Annonse

institutt for samfunnsforskning

Frivillige på bibliotekene preges av høy fagkompetanse. (Illustrasjonsfoto) Foto: Jan Sluimer |Dreamstime.com

Slik er kulturens frivillige

Frivillige ved biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst kjennetegnes av høy fagkompetanse og sterk motivasjon.

Guttene blir glemtVil bort fra «varme hender» og over til «kloke hoder»

Helsevesenet rekrutterer for få menn. Universitetslektor tror på holdningsendring.

Dårlige boforhold og svake skoleresultater henger sammen

Barn som bor trangt og støyutsatt gjør det dårligere på skolen enn andre, viser ny forskning.

Unge med nedsatt arbeidsevneLønnstilskudd gir størst overgang til jobb

Nedsatt arbeidsevne er mer utbredt blant unge uten fullført videregående skole enn blant andre jevnaldrende, viser ny rapport. Lønnstilskudd er det tiltaket som får flest over i arbeid eller utdanning.

Synspunkt

Evaluering med slagside

En fersk evaluering viser at norsk samfunnsvitenskap holder god internasjonal standard. Det er flott! Men evalueringa ville vært mer interessant og mer nyttig hvis den ikke hadde så sterk slagside.

Fortsatt stor mannsdominans på toppen av næringslivetMenn skiftes ut med menn

Kun 22 prosent av lederne i toppledergruppene i de 200 største selskapene i Norge er kvinner.

— Vi har ikke kvinnelige ledere fordi det er politisk korrekt. Det er simpelthen god butikk

Det sier Hans-Erik Ramsdal som er daglig leder i NorgesEnergi.

ISF-rapportIkke realistisk med et fellesnordisk statsborgerskap

Siden tidlig på 2000-tallet har de fem nordiske landene vært langt mer opptatt av å finne egne løsninger enn av å søke samarbeid med andre på dette feltet.

Byråkrater bruker mer tid på å få statsrådene til å «skinne»

Medietrykket på departementene øker.

gammel_mann_p__.jpg

Forsker: – Reform gir mindre arbeid enn ventet

Pensjonsreformens positive virkninger på sysselsettingen blir mindre enn ventet. Tidligere anslag er overdrevent optimistiske, heter det i en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Annonse
Annonse
Annonse