studieplass.

Alle vil bli sjef – og gjerne i offentlig sektor

Nå vil de unge bli ledere. Ved UiO har over 2000 søkt om 55 plasser på studiet i offentlig administrasjon og ledelse.

StudenteneFrykter for kvaliteten på studiehverdagen

Koronasituasjonen medførte at all undervisning har foregått digitalt. – Dette var en nødløsning og må ikke bli en hvilepute, sier lederen i studentorganisasjonen.

108.000 søkere har fått tilbud om studieplassAldri før har så mange fått studieplass

Totalt har 8 av 10 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har mer enn halvparten kommet inn på sitt førstevalg.

Søkertallet til masterutdanning øker

Universitetet i Oslo (UiO) opplever en økning på 13,6 prosent i antall søkere til sine masterstudier. Også Universitetet i Bergen og BI melder om økning.

Ny HR og teknologi-utdanning

Både studenter og arbeidsliv strømmer til når Høyskolen Kristiania i høst starter opp en ny bachelorutdanning i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse.

Årets søkertall klareMange søker lederutdanninger

NHHs siviløkonomstudie toppet lista over studier med flest søkere i år. Søkningen til økonomiske og administrative studier gjorde et hopp på nesten 25 prosent siden i fjor.

Dette er de mest populære studiene i Norge

Aldri før har det vært flere som tar høyere utdanning. Likevel fortsetter kvinner og menn å velge forskjellig utdanningsløp.

Synspunkt

Gi lektorene kollektive, lokale lønnsforhandlinger!

Det blir stadig færre lektorer med akademisk kompetanse i videregående skole. Det er kanskje ikke så rart, når lektorene stadig står igjen som tapere etter lønnsoppgjørene.

Synspunkt

Gi lektorene kollektive, lokale lønnsforhandlinger!

Det blir stadig færre lektorer med akademisk kompetanse i videregående skole. Det er kanskje ikke så rart, når lektorene stadig står igjen som tapere etter lønnsoppgjørene.

Utvalg vil fjerne kjønnspoeng og innføre ny karakterskala ved universiteter og høyskoler

Universitetet i Stavanger blir første som får bunnkarakter på kvalitet

Etter at 8 av 51 rapporter om kvaliteten ved universiteter og høgskoler i Norge er levert, har én institusjon fått rødt lys: Universitetet i Stavanger.

Mange studenter har lite kontakt med arbeidslivet i løpet av utdanningen

– Vi får ikke utnyttet det store potensialet vi har hvis vi sitter på hver vår tue, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Slik foreslår universitetene og høyskolene å få ned andelen midlertidig ansatte

Ny rapport slår fast at lederne ved universitetene og høyskolene bør være tettere på arbeidet med å få ned antallet midlertidige stillinger.

– Nei, målet om 50 prosent er ikke for høyt

Antallet på utveksling langt under målsetningen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø svarer på hvorfor.

Synspunkt

Utdanningspolitikken bør ikke være en popularitetskonkurranse

Synspunkt

Utdanningspolitikken bør ikke være en popularitetskonkurranse

Dette universitetet tiltrekker seg flest studenter

Over halvparten av alle som tar høyere utdanning studerer på seks universiteter og høyskoler.

Krever lederjobben tilbake

Audhhild Gregoriusdotter Rotevatn klager på omplasseringen fra lederstilling til rådgiver ved Høgskolen i Volda.

Flere menn får plass på psykologi etter innføring av kjønnspoeng

– Det er viktig å ha psykologer og andre helsearbeidere av begge kjønn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Rekordmange har fått tilbud om studieplass tross skjerpede opptakskrav

Totalt har 99.319 søkere fått tilbud om en studieplass, det er over 1000 flere enn i fjor

30 millioner for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene

Målet er at pengene skal bidra til at høyere utdanning skal være mer tilgjengelig for studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved et campus.

Flere kvinner enn menn fullførte en grad i løpet av åtte år

Av studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, hadde 61 prosent av mennene og 70 prosent av kvinnene fullført en grad i løpet av åtte år.

Mange søkere til UiOs nye talentprogram

Til sammen 137 søkere kjemper om de 20 plassene på Norges første talentprogram som starter til høsten.

Slik vil rektorene løse fremtidens kompetansebehov

Ny lederutdanning baner vei for mer nordisk politi-samarbeid

Studentene– Høyere utdanning i skyggen av kunnskaps-Norge

Norsk studentorganisasjon savner konkrete tiltak for bedre kobling mellom forskning og høyere utdanning i langtidsplanen som statsråd Iselin Nybø la frem i går.

Svensk studie Storesøster viktig når kvinner velger mannsdominert utdanning

En ny svensk doktoravhandling viser at storesøstre er viktige forbilder når kvinner velger utdanninger som naturvitenskap, matematikk, teknologi og ingeniørvitenskap.

– Overbooking ødelegger for studiekvaliteten

I fjor møtte 7,6 prosent flere studenter enn det var planlagte studieplasser. Norsk studentorganisasjon er bekymret for tilbudet disse studentene får nå institusjonene tilbyr langt flere studieplasser enn de har kapasitet til.

Rekordopptak for lærer- og IT-utdanninger

Tallene for årets opptak til høyere utdanning er klare.

Folkehøyskolene med søkerrekord fjerde året på rad

For fjerde året på rad setter folkehøyskolene rekord i antall søkere. Professor mener press i skolen er årsaken til den høye søkertallet.

Samordna opptakDette er landets mest populære studier

Dette er de trygge utdanningene

Ekspertene er enige.

Her er de mest populære studiestedene

De «nye» utdanningsinstitusjonene seiler opp på lista.

Tror ikke tradisjonell høyere utdanning er bra nok for fremtiden

Bare 1 av 3 norske arbeidstakere og ledere har tro på at dagens høyere utdanning kan løse fremtidige utfordringer i arbeidslivet, viser Randstad Arbeidsmarkedsanalyse.

NHH på topp over arbeidslivsrelevans

UiO på bunn.

Omstilling, digitalisering og fremtidsjobber – Ekstra vanskelig å velge utdanning i dag

Slik velger du det studiet som er riktig for deg.

StudenteneFor lite tid til veiledning i høyere utdanning

Lærere på barnehageutdanningene minst fornøyd med kvaliteten på studiet

Undervisere ved landets barnehagelærerutdanninger er minst tilfreds med kvaliteten på sine studieprogram. Yrkeslærer-underviserne er mest fornøyd.

NTNU vurderer mannspoeng på kvinnedominerte fag

NTNU i Trondheim har lenge brukt kvinnepoeng for å få kvinner til å studere teknologi. Nå vil ledelsen ha mannspoeng på kvinnedominerte fag.

Humanioras fall

Fra flest til færrest studenter på 20 år.

NHO ber høyere utdanning gjøre porten videre for yrkesfagstudenter

Altfor få høgskoler og universiteter slipper inn studenter med yrkesfaglig bakgrunn i dag, mener NHO. Det rammer landets bedrifter, ifølge organisasjonen.

Staten bruker sosiale medier mer i rekrutteringen enn næringslivet

Tre av fire statlige virksomheter benytter seg av sosiale medier i rekrutteringsprosessen og til å utvikle sitt eget omdømme.

Vil gjere det tryggare å klage på karakteren

For å styrke rettstryggleiken til studentane foreslår regjeringa at universitet og høgskular skal ta ein ekstra runde på karakteren som er gitt, i dei tilhøva kor ein student har fått ein vesentleg endra karakter etter å ha klaga.

Taleevne – den undervurderte egenskapen

Evnen til å ytre ord og setninger på en god måte er nesten like viktig som lese- og skriveferdigheter, og kan til og med øke sannsynligheten for å bli leder, mener forskere med Universitetet i Cambridge.

Norge henger fortsett etter i utdanningskappløpet

Økende realfagsgap mot andre land, og mer enn hver tredje doktorgrad i Norge avlegges av utlendinger.

– Skremmende at nesten 10.000 elever er usikre på hvor de skal bo

Fadderuken er over og studiene har startet, allikevel er det 9649 studenter på venteliste for å få studentbolig.

Annonse
Annonse
Annonse