Annonse

ingeniører

NITO frykter framtidig mangel på bioingeniører

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon mener at regjeringen fortsatt mangler et langsiktig perspektiv på bemanning i helsetjenesten og etterlyser at dette adresseres i statsbudsjettet.

Fare for sykehusstreik neste uke

– Erfaring og kompetanse gir ikke utslag i bedre lønn, sier Brynhild Asperud, leder NITO Spekter.

Spår det trangeste arbeidsmarkedet for ingeniører på fem år

Norsk arbeidsliv etterspør stadig flere ingeniører. Bjørn Bjørnsen, direktør for engineering i Experis, mener tre retninger er spesielt populære.

Ledigheten faller mest blant ingeniørene og teknologene i Trøndelag

I alle yrkesgrupper ble ledigheten redusert med 1400 personer fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

600 færre helt ledige i oktoberI disse yrkene synker ledigheten mest

Antall ledige ingeniører og IKT-medarbeidere har gått ned med 30 prosent så langt i år, og er derfor yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten.

Nito– Altfor få ingeniører involveres i kommunenes klima- og miljøarbeid

63 prosent av kommuneingeniørene svarer at de i liten eller ingen grad involveres i arbeid med klima-, miljø og/eller energieffektiviserende tiltak i sin kommune.

Økning i stillingsutlysninger for lærere– Skyldes lærertetthetsnormen regjeringen har innført

Nå blir det kamp om ingeniørene igjen

Og det skyldes ikke bare oppgangen i oljebransjen.

Sivilingeniører og naturvitere– Ledighet for nyutdannede halvert på ett år

Det viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse blant sine medlemmer.

LederLothepus avskiltes

Regjeringen er drivkraften bak et teoretisk kunnskapshysteri som i verste fall vil ta knekken over tusen småbedrifter innen bygg og anlegg, skriver redaktør Magne Lerø.

LederLothepus avskiltes

Regjeringen er drivkraften bak et teoretisk kunnskapshysteri som i verste fall vil ta knekken over tusen småbedrifter innen bygg og anlegg, skriver redaktør Magne Lerø.

Toppledernes utdanningSiviløkonomer og sivilingeniører leder Norge

8 av 10 toppledere i de største bedriftene i Norge har enten høyere utdanning som ingeniører eller økonomer, viser ny undersøkelse. – Man risikerer å gå glipp av ledertalenter med annen fagbakgrunn, advarer Ragnhild Kvålshaugen, professor ved Handelshøyskolen BI.

Google-ingeniørHevder mangel på likestilling i teknologibransjen skyldes biologisk ulikhet

Teknologigiganten havnet i trøbbel etter at en ansatt i helgen sendte ut et interndokument som argumenterte for at biologiske forskjeller mellom kjønnene var årsaken til få kvinnelige ledere og teknikere i Silicon Valley.

SynspunktForskning på nut og nes

Sykepleiere, ingeniører og lærere er en del av løsningen på vår tids store samfunnsutfordringer. Nå skal norske kommuner få bedre verktøy til å takle klimautfordringer og eldrebølge.

SynspunktForskning på nut og nes

Sykepleiere, ingeniører og lærere er en del av løsningen på vår tids store samfunnsutfordringer. Nå skal norske kommuner få bedre verktøy til å takle klimautfordringer og eldrebølge.

Ungdom vil studere teknologi og ledelse

UiOs nye program for digital økonomi og ledelse er landets mest attraktive studie.

NitoVil at retten til videreutdanning skal kontraktfestes

Mange arbeidstagere får ikke den for- og etterutdanningen de trenger på grunn av lite tid og dårlig økonomi i virksomheten.

MaktskifteSlik skal unge lære å bygge bærekraftige samfunn

Kartlegger slumområder for å unngå spredning av sykdom, ansetter tidligere sex-arbeidere, lærer bort design for problemløsning og gjør de mest sjenerte jentene om til ledere.

Fremtidsoptimisme for ingeniørene

IKT og bygg- og anleggsbransjen ser størst behov for ingeniører fremover.

– Nødvendig med kompetansepåfyll for å skifte bransje

Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) mener det er nødvendig med konkrete tiltak som bidrar til økt etter- og videreutdanning i gjennom hele yrkeskarrieren. Nito mener strategien mangler forpliktende tiltak.

TverrfaglighetTeknologer og ikke-teknologer hånd i hånd

På samme måte som en haug med generalister skaper middelmådige løsninger, skaper også bare ett fag middelmådighet. Vi trenger reell tverrfaglighet, men siden vi i Norge ikke vet hva dette er, blir budskapet heller ikke forstått.

TverrfaglighetTeknologer og ikke-teknologer hånd i hånd

På samme måte som en haug med generalister skaper middelmådige løsninger, skaper også bare ett fag middelmådighet. Vi trenger reell tverrfaglighet, men siden vi i Norge ikke vet hva dette er, blir budskapet heller ikke forstått.

Abelia– Ingen teknologibransje uten teknologer

– Som politisk signal er det Kirah sier farlig. Norge ligger nederst i skalaen på utdanning av teknologer, og vi kommer til å se et stort behov for flere. Tverrfaglighet kan ikke trumfe dette, sier Abelia-leder Håkon Haugli.

NTNU søker likestillingsrektor

NTNU lyser i disse dager ut stilling som prorektor for nyskaping. Stillingen søker en motiverende, inkluderende og tillitsskapende person. Nederst i annonsen er det derimot et annet krav som vekker mest oppsikt.

Svensk mannsgruppe skal få kvinner til ingeniørbransjen

Andelen kvinnelige ingeniører i Sverige er så lav som 24 prosent. I lederroller er andelen nesten forsvinnende. Nå skal det tas tak, og det er menn som skal ordne opp.

Oljekrisen skremmer ikke studentene fra teknologi

Oljearbeiderne søker seg til lærerstudiet i hopetall

Men de færreste takker ja til studieplassen de får tilbud om.

Stadig kommer det meldinger om nye oppsigelser og oljefartøy som legges i opplag. Likevel sier hele 80 prosent av bedriftene i Norsk olje og gass at de ser behov for mer ingeniørfaglig kompetanse når de ser fem år fram i tid.

NHO-barometer: Oljebransjen vil trenge nye ingeniører om få år

Tusenvis av ingeniører er satt på porten det siste året som følge av oljenedturen, men oljebransjen selv tror den vil trenge mer ingeniørfaglig kompetanse om få år.

Ingeniører velger bort oljebransjen

Universum har kartlagt Norges mest attraktive arbeidsgivere. Virksomheter i oljebransjen faller kraftig, noe som fører til at andre bransjer og utvalgte statlige virksomheter klatrer tilsvarende.

Annonse
Annonse
Annonse