Annonse

Jan Ketil Arnulf

Synspunkt

SynspunktElitene i hønsegården

Alle samfunn har eliter. Norge og norsk økonomi er også styrt av eliter, enda vi ikke liker å bruke ordet, skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktElitene i hønsegården

Alle samfunn har eliter. Norge og norsk økonomi er også styrt av eliter, enda vi ikke liker å bruke ordet, skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktTillitsbrudd er ikke en bestandig synd

Jeg tror ikke at å rette fokus på å vise «riktig atferd» eller «forutsigbar atferd» løser dette med tillitsbrudd, skriver Håvard Daae Rognli, og er dermed uenig med Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktTillitsbrudd er ikke en bestandig synd

Jeg tror ikke at å rette fokus på å vise «riktig atferd» eller «forutsigbar atferd» løser dette med tillitsbrudd, skriver Håvard Daae Rognli, og er dermed uenig med Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktTillit som vitenskap

Tillit er mye lettere sagt enn gjort. Å bygge tillit setter så store psykologiske krav til partene at mange ledere velger bort tillit som instrument. Redselen for å tape blir for stor. Derfor er «tillitsbasert ledelse» så vanskelig, skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktTillit som vitenskap

Tillit er mye lettere sagt enn gjort. Å bygge tillit setter så store psykologiske krav til partene at mange ledere velger bort tillit som instrument. Redselen for å tape blir for stor. Derfor er «tillitsbasert ledelse» så vanskelig, skriver Jan Ketil Arnulf.

− Det du ser nå er ganske ekstremt. Vi går inn i kampen om en plass i livbåtene

Professor ved BI Jan Ketil Arnulf om helsedirektørens lederutfordring.

Synspunkt

SynspunktPrisen på fordommer

«Mangfold» er et sterkt politisert ord. Det får en til å tenke på etnisitet, likestilling, by og land, eliter og folkelighet. Men, er det lønnsomt? spør mange seg. Hva er alternativet? spør Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktPrisen på fordommer

«Mangfold» er et sterkt politisert ord. Det får en til å tenke på etnisitet, likestilling, by og land, eliter og folkelighet. Men, er det lønnsomt? spør mange seg. Hva er alternativet? spør Jan Ketil Arnulf.

– Militære ledere gir god lederporno

– Det er ingen ting som egner seg så godt som lederpornografi som historier fra Forsvaret.

Synspunkt

Ledelse i regnskapets time

Alt som handler om ledelse – talent, kompetanse, samspill og kultur – forsvinner i regnskapspostene. Slik blir det ofte når stammespråket er «finansk», skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

Ledelse i regnskapets time

Alt som handler om ledelse – talent, kompetanse, samspill og kultur – forsvinner i regnskapspostene. Slik blir det ofte når stammespråket er «finansk», skriver Jan Ketil Arnulf.

– Store taler har liten betydning

BI-forsker Jan Ketil Arnulf mener den viktige kommunikasjonen mellom ledere og medarbeidere skjer helt andre steder enn når lederen står på talerstolen.

Ledere må tenke nytt om hvordan de bruker måltall

Google og MIT Sloan Management Review har undersøkt hvordan ledere tar i bruk nøkkelindikatorer i en ny digital hverdag.

Norsk ledelseOppdagelsesreisende i nye kulturer

BI–professor sammenlikner norske ledere som skal lede i nye kulturer med Nansen i sin siste bok. Nå blir boken hans satt under lupen.

– Hydro-saken er ute av kontroll

Hydro har ikke klart å håndtere mediesituasjonen i Brasil, mener professor i ledelse.

– Skal du drive ledelse i utlandet må du belage deg på en oppdagelsesreise

For mange sender norske ledere til utlandet med mål om å utøve «norsk» ledelse. Det har lite for seg, mener de som har prøvd det.

– Den samme løsningen fungerer ikke når konteksten skifter

Noen norske ledere mislykkes fundamentalt i utlandet, forteller BI-professor Jan Ketil Arnulf.

Lederutvikling– Et marked på linje med prostitusjon, narkotika og våpen

Jan Ketil Arnulf er skeptisk til lederutvikling og valg av «lederstil». – Det kan bli en maskering av et rigid og lite profesjonelt forhold til ledelse.

VideoLederstil

Kan man lære en lederstil? Og hvordan tilpasser man stilen til ulike situasjoner?

Annonse
Annonse
Annonse