Annonse

Søreide mener Russland har skyld i at INF-avtalen ryker

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) synes det er beklagelig at INF-avtalen mellom USA og Russland nå kan ryke. Hun mener Russland er skyldig i konflikten.

LederRegjeringens pengepisk

Det er ille at Israel nekter representanter for organisasjoner som har tatt til orde for boikott av Israel å reise inn i landet. Like ille er det at regjeringen har planer om å frata disse organisasjonene statsstøtte, skriver redaktør Magne Lerø.

Synspunkt

Hvilke globale institusjoner skal vi satse på?

LederKanskje protest-sjefen

Forsvaret er ikke tjent med en sjef som snakker høyt om at han kanskje vil gå av i protest mot Stortinget. Sjefen for Heimevernet, Tor Rune Raabye bør trekke seg med en gang, skriver redaktør Magne Lerø.

LederBeredskap i rute

Uansett hvor mange nye våpen de mangler i Heimevernet, er det liten grunn til å gjøre forsvar og beredskap til viktige tema i valgkampen. Vi er på rett vei og enigheten er stor, skriver redaktør Magne Lerø.

Vil forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

Slik vil regjeringen sørge for at Forsvaret kan bistå politiet så raskt som mulig.

Regjeringen satser knallhardtLegger frem ny sikkerhetslov

En ny sikkerhetslov bankes gjennom statsråd i dag. Spørsmålet er om den nye loven rekker Stortinget før sommerferien trer inn.

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Regjeringen vil styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i ustabile områder sør og øst for Europa samtidig som det transatlantiske samarbeidet bevares og videreutvikles. Det er blant konklusjonene i regjeringens melding til Stortinget om norsk sikkerhetspolitikk som nylig ble lagt frem.

LEDERForvirring om samarbeid

En del av det som kommer fra Riksrevisjonen må tas med ei klype salt. Når folk som knapt har satt beina i en uniform skal evaluere samarbeidet mellom politi og forsvar, er det lett å bomme, skriver redaktør Magne Lerø.

Feilfrihetens apostel

I riksrevisor Per-Kristian Foss sin verden er alt enkelt. Det er bare å gjøre tingene riktig. Men så er det disse menneskene da. Over alt blir det feil selv om vi vasser i penger. Om vi går saktere og bruker enda med penger på byråkrati og kontroll, kan vi nok unngå en del «revisor-feil», skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse